Back to #8621
Go Up ↑ << 2 Samuel 23:26 >>
Go Up ↑ << 2 Samuel 23:26 >>
KJV : Helez <02503> the Paltite <06407>, Ira <05896> the son <01121> of Ikkesh <06142> the Tekoite <08621>,
NASB : Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite,
NASB# : Helez<2503> the Paltite<6407>, Ira<5896> the son<1121> of Ikkesh<6142> the Tekoite<8621>,
Heles
orang
Palti
Ira
anak
Ikesh
orang
Tekoa
<02503> Ulx
Helez 5 [n pr m; 5]
<06407> yjlph
Paltite 1 [adj; 1]
<05896> arye
Ira 6 [n pr m; 6]
<01121> Nb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<06142> sqe
Ikkesh 3 [n pr m; 3]
<08621> yewqth
Tekoite 5, Tekoah 2 [adj gent; 7]
<00> o
[; 0]