Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (681) Next # (776)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Prev # (383) Next # (1768)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (637) Next # (859)

Prev # (702)
Next # (704)
Strong#:703 // ebra 'arba` (Aramaic)
Orig:n,adj m,f // corresponding to \\0702\\
NASB:==>four(7).
AV=8==>four 8
Definition:
 1) four
    NASB:  four

Total: 8
CHECKED
empat5·····
keempat2··
400 [3969]1·
UNCHECKED
Next # (704)
Prev # (702)