Index | Index Name | Type Name: Prev # (3068)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (6435)

Prev # (8633)
Next # (8635)
Strong#:8634 // hlart Tar'alah
Orig:n pr loc // probably for \\08653\\
NASB:==>Taralah(1).
AV=1==>Taralah 1
Definition:
 Taralah = "reeling"

 1) a city in the territory of Benjamin
    NASB:  a city in Benjamin

Total: 1
CHECKED
Tarala1·
UNCHECKED
Next # (8635)
Prev # (8633)