Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (2077) Next # (2706)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Prev # (1934) Next # (3606)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (595) Next # (6435)

Prev # (2596)
Next # (2598)
Strong#:2597 // hknx chanukka' (Aramaic)
Orig:n f // corresponding to \\02598\\
NASB:==>dedication(4).
AV=4==>dedication 4
Definition:
 1) dedication
    NASB:  dedication

Total: 4
CHECKED
penahbisan2··
peresmian2··
UNCHECKED
Next # (2598)
Prev # (2596)