Index | Index Name | Type Name: Next # (3068)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (428) Next # (589)

Prev # (499)
Next # (501)
Strong#:500 // alela 'El`ale' or (more properly) hlela 'El`aleh
Orig:n pr loc // from \\0410\\ and \\05927\\
NASB:==>Elealeh(5).
AV=5==>Elealeh 5
Definition:
 Elealeh = "God is ascending"

 1) a Reubenite village near Heshbon (in ruins)
    NASB:  God ascends, four Isr.

Total: 5
CHECKED
Eleale5·····
UNCHECKED
Next # (501)
Prev # (499)