Back to #227
2 Samuel 23:14
Pada waktu itu Daud sedang berada di dalam kubu pertahanan tetapi pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem
<1732> <227> <4686> <4673> <6430> <227> <0> <1035>
AV: And David <01732> [was] then in an hold <04686>, and the garrison <04673> of the Philistines <06430> [was] then [in] Bethlehem <01035>.