Index | Index Verb | Type Verb: Prev # (1058) Next # (1197)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (595) Next # (6435)

Prev # (1162)
Next # (1164)
Strong#:1163 // jeb ba`at
Orig:v // a primitive root
NASB:==>kick(1), kicked(1).
AV=2==>kick 2
Definition:
 1) to kick, kick at
  1a) (Qal)
    1a1) to kick
    1a2) to kick at
    1a3) to desire (fig.)
    NASB:  to kick

Total: 2
CHECKED
memandang rendah1·
menendang ke belakang1·
UNCHECKED
Next # (1164)
Prev # (1162)