Back to #6571
Habakkuk 1:8
Kuda mereka lebih tangkas daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada malam hari Pasukan berkudanya akan berderap para penunggangnya akan datang dari jauh mereka akan terbang seperti burung rajawali yang memangsa dengan cepat
<7043> <5246> <5483> <2300> <2061> <6153> <6335> <6571> <6571> <7350> <935> <5774> <5404> <2363> <398>
AV: Their horses <05483> also are swifter <07043> (8804) than the leopards <05246>, and are more fierce <02300> (8804) than the evening <06153> wolves <02061>: and their horsemen <06571> shall spread <06335> (8804) themselves, and their horsemen <06571> shall come <0935> (8799) from far <07350>; they shall fly <05774> (8799) as the eagle <05404> [that] hasteth <02363> (8804) to eat <0398> (8800). {fierce: Heb. sharp}