Back to #386
Amos 5:24
Akan tetapi biarlah keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang senantiasa mengalir
<1556> <4325> <4941> <6666> <5158> <386>
AV: But let judgment <04941> run down <01556> (8735) as waters <04325>, and righteousness <06666> as a mighty <0386> stream <05158>. {run: Heb. roll}