Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (6440) Next # (7093)

Prev # (6737)
Next # (6739)
Strong#:6738 // lu tsel
Orig:n m // from \\06751\\
NASB:==>protection(4), shade(15), shadow(30), shadows(3), shelter(1).
AV=49==>shadow 45, defence 3, shade 1
Definition:
 1) shadow, shade
    1a) shadow (on dial)
    1b) shadow, shade (as protection)
    1c) shadow (symbolic of transitoriness of life)
    NASB:  a shadow

Total: 49
CHECKED
bayangan16·········· ······
bayang-bayang8········
naungannya4····
naungan4····
perlindungan2··
bayangannya2··
berlindung2··
naunganmu2··
Perlindungan1·
bernaung1·
berteduh [8478]1·
perlindungannya1·
naunganku1·
menaungi1·
naungan-Ku1·
jejaka1·
tempat berteduh1·
UNCHECKED
Next # (6739)
Prev # (6737)