Back to #68
Deuteronomy 25:13
Jangan ada batu timbangan yang berlainan dalam pundi-pundimu yang besar dan yang kecil
<3808> <1961> <0> <3599> <68> <68> <1419> <6996> <0>
AV: Thou shalt not have in thy bag <03599> divers weights <068> <068>, a great <01419> and a small <06996>. {divers...: Heb. a stone and a stone}
Deuteronomy 25:13
Jangan ada batu timbangan yang berlainan dalam pundi-pundimu yang besar dan yang kecil
<3808> <1961> <0> <3599> <68> <68> <1419> <6996> <0>
AV: Thou shalt not have in thy bag <03599> divers weights <068> <068>, a great <01419> and a small <06996>. {divers...: Heb. a stone and a stone}
Proverbs 11:1
Timbangan yang menipu adalah kekejian bagi TUHAN tetapi batu timbangan yang tepat adalah kesukaan-Nya
<3976> <4820> <8441> <3068> <68> <8003> <7522>
AV: A false <04820> balance <03976> [is] abomination <08441> to the LORD <03068>: but a just <08003> weight <068> [is] his delight <07522>. {A false...: Heb. Balances of deceit} {just...: Heb. perfect stone}
Proverbs 16:11
Timbangan dan neraca keadilan adalah milik TUHAN segala batu timbangan di dalam kantong adalah pekerjaan-Nya
<6425> <3976> <4941> <3068> <4639> <3605> <68> <3599>
AV: A just <04941> weight <06425> and balance <03976> [are] the LORD'S <03068>: all the weights <068> of the bag <03599> [are] his work <04639>. {the weights: Heb. the stones}
Micah 6:11
Masakan Aku membiarkan orang yang membenarkan neraca palsu tidak dihukum atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu daya
<2135> <3976> <7562> <3599> <68> <4820>
AV: Shall I count [them] pure <02135> (8799) with the wicked <07562> balances <03976>, and with the bag <03599> of deceitful <04820> weights <068>? {count...: or, be pure with, etc}