Index | Index Name | Type Name: Next # (3068)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (428) Next # (589)

Prev # (457)
Next # (459)
Strong#:458 // Klmyla 'Eliymelek
Orig:n pr m // from \\0410\\ and \\04428\\
NASB:==>Elimelech(6).
AV=6==>Elimelech 6
Definition:
 Elimelech = "my God is king"

 1) Naomi's husband
    NASB:  God is king, the husband of Naomi

Total: 6
CHECKED
Elimelekh6······
UNCHECKED
Next # (459)
Prev # (457)