Prev Chapter Genesis 20 Next Chapter
1
Dari
 
 
tempat
2Msm
<8033>
itu
 
 
Abraham
3Mhrba
<85>
berjalan menuju
1eoyw
<5265>
ke
4hura
<776>
selatan
5bgnh
<5045>
dan
 
 
tinggal
6bsyw
<3427>
di antara
7Nyb
<996>
Kadesh
8sdq
<6946>
dan
9Nybw
<996>
Syur
10rws
<7793>
Kemudian dia
 
 
tinggal sementara
11rgyw
<1481>
di
 
 
Gerar
12rrgb
<1642>
2
Abraham
2Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
tentang
3la
<413>
Sara
4hrv
<8283>
istrinya
5wtsa
<802>
Dia adalah
 
 
adikku
6ytxa
<269>
sehingga
7awh
<1931>
Abimelekh
9Klmyba
<40>
raja
10Klm
<4428>
Gerar
11rrg
<1642>
menyuruh
8xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
mengambil
12xqyw
<3947>
 
13ta
<853>
Sara
14hrv
<8283>
3
Akan tetapi pada suatu
 
 
malam
6hlylh
<3915>
Allah
2Myhla
<430>
berkata
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Abimelekh
4Klmyba
<40>
dalam
 
 
mimpi
5Mwlxb
<2472>
firman-Nya
7rmayw
<559>
Kamu akan
9Knh 8wl
<2009> <0>
mati
10tm
<4191>
sebab
11le
<5921>
perempuan
12hsah
<802>
yang
13rsa
<834>
kauambil
14txql
<3947>
itu
15awhw
<1931>
adalah istri
16tleb
<1166>
orang lain
17leb
<1167>
4
Namun
 
 
Abimelekh
1Klmybaw
<40>
belum
2al
<3808>
mendekati
3brq
<7126>
Sara dan dia
4hyla
<413>
berkata
5rmayw
<559>
Tuhan
6ynda
<136>
apakah Engkau akan
 
 
membunuh
10grht
<2026>
bangsa
7ywgh
<1471>
yang
8Mg
<1571>
tidak bersalah
9qydu
<6662>
5
Bukankah
1alh
<3808>
dia
2awh
<1931>
sendiri yang
 
 
berkata
3rma
<559>
kepadaku
4yl
<0>
Perempuan ini adalah
 
 
adikku
5ytxa
<269>
Lalu bukankah perempuan
6awh
<1931>
itu
7ayhw
<1931>
juga
8Mg
<1571>
 
9awh
<1931>
berkata
10hrma
<559>
Laki-laki ini adalah
 
 
kakakku
11yxa
<251>
Aku
16ypk
<3709>
melakukan
17ytyve
<6213>
ini
18taz
<2063>
dalam
12awh
<1931>
ketulusan
13Mtb
<8537>
hatiku
14ybbl
<3824>
dan
 
 
ketidakbersalahan
15Nyqnbw
<5356>
tanganku
 
 
6
Kemudian
 
 
Allah
3Myhlah
<430>
berfirman
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
dalam
 
 
mimpi
4Mlxb
<2472>
Ya
5Mg
<1571>
Aku
6ykna
<595>
tahu
7ytedy
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
kamu
 
 
melakukan
11tyve
<6213>
hal ini
12taz
<2063>
dalam
 
 
ketulusan
9Mtb
<8537>
hatimu
10Kbbl
<3824>
 
14Mg
<1571>
Aku
15ykna
<595>
yang
 
 
mencegahmu
13Kvxaw
<2820>
 
16Ktwa
<853>
berbuat berdosa
17wjxm
<2398>
 
18yl
<0>
terhadap
19le
<5921>
Aku
 
 
Karena
20Nk
<3651>
itu Aku
 
 
tidak
21al
<3808>
membiarkanmu
22Kyttn
<5414>
menyentuhnya
23egnl
<5060>
 
24hyla
<413>
7
Sekarang
1htew
<6258>
kembalikanlah
2bsh
<7725>
istri
3tsa
<802>
orang
4syah
<376>
itu
 
