Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (5315) Next # (5971)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (4994) Next # (6258)

Prev # (5398)
Next # (5400)
Strong#:5399 // Pvn nesheph
Orig:n m // from \\05398\\
NASB:==>dawn(2), dusky(1), evening(1), twilight(8).
AV=12==>twilight 6, night 3, dark 1, dawning of the morning, dawning of the day 1
Definition:
 1) twilight
    1a) evening twilight
    1b) morning twilight
    NASB:  twilight

Total: 12
CHECKED
senja6······
fajar2··
Malam1·
senja hari1·
larut malam1·
waktu senja1·
UNCHECKED
Next # (5400)
Prev # (5398)