Back to #6089
Genesis 3:16
Kepada perempuan itu Allah berfirman Aku akan sangat melipatgandakan susah payahmu ketika mengandung dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak tetapi kamu tetap akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu
<413> <802> <559> <7235> <7235> <6093> <2032> <6089> <3205> <1121> <413> <376> <8669> <1931> <4910> <0> <0>
AV: Unto the woman <0802> he said <0559> (8804), I will greatly <07235> (8687) multiply <07235> (8686) thy sorrow <06093> and thy conception <02032>; in sorrow <06089> thou shalt bring forth <03205> (8799) children <01121>; and thy desire <08669> [shall be] to thy husband <0376>, and he shall rule <04910> (8799) over thee. {to thy...: or, subject to thy husband}