Back to #5641
1 Kings 17:3
Pergilah dari sini dan berbeloklah kamu ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit yang ada di sebelah timur Sungai Yordan
<1980> <2088> <6437> <0> <6924> <5641> <5158> <3747> <834> <5921> <6440> <3383>
AV: Get <03212> (8798) thee hence, and turn <06437> (8804) thee eastward <06924>, and hide <05641> (8738) thyself by the brook <05158> Cherith <03747>, that [is] before <06440> Jordan <03383>.
Jeremiah 36:19
Kemudian para pejabat berkata kepada Barukh Pergi dan bersembunyilah kamu dan Yeremia dan jangan biarkan seorang pun tahu di mana kamu berada
<559> <8269> <413> <1263> <1980> <5641> <859> <3414> <376> <408> <3045> <375> <859>
AV: Then said <0559> (8799) the princes <08269> unto Baruch <01263>, Go <03212> (8798), hide <05641> (8734) thee, thou and Jeremiah <03414>; and let no man <0376> know <03045> (8799) where <0375> ye be.