Prev Chapter Genesis 2 Next Chapter
1
Demikianlah
 
 
langit
2Mymsh
<8064>
dan
 
 
bumi
3Urahw
<776>
beserta
 
 
segala
4lkw
<3605>
isinya
5Mabu
<6635>
diselesaikan
1wlkyw
<3615>
2
Pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
ketujuh
4yeybsh
<7637>
Allah
2Myhla
<430>
menyelesaikan
1lkyw
<3615>
pekerjaan-Nya
5wtkalm
<4399>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan-Nya
7hve
<6213>
itu dan Dia
 
 
beristirahat
8tbsyw
<7673>
pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
ketujuh
10yeybsh
<7637>
dari
 
 
segala
11lkm
<3605>
pekerjaan-Nya
12wtkalm
<4399>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan-Nya
14hve
<6213>
3
Lalu
 
 
Allah
2Myhla
<430>
memberkati
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
hari
4Mwy
<3117>
ketujuh
5yeybsh
<7637>
itu dan
 
 
menguduskannya
6sdqyw
<6942>
 
7wta
<853>
sebab
8yk
<3588>
pada saat itu Dia
9wb
<0>
beristirahat
10tbs
<7673>
dari
 
 
segala
11lkm
<3605>
pekerjaan-Nya
12wtkalm
<4399>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan-Nya
16twvel 15Myhla
<6213> <430>
dalam
 
 
penciptaan
14arb
<1254>
 
17P
<0>
4
Inilah
1hla
<428>
riwayat
2twdlwt
<8435>
langit
3Mymsh
<8064>
dan
 
 
bumi
4Urahw
<776>
ketika mereka
 
 
diciptakan
5Marbhb
<1254>
pada
 
 
waktu
6Mwyb
<3117>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9Myhla
<430>
menjadikan
7twve
<6213>
bumi
10Ura
<776>
dan
 
 
langit
11Mymsw
<8064>
5
ketika di
 
 
bumi
6Urab
<776>
belum
4Mrj
<2962>
ada
5hyhy
<1961>
segala
1lkw
<3605>
semak belukar
2xyv
<7880>
di
 
 
ladang
3hdvh
<7704>
dan
 
 
belum
10Mrj
<2962>
ada
7lkw
<3605>
tanaman
8bve
<6212>
ladang
9hdvh
<7704>
yang
 
 
tumbuh
11xmuy
<6779>
karena
12yk
<3588>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allah
16Myhla
<430>
belum
13al
<3808>
menurunkan hujan
14ryjmh
<4305>
ke
17le
<5921>
bumi
18Urah
<776>
dan
 
 
belum ada
20Nya
<369>
orang
19Mdaw
<120>
yang
 
 
mengolah
21dbel
<5647>
 
22ta
<853>
tanah
23hmdah
<127>
itu
 
 
6
Namun ada
 
 
kabut
1daw
<108>
yang
 
 
keluar
2hley
<5927>
dari
3Nm
<4480>
bumi
4Urah
<776>
dan
 
 
membasahi
5hqshw
<8248>
 
6ta
<853>
seluruh
7lk
<3605>
permukaan
8ynp
<6440>
bumi
9hmdah
<127>
7
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
membentuk
1ruyyw
<3335>
 
4ta
<853>
manusia
5Mdah
<120>
dari
7Nm
<4480>
debu
6rpe
<6083>
tanah
8hmdah
<127>
dan
 
 
mengembuskan
9xpyw
<5301>
napas
11tmsn
<5397>
kehidupan
12Myyx
<2416>
ke dalam
 
 
lubang hidungnya
10wypab
<639>
sehingga
 
 
manusia
14Mdah
<120>
itu
 
 
menjadi
13yhyw
<1961>
makhluk
15spnl
<5315>
yang
 
 
hidup
16hyx
<2416>
8
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
membuat
1ejyw
<5193>
sebuah
 
 
taman
4Ng
<1588>
di sebelah
 
 
timur
6Mdqm
<6924>
di
 
 
Eden
5Ndeb
<5731>
dan
 
 
di sana
8Ms
<8033>
Dia
 
 
menempatkan
7Mvyw
<7760>
 
9ta
<853>
manusia
10Mdah
<120>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
dibentuk-Nya
12ruy
<3335>
itu
 
