Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (7218) Next # (8432)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (8033)

Prev # (8317)
Next # (8319)
Strong#:8318 // Urv sherets
Orig:n m // from \\08317\\
NASB:==>insects(3), swarming thing(3), swarming things(5), swarms(1), teeming life(2), teeming things(1).
AV=15==>creeping thing 11, creep 2, creature 1, move 1
Definition:
 1) teeming or swarming things, creepers, swarmers
    1a) of insects, animals, small reptiles, quadrupeds
    NASB:  swarmers, swarming things

Total: 15
CHECKED
serangga4····
binatang merayap4····
binatang ... merayap1·
makhluk melata1·
binatang mengeriap1·
binatang yang merayap1·
 3···
UNCHECKED
Next # (8319)
Prev # (8317)