Back to #441
Go Up ↑ << 1 Chronicles 1:54 >>
Go Up ↑ << 1 Chronicles 1:54 >>
KJV : Duke <0441> Magdiel <04025>, duke <0441> Iram <05902>. These [are] the dukes <0441> of Edom <0123>.
NASB : chief Magdiel, chief Iram. These \i1 were\i0 the chiefs of Edom.
NASB# : chief<441> Magdiel<4025>, chief<441> Iram<5902>. These<428> <I>were</I> the chiefs<441> of Edom<112>.
kepala
kaum
Magdiel
dan
kepala
kaum
Iram
Itulah
para
kepala
kaum
Edom
<0441> Pwla
duke 57, guide 4 [adj m; 69]
<04025> laydgm
Magdiel 2 [n pr m; 2]
<0441> Pwla
duke 57, guide 4 [adj m; 69]
<05902> Mrye
Iram 2 [n pr m; 2]
<0428> hla
these, those, this [demonstr pron p; 20]
<0441> ypwla
duke 57, guide 4 [adj m; 69]
<0123> Mwda
Edom 87, Edomites 9 [n pr m; 100]
<00> P
[; 0]