Back to #2902
Ezekiel 13:12
Ketika tembok itu runtuh tidakkah akan dikatakan kepadamu Di mana kapur yang dengannya kamu melabur tembok itu
<2009> <5307> <7023> <3808> <559> <413> <346> <2915> <834> <2902> <0>
AV: Lo, when the wall <07023> is fallen <05307> (8804), shall it not be said <0559> (8735) unto you, Where [is] the daubing <02915> wherewith ye have daubed <02902> (8804) [it]?