Index | Index Name | Type Name: Prev # (3068)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (8033)

Prev # (8034)
Next # (8036)
Strong#:8035 // Mv Shem
Orig:n pr m // the same as \\08034\\, Greek \\4590\\ \~shm\~
NASB:==>Shem(17).
AV=17==>Shem 17
Definition:
 Shem = "name"

 1) the eldest son of Noah and progenitor of the Semitic tribes
    NASB:  name, oldest son of Noah

Total: 17
CHECKED
Sem17·········· ·······
UNCHECKED
Next # (8036)
Prev # (8034)