Index | Index Verb | Type Verb: Prev # (7107) Next # (7121)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (6258) Next # (8033)

Prev # (7111)
Next # (7113)
Strong#:7112 // Uuq qatsats
Orig:v // a primitive root
NASB:==>clip(1), cut(4), cut in pieces(1), cut in two(1), cut off(6), cuts the in two(1), pieces(1).
AV=14==>cut off 6, utmost 3, cut in pieces 2, cut 1, cut asunder 1, cut in sunder 1
Definition:
 1) to cut off
    1a) (Qal) to cut off
    1b) (Piel) to cut or hew off, cut in two, cut in pieces
    1c) (Pual) to be cut or hewn off
    NASB:  cut off

Total: 14
CHECKED
memotong4····
mengerat2··
dipotong2··
meremukkan1·
mencukur1·
terpotong1·
memotong-motongnya1·
Potonglah1·
menghancurkan1·
UNCHECKED
Next # (7113)
Prev # (7111)