Prev Chapter Genesis 22 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2rxa
<310>
berbagai
 
 
peristiwa
3Myrbdh
<1697>
itu
4hlah
<428>
Allah
5Myhlahw
<430>
menguji
6hon
<5254>
 
7ta
<853>
Abraham
8Mhrba
<85>
dan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
10wyla
<413>
Abraham
11Mhrba
<85>
Abraham
 
 
menjawab
12rmayw
<559>
Ini
 
 
aku
13ynnh
<2009>
2
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
Bawalah
2xq
<3947>
 
10ta
<853>
Ishak
11qxuy
<3327>

4ta 3an
<853> <4994>
anakmu
5Knb
<1121>
 
6ta
<853>
satu-satunya
7Kdyxy
<3173>
yang
8rsa
<834>
kaukasihi
9tbha
<157>
itu
13Kl 12Klw
<0> <1980>
ke
14la
<413>
tanah
15Ura
<776>
Moria
16hyrmh
<4179>
Lalu
 
 
persembahkanlah
17whlehw
<5927>
dia
 
 
di sana
18Ms
<8033>
sebagai
 
 
kurban bakaran
19hlel
<5930>
di
20le
<5921>
salah satu
21dxa
<259>
gunung
22Myrhh
<2022>
yang
23rsa
<834>
akan
 
 
Kutunjukkan
24rma
<559>
kepadamu
25Kyla
<413>
3
Pagi-pagi
3rqbb
<1242>
sekali
 
 
bangunlah
1Mksyw
<7925>
Abraham
2Mhrba
<85>
dan
 
 
memelanai
4sbxyw
<2280>
 
5ta
<853>
keledainya
6wrmx
<2543>
Dia
 
 
mengajak
7xqyw
<3947>
 
8ta
<853>
dua
9yns
<8147>
dari
 
 
pelayannya
10wyren
<5288>
bersamanya
11wta
<854>
dan juga
12taw
<853>
Ishak
13qxuy
<3327>
anaknya
14wnb
<1121>
Dia
 
 
membelah
15eqbyw
<1234>
kayu
16yue
<6086>
untuk
 
 
kurban bakaran
17hle
<5930>
lalu dia
 
 
bersiap
18Mqyw
<6965>
dan
 
 
berangkat
19Klyw
<1980>
ke
20la
<413>
tempat
21Mwqmh
<4725>
yang
22rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan
23rma
<559>
 
24wl
<0>
Allah
25Myhlah
<430>
kepadanya
 
 
4
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
yang
 
 
ketiga
2ysylsh
<7992>
Abraham
4Mhrba
<85>
melayangkan
3avyw
<5375>
 
5ta
<853>
pandangannya
6wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
7aryw
<7200>
 
8ta
<853>
tempat
9Mwqmh
<4725>
itu dari
 
 
kejauhan
10qxrm
<7350>
5
Abraham
2Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
kedua
 
 
orang muda
4wyren
<5288>
yang bersamanya
 
 
Tinggallah
5wbs
<3427>
di
6Mkl
<0>
sini
7hp
<6311>
dengan
8Me
<5973>
keledai
9rwmxh
<2543>
ini
 
 
Aku
10ynaw
<589>
dan
 
 
anak
11renhw
<5288>
ini akan
 
 
pergi
12hkln
<1980>
ke
13de
<5704>
sana
14hk
<3541>
untuk
 
 
beribadah
15hwxtsnw
<7812>
dan akan
 
 
kembali
16hbwsnw
<7725>
lagi
 
 
kepadamu
17Mkyla
<413>
6
 
1xqyw
<3947>
Abraham
2Mhrba
<85>
mengambil
3ta
<853>
kayu
4yue
<6086>
untuk
 
 
kurban bakaran
5hleh
<5930>
itu dan
 
 
meletakkannya
6Mvyw
<7760>
di
7le
<5921>
bahu
 
 
Ishak
8qxuy
<3327>
anaknya
9wnb
<1121>
sedangkan dia
 
 
membawa
10xqyw
<3947>
 
12ta
<853>
api
13sah
<784>
dan
14taw
<853>
pisau
15tlkamh
<3979>
di
 
 
tangannya
11wdyb
<3027>
Keduanya
17Mhyns
<8147>
pergi
16wklyw
<1980>
bersama-sama
18wdxy
<3162>
7
Ishak
2qxuy
<3327>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
5wyba
<1>
Ayahku
7yba
<1>
Abraham
4Mhrba
<85>
menjawab
6rmayw
<559>
 
