Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (1167) Next # (1697)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (1157) Next # (1768)

Prev # (1459)
Next # (1461)
Strong#:1460 // wg gev
Orig:n m // from \\01342\\ [corresponding to \\01354\\]
NASB:==>back(6).
AV=7==>back 5, among 1, body 1
Definition:
 1) the back, back, midst
    NASB:  the back

Total: 7
CHECKED
punggung3···
punggungmu1·
punggung-Mu1·
punggungku1·
kumpulan orang banyak1·
UNCHECKED
Next # (1461)
Prev # (1459)