Back to #2450
2 Samuel 13:3
Akan tetapi Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab anak Simea kakak Daud Yonadab adalah seorang yang sangat cerdik
<550> <7453> <8034> <3122> <1121> <8093> <251> <1732> <3122> <376> <2450> <3966>
AV: But Amnon <0550> had a friend <07453>, whose name <08034> [was] Jonadab <03122>, the son <01121> of Shimeah <08093> David's <01732> brother <0251>: and Jonadab <03122> [was] a very <03966> subtil <02450> man <0376>.