Index | Index Name | Type Name: Next # (3068)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Next # (61)

Prev # (10)
Next # (12)
Strong#:11 // Ndba 'abaddown
Orig:n pr loc // intensive from \\06\\, Greek \\3\\ \~Abaddwn\~
NASB:==>Abaddon(6).
AV=6==>destruction 6
Definition:
 1) place of destruction, destruction, ruin, Abaddon
    NASB:  (place of) destruction or ruin, Abaddon

Total: 5
CHECKED
kebinasaan1·
Kehancuran1·
tempat kehancuran2··
tempat kebinasaan1·
UNCHECKED
Next # (12)
Prev # (10)