Back to #5375
Genesis 4:13
Kemudian Kain berkata kepada TUHAN Hukumanku itu lebih berat daripada yang sanggup kutanggung
<559> <7014> <413> <3068> <1419> <5771> <5375>
AV: And Cain <07014> said <0559> (8799) unto the LORD <03068>, My punishment <05771> [is] greater <01419> than I can bear <05375> (8800). {My...: or, Mine iniquity is greater than that it may be forgiven}