Back to #5810
Daniel 11:12
Ketika pasukan yang besar itu dihancurkan dia menjadi tinggi hati Walaupun dia telah menewaskan berlaksa-laksa orang tetapi dia tidak mempunyai kekuasaan
<5375> <1995> <7311> <3824> <5307> <7239> <3808> <5810>
AV: [And] when he hath taken away <05375> (8738) the multitude <01995>, his heart <03824> shall be lifted up <07311> (8804) (8675) <07311> (8799); and he shall cast down <05307> (8689) [many] ten thousands <07239>: but he shall not be strengthened <05810> (8799) [by it].