Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (6440) Next # (7093)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Prev # (6925)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (6258) Next # (8033)

Prev # (7031)
Next # (7033)
Strong#:7032 // lq qal (Aramaic)
Orig:n m // corresponding to \\06963\\
NASB:==>sound(5), voice(2).
AV=7==>sound 4, voice 3
Definition:
 1) voice, sound
    NASB:  voice

Total: 7
CHECKED
bunyi4····
suara2··
 1·
UNCHECKED
Next # (7033)
Prev # (7031)