Back to #370
Joshua 9:8
Mereka menjawab kepada Yosua Kami adalah hamba-hambamu Yosua pun bertanya kepada mereka Siapakah kamu Dari manakah kamu datang
<559> <413> <3091> <5650> <587> <559> <413> <3091> <4310> <859> <370> <935>
AV: And they said <0559> (8799) unto Joshua <03091>, We [are] thy servants <05650>. And Joshua <03091> said <0559> (8799) unto them, Who [are] ye? and from whence <0370> come <0935> (8799) ye?