 
9
Dari
4Nm
<4480>
dalam
 
 
tanah
5hmdah
<127>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
menumbuhkan
1xmuyw
<6779>
segala jenis
6lk
<3605>
pohon
7Ue
<6086>
yang
 
 
enak
8dmxn
<2530>
dilihat
9harml
<4758>
dan
 
 
baik
10bwjw
<2896>
untuk
 
 
makanan
11lkaml
<3978>
Pohon
12Uew
<6086>
kehidupan
13Myyxh
<2416>
juga ada
 
 
di tengah-tengah
14Kwtb
<8432>
taman
15Ngh
<1588>
itu beserta
 
 
pohon
16Uew
<6086>
pengetahuan
17tedh
<1847>
yang
 
 
baik
18bwj
<2896>
dan yang
 
 
jahat
19erw
<7451>
10
Ada suatu
 
 
sungai
1rhnw
<5104>
yang
 
 
mengalir dari
2auy
<3318>
Eden
3Ndem
<5731>
dan
 
 
mengairi
4twqshl
<8248>
 
5ta
<853>
taman
6Ngh
<1588>
itu Dari
 
 
situ
7Msmw
<8033>
sungai tersebut

terbagi
8drpy
<6504>
menjadi
9hyhw
<1961>
empat
10hebral
<702>
cabang
11Mysar
<7218>
11
Nama
1Ms
<8034>
sungai yang

pertama
2dxah
<259>
adalah
 
 
Pison
3Nwsyp
<6376>
yang
4awh
<1931>
mengelilingi
5bboh
<5437>
 
6ta
<853>
seluruh
7lk
<3605>
tanah
8Ura
<776>
Hawila
9hlywxh
<2341>
 
10rsa
<834>
tempat
11Ms
<8033>
yang ada
 
 
emasnya
12bhzh
<2091>
12
Emas
1bhzw
<2091>
dari
 
 
tanah
2Urah
<776>
itu
3awhh
<1931>
bagus
4bwj
<2896>
dan
 
 
di sana
5Ms
<8033>
ada
 
 
damar bedolah
6xldbh
<916>
dan
 
 
batu
7Nbaw
<68>
krisopras
8Mhsh
<7718>
13
Nama
1Msw
<8034>
sungai
2rhnh
<5104>
yang
 
 
kedua
3ynsh
<8145>
adalah
 
 
Gihon
4Nwxyg
<1521>
yang
5awh
<1931>
mengalir mengelilingi
6bbwoh
<5437>
 
7ta
<853>
seluruh
8lk
<3605>
tanah
9Ura
<776>
Kush
10swk
<3568>
14
Nama
1Msw
<8034>
sungai
2rhnh
<5104>
yang
 
 
ketiga
3ysylsh
<7992>
adalah
 
 
Tigris
4lqdx
<2313>
yang
5awh
<1931>
mengalir
6Klhh
<1980>
di sebelah
 
 
timur
7tmdq
<6926>
Asyur
8rwsa
<804>
Sungai
9rhnhw
<5104>
yang
 
 
keempat
10yeybrh
<7243>
adalah
11awh
<1931>
Efrat
12trp
<6578>
15
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
4ta
<853>
manusia
5Mdah
<120>
itu dan
 
 
menempatkannya
6whxnyw
<3240>
di
 
 
taman
7Ngb
<1588>
Eden
8Nde
<5731>
untuk
 
 
mengolahnya
9hdbel
<5647>
dan
 
 
memeliharanya
10hrmslw
<8104>
16
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
kepada
4le
<5921>
manusia
5Mdah
<120>
itu
 
 
firman-Nya
6rmal
<559>
Kamu
 
 
boleh makan
11lkat 10lka
<398> <398>
dari
 
 
segala
7lkm
<3605>
pohon
8Ue
<6086>
apa yang ada di
 
 
taman
9Ngh
<1588>
ini
 
 
17
tetapi kamu
 
 
jangan
5al
<3808>
makan
6lkat
<398>
dari
7wnmm
<4480>
pohon
1Uemw
<6086>
pengetahuan
2tedh
<1847>
tentang yang
 
 
baik
3bwj
<2896>
dan yang
 
 
jahat
4erw
<7451>
sebab
8yk
<3588>
pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
kamu
 
 
memakannya
10Klka
<398>
kamu
11wnmm
<4480>
pasti
13twmt 12twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
13twmt 12twm
<== <4191> <4191>
18
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
berfirman
1rmayw
<559>
Tidak
4al
<3808>
baik
5bwj
<2896>
kalau
6twyh
<1961>
manusia
7Mdah
<120>
itu
 
 
sendiri
8wdbl
<905>
saja Aku akan
 
 
membuat
9hvea
<6213>
baginya
10wl
<0>
penolong
11rze
<5828>
yang
 
 
sepadan
12wdgnk
<5048>
dengannya
 
 
19
Lalu
 
 
dari
4Nm
<4480>
tanah
5hmdah
<127>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
membentuk
1ruyw
<3335>
segala
6lk
<3605>
binatang
7tyx
<2416>
di
 
 
padang
8hdvh
<7704>
dan
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
burung
11Pwe
<5775>
di
 
 
udara
12Mymsh
<8064>
dan
 
 
membawanya
13abyw
<935>
kepada
14la
<413>
manusia
15Mdah
<120>
untuk
 
 
melihat
16twarl
<7200>
bagaimana
17hm
<4100>
dia akan
 
 
menyebut
18arqy
<7121>
mereka
19wl
<0>
Apa pun
20lkw
<3605>
 
21rsa
<834>
sebutan
22arqy
<7121>
 
23wl
<0>
manusia
24Mdah
<120>
itu bagi setiap
 
 
makhluk
25spn
<5315>
hidup
26hyx
<2416>
itu
 
 
itulah
27awh
<1931>
namanya
28wms
<8034>
20
Jadi
 
 
manusia
2Mdah
<120>
itu
 
 
memberikan
1arqyw
<7121>
nama
3twms
<8034>
untuk
 
 
semua
4lkl
<3605>
hewan
5hmhbh
<929>
untuk
 
 
burung-burung
6Pwelw
<5775>
di
 
 
udara
7Mymsh
<8064>
dan
 
 
semua
8lklw
<3605>
binatang liar
9tyx
<2416>
di
 
 
padang
10hdvh
<7704>
Akan tetapi bagi
 
 
manusia
11Mdalw
<120>
itu
 
 
tidak
12al
<3808>
ditemukan
13aum
<4672>
seorang
 
 
penolong
14rze
<5828>
yang
 
 
sepadan
15wdgnk
<5048>
dengannya
 
 
21
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
mendatangkan
1lpyw
<5307>
tidur yang lelap
4hmdrt
<8639>
atas
5le
<5921>
manusia
6Mdah
<120>
itu Ketika dia
 
 
tidur
7Nsyyw
<3462>
TUHAN
 
 
mengambil
8xqyw
<3947>
salah
 
 
satu
9txa
<259>
tulang rusuknya
10wytelum
<6763>
lalu dan
 
 
menutupnya
11rgoyw
<5462>
dengan
13hntxt
<8478>
daging
12rvb
<1320>
22
 
4ta
<853>
Tulang rusuk
5eluh
<6763>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
ambil
7xql
<3947>
dari
8Nm
<4480>
manusia
9Mdah
<120>
itu
 
 
dibuat-Nya
1Nbyw
<1129>
menjadi
 
 
seorang perempuan
10hsal
<802>
dan
 
 
dibawa-Nya
11habyw
<935>
kepada
12la
<413>
manusia
13Mdah
<120>
itu
 
 
23
Kemudian
 
 
manusia
2Mdah
<120>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Inilah
3taz
<2063>
 
4Meph
<6471>
tulang
5Mue
<6106>
dari
 
 
tulang-tulangku
6ymuem
<6106>
dan
 
 
daging
7rvbw
<1320>
dari
 
 
dagingku
8yrvbm
<1320>
dia
9tazl
<2063>
akan
 
 
disebut
10arqy
<7121>
perempuan
11hsa
<802>
karena
12yk
<3588>
dia
15taz
<2063>
diambil
14hxql
<3947>
dari
 
 
laki-laki
13syam
<376>
24
Karena
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
laki-laki
4sya
<376>
akan
 
 
meninggalkan
3bzey
<5800>
 
5ta
<853>
ayahnya
6wyba
<1>
dan
7taw
<853>
ibunya
8wma
<517>
lalu
 
 
bersatu
9qbdw
<1692>
dengan
 
 
istrinya
10wtsab
<802>
sehingga mereka akan
 
 
menjadi
11wyhw
<1961>
satu
13dxa
<259>
daging
12rvbl
<1320>
25
Manusia
4Mdah
<120>
dan
 
 
istrinya
5wtsaw
<802>
itu
1wyhyw
<1961>
keduanya
2Mhyns
<8147>
telanjang
3Mymwre
<6174>
tetapi mereka
 
 
tidak
6alw
<3808>
merasa malu
7wssbty
<954>