Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (3824) Next # (4639)

Prev # (4056)
Next # (4058)
Strong#:4057 // rbdm midbar
Orig:n m // from \\01696\\ in the sense of driving
NASB:==>mouth(1).
AV=271==>wilderness 255, desert 13, south 1, speech 1, wilderness + \\0776\\ 1
Definition:
 1) wilderness
    1a) pasture
    1b) uninhabited land, wilderness
    1c) large tracts of wilderness (around cities)
    1d) wilderness (fig.)
 2) mouth
    2a) mouth (as organ of speech)
    NASB:  mouth

Total: 271
CHECKED
belantara1·
mulutmu1·
gurun1·
padang belantara165·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·····
padang gurun86·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ······
Padang Gurun8········
Padang Belantara5·····
Padang belantara1·
padang belantaranya1·
 2··
UNCHECKED
Next # (4058)
Prev # (4056)