 
karena
5yk
<3588>
dia adalah seorang
 
 
nabi
6aybn
<5030>
Dia
7awh
<1931>
akan
 
 
berdoa
8llptyw
<6419>
untukmu
9Kdeb
<1157>
supaya kamu akan
 
 
hidup
10hyxw
<2421>
Namun
 
 
jika
11Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
12Knya
<369>
mengembalikan
13bysm
<7725>
istrinya kepadanya

ketahuilah
14ed
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
kamu
18hta
<859>
dan
 
 
semua
19lkw
<3605>
yang
20rsa
<834>
bersama denganmu
 
 
pasti
17twmt 16twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
17twmt 16twm
<== <4191> <4191>
 
21Kl
<0>
8
Jadi
 
 
pagi-pagi
3rqbb 1Mksyw
<1242> <7925>
sekali
 
 
Abimelekh
2Klmyba
<40>
memanggil
4arqyw
<7121>
semua
5lkl
<3605>
hambanya
6wydbe
<5650>
dan
 
 
menceritakan
7rbdyw
<1696>
tentang
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
hal
10Myrbdh
<1697>
ini
11hlah
<428>
di
 
 
telinga
12Mhynzab
<241>
mereka sehingga mereka semua menjadi
14Mysnah
<376>
sangat
15dam
<3966>
takut
13waryyw
<3372>
9
Lalu
 
 
Abimelekh
2Klmyba
<40>
memanggil
1arqyw
<7121>
Abraham
3Mhrbal
<85>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
kepadanya
5wl
<0>
Apa
6hm
<4100>
yang sudah
 
 
kaulakukan
7tyve
<6213>
terhadap kami
 
 
Kesalahan
10ytajx
<2398> ==>
 
8wnl
<0>
apa
9hmw
<4100>
yang telah
 
 
kulakukan
10ytajx
<== <2398>
kepadamu
11Kl
<0>
sehingga
12yk
<3588>
kamu
 
 
menimpakan
13tabh
<935>
dosa
17hajx
<2401>
yang
 
 
besar
18hldg
<1419>
atas
14yle
<5921>
diriku dan
15lew
<5921>
kerajaanku
16ytklmm
<4467>
Kamu telah
 
 
melakukan
22wvey
<6213>
sesuatu
19Myvem
<4639>
yang
20rsa
<834>
tidak
21al
<3808>
pantas
23tyve
<6213>
terhadapku
24ydme
<5978>
10
Lalu
 
 
Abimelekh
2Klmyba
<40>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
kepada
3la
<413>
Abraham
4Mhrba
<85>
Apa
5hm
<4100>
maksudmu
6tyar
<7200>
sehingga
7yk
<3588>
kamu
 
 
melakukan
8tyve
<6213>
 
9ta
<853>
hal
10rbdh
<1697>
ini
11hzh
<2088>
11
Kata
1rmayw
<559>
Abraham
2Mhrba
<85>
Pikirku
4ytrma
<559>
sesungguhnya
3yk
<3588>
rasa takut
7tary
<3374>
akan
 
 
Allah
8Myhla
<430>
 
5qr
<7535>
tidak
6Nya
<369>
ada dalam
 
 
tempat
9Mwqmb
<4725>
ini
10hzh
<2088>
sehingga mereka akan
 
 
membunuhku
11ynwgrhw
<2026>
karena
12le
<5921>
 
13rbd
<1697>
istriku
14ytsa
<802>
12
Lagi
1Mgw
<1571>
pula dia
 
 
memang
2hnma
<546>
adikku
3ytxa
<269>
dia
 
 
anak
4tb
<1323>
ayahku
5yba
<1>
 
6awh
<1931>
tetapi
7Ka
<389>
bukan
8al
<3808>
anak
9tb
<1323>
ibuku
10yma
<517>
dan dia
 
