Back to #309
Isaiah 46:13
Aku mendekatkan kebenaran-Ku itu tidaklah jauh dan keselamatan-Ku tidak akan ditunda lagi Aku akan meletakkan keselamatan di Sion dan kemuliaan-Ku bagi Israel
<7126> <6666> <3808> <7368> <8668> <3808> <309> <5414> <6726> <8668> <3478> <8597> <0>
AV: I bring near <07126> (8765) my righteousness <06666>; it shall not be far off <07368> (8799), and my salvation <08668> shall not tarry <0309> (8762): and I will place <05414> (8804) salvation <08668> in Zion <06726> for Israel <03478> my glory <08597>.