8rmayw
<559>
Ya
9ynnh
<2009>
Nak
10ynb
<1121>
Ishak
 
 
bertanya
11rmayw
<559>
Lihat
12hnh
<2009>
api
13sah
<784>
dan
 
 
kayunya
14Myuehw
<6086>
ada di sini tetapi
 
 
mana
15hyaw
<346>
domba
16hvh
<7716>
untuk
 
 
persembahan bakarannya
17hlel
<5930>
8
Abraham
2Mhrba
<85>
menjawab
1rmayw
<559>
Anakku
 
 
Allah
3Myhla
<430>
sendiri yang akan
 
 
menyediakan
4hary
<7200>
anak
5wl
<0>
domba
6hvh
<7716>
untuk
 
 
persembahan bakaran
7hlel
<5930>
itu bagi-Nya
 
 
Keduanya
10Mhyns
<8147>
pun terus
8ynb
<1121>
berjalan
9wklyw
<1980>
bersama-sama
11wdxy
<3162>
9
Ketika mereka
 
 
sampai
1wabyw
<935>
di
2la
<413>
tempat
3Mwqmh
<4725>
yang
4rsa
<834>
difirmankan
5rma
<559>
 
6wl
<0>
Allah
7Myhlah
<430>
kepada Abraham

Abraham
10Mhrba
<85>
pun
 
 
membangun
8Nbyw
<1129>
 
11ta
<853>
mazbah
12xbzmh
<4196>
di sana
9Ms
<8033>
dan
 
 
mengatur
13Kreyw
<6186>
 
14ta
<853>
kayu
15Myueh
<6086>
di atasnya Kemudian dia
 
 
mengikat
16dqeyw
<6123>
 
17ta
<853>
Ishak
18qxuy
<3327>
anaknya
19wnb
<1121>
dan
 
 
membaringkannya
20Mvyw
<7760>
 
21wta
<853>
di atas
22le
<5921>
mazbah
23xbzmh
<4196>
itu
 
 
di atas
24lemm
<4605>
kayu
25Myuel
<6086>
10
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
mengulurkan
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
tangannya
4wdy
<3027>
dan
 
 
mengambil
5xqyw
<3947>
 
6ta
<853>
pisau
7tlkamh
<3979>
untuk
 
 
menyembelih
8jxsl
<7819>
 
9ta
<853>
anaknya
10wnb
<1121>
11
Akan tetapi
2wyla
<413>
Malaikat
3Kalm
<4397>
TUHAN
4hwhy
<3068>
memanggilnya
1arqyw
<7121>
dari
5Nm
<4480>
langit
6Mymsh
<8064>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Abraham
8Mhrba
<85>
Abraham
 
 
Abraham
9Mhrba
<85>
pun
 
 
menjawab
10rmayw
<559>
Ini
 
 
aku
11ynnh
<2009>
12
Malaikat TUHAN
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Jangan
2la
<408>
ulurkan
3xlst
<7971>
tanganmu
4Kdy
<3027>
ke atas
5la
<413>
anak
6renh
<5288>
itu
 
 
jangan
7law
<408>
lakukan
8vet
<6213>
 
9wl
<0>
apa pun
10hmwam
<3972>
terhadapnya
 
 
sebab
11yk
<3588>
sekarang
12hte
<6258>
Aku
 
 
tahu
13ytedy
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
kamu
 
 
takut
15ary
<3373>
akan
 
 
Allah
16Myhla
<430>
dan
 
 
kamu
17hta
<859>
tidak
18alw
<3808>
menahan
19tkvx
<2820>
 
20ta
<853>
anakmu
21Knb
<1121>
 
22ta
<853>
anak tunggalmu
23Kdyxy
<3173>
itu
 
 
dari-Ku
24ynmm
<4480>
13
Kemudian
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
mengangkat
1avyw
<5375>
 
3ta
<853>
wajahnya
4wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
5aryw
<7200>
seekor
6hnhw
<2009>
domba jantan
7lya
<352>
yang
 
 
tanduknya
11wynrqb
<7161>
 
8rxa
<310>
tersangkut
9zxan
<270>
di
 
 
semak belukar
10Kbob
<5442>
Lalu
 
 
Abraham
13Mhrba
<85>
pergi
12Klyw
<1980>
untuk
 
 
mengambil
14xqyw
<3947>
 
15ta
<853>
domba jantan
16lyah
<352>
itu dan
 
 
mempersembahkannya
17whleyw
<5927>
sebagai
 
 
kurban bakaran
18hlel
<5930>
menggantikan
19txt
<8478>
anaknya
20wnb
<1121>
14
Abraham
2Mhrba
<85>
pun
 
 
menyebut
3Ms 1arqyw
<8034> <7121>
tempat
4Mwqmh
<4725>
itu
5awhh
<1931>
TUHAN
6hwhy
<3068>
akan
 
 
Menyediakan
7hary
<7200>
Sebab
8rsa
<834>
itu sampai
 
 
hari ini
10Mwyh
<3117>
orang
 
 
mengatakan
9rmay
<559>
Di
 
 
gunung
11rhb
<2022>
TUHAN
12hwhy
<3068>
hal itu akan
 
 
disediakan
13hary
<7200>
15
Untuk
 
 
kedua kalinya
6tyns
<8145>
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
memanggil
4la 1arqyw
<413> <7121>
Abraham
5Mhrba
<85>
dari
7Nm
<4480>
langit
8Mymsh
<8064>
16
dan
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Demi diri-Ku sendiri
 
 
Aku
2yb
<0>
bersumpah
3ytebsn
<7650>
demikianlah
 
 
firman
4Man
<5002>
Allah
5hwhy
<3068>
sebab
6yk
<3588>
kamu
7Ney
<3282>
telah
8rsa
<834>
melakukan
9tyve
<6213>
 
10ta
<853>
hal
11rbdh
<1697>
ini
12hzh
<2088>
dan
 
 
tidak
13alw
<3808>
menahan
14tkvx
<2820>
 
15ta
<853>
anakmu
16Knb
<1121>
 
17ta
<853>
anak tunggalmu
18Kdyxy
<3173>
itu
 
 
17
Aku
1yk
<3588>
sungguh-sungguh
3Kkrba 2Krb
<1288> <1288> ==>
akan
 
 
memberkatimu
3Kkrba 2Krb
<== <1288> <1288>
dan akan
 
 
melipatgandakan
5hbra 4hbrhw
<7235> <7235> ==>
 
6ta
<853>
keturunanmu
7Kerz
<2233>
sebanyak
5hbra 4hbrhw
<== <7235> <7235>
bintang
8ybkwkk
<3556>
di
 
 
langit
9Mymsh
<8064>
dan sebanyak

pasir
10lwxkw
<2344>
 
11rsa
<834>
di
12le
<5921>
pantai
14Myh 13tpv
<3220> <8193>
Keturunanmu
16Kerz
<2233>
akan
 
 
menduduki
15sryw
<3423>
setiap
17ta
<853>
gerbang
18res
<8179>
musuh-musuh
19wybya
<341>
mereka
 
 
18
dan melalui
 
 
keturunanmu
2Kerzb
<2233>
semua
3lk
<3605>
bangsa
4yywg
<1471>
di
 
 
bumi
5Urah
<776>
akan
 
 
diberkati
1wkrbthw
<1288>
karena
6bqe
<6118>
kamu
7rsa
<834>
menaati
8tems
<8085>
perkataan-Ku
9ylqb
<6963>
19
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
kembali
1bsyw
<7725>
kepada
3la
<413>
pelayan-pelayannya
4wyren
<5288>
dan mereka semua
5wmqyw
<6965>
pergi
6wklyw
<1980>
bersama
7wdxy
<3162>
ke
8la
<413>
 
9rab
<0>
Bersyeba
10ebs
<884>
Abraham
12Mhrba
<85>
pun
 
 
tinggal
11bsyw
<3427>
di
13rabb
<0>
Bersyeba
14ebs
<884>
 
15P
<0>
20
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2yrxa
<310>
semua
 
 
peristiwa
3Myrbdh
<1697>
ini
 
 
diberitakanlah
5dgyw
<5046>
mengenai hal
 
 
ini
4hlah
<428>
kepada
 
 
Abraham
6Mhrbal
<85>
 
7rmal
<559>
Ketahuilah