 
menjadi
11yhtw
<1961>
 
12yl
<0>
istriku
13hsal
<802>
13
Ketika
1yhyw
<1961>
 
4yta
<853>
Allah
5Myhla
<430>
 
2rsak
<834>
menyuruhku mengembara keluar
3weth
<8582>
dari
 
 
rumah
6tybm
<1004>
ayahku
7yba
<1>
aku
 
 
berkata
8rmaw
<559>
kepada istriku
12rsa
<834>
Tunjukkanlah
13yvet
<6213>
kasihmu
11Kdox
<2617>
kepadaku
14ydme
<5978>
dengan melakukan
9hl
<0>
hal ini
10hz
<2088>
di
15la
<413>
setiap
16lk
<3605>
tempat
17Mwqmh
<4725>
yang
18rsa
<834>
kita
 
 
tuju
19awbn
<935>
 
20hms
<8033>
katakanlah
21yrma
<559>
tentang aku
 
 
dia
24awh
<1931>
adalah
22yl
<0>
kakakku
23yxa
<251>
14
Abimelekh
2Klmyba
<40>
mengambil
1xqyw
<3947>
domba
3Nau
<6629>
sapi
4rqbw
<1241>
serta
 
 
hamba
5Mydbew
<5650>
laki-laki dan
 
 
perempuan
6txpsw
<8198>
lalu
 
 
memberikannya
7Ntyw
<5414>
kepada
 
 
Abraham
8Mhrbal
<85>
Abimelekh juga
 
 
mengembalikan
9bsyw
<7725>
 
11ta 10wl
<853> <0>
Sara
12hrv
<8283>
istri
13wtsa
<802>
Abraham kepadanya
 
 
15
Kata
1rmayw
<559>
Abimelekh
2Klmyba
<40>
Lihatlah
3hnh
<2009>
negeriku
4yura
<776>
ada
 
 
di hadapanmu
5Kynpl
<6440>
Tinggallah
8bs
<3427>
di mana pun kamu
 
 
suka
7Kynyeb 6bwjb
<5869> <2896>
16
Abimelekh
 
 
berkata
2rma
<559>
kepada
 
 
Sara
1hrvlw
<8283>
Dengarlah
3hnh
<2009>
aku
 
 
memberikan
4yttn
<5414>
1000
5Pla
<505>
syikal
 
 
perak
6Pok
<3701>
kepada
 
 
kakakmu
7Kyxal
<251>
sebagai bukti
10Kl 9awh 8hnh
<0> <1931> <2009>
kesucianmu
11twok
<3682>
di
 
 
hadapan
12Mynye
<5869>
semua
13lkl
<3605>
orang
 
 
yang
14rsa
<834>
bersama-sama
15Kta
<854>
denganmu
16taw
<854>
Di hadapan
 
 
semua
17lk
<3605>
orang
 
 
namamu
18txknw
<3198>
dibersihkan
 
 
17
Kemudian
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
berdoa
1llptyw
<6419>
kepada
3la
<413>
Allah dan
 
 
Allah
6Myhla 4Myhlah
<430> <430>
menyembuhkan
5apryw
<7495>
 
7ta
<853>
Abimelekh
8Klmyba
<40>
 
9taw
<853>
istrinya
10wtsa
<802>
dan
 
 
hamba-hambanya perempuan
11wythmaw
<519>
sehingga mereka dapat
 
 
melahirkan
12wdlyw
<3205>
anak
 
 
18
Sebelumnya
3rue 2rue 1yk
<6113> <6113> <3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
menutup
5deb
<1157>
rahim
7Mxr
<7358>
semua
6lk
<3605>
perempuan di dalam
 
 
istana
8tybl
<1004>
Abimelekh
9Klmyba
<40>
karena
10le
<5921>
 
11rbd
<1697>
Sara
12hrv
<8283>
istri
13tsa
<802>
Abraham
14Mhrba
<85>
 
15o
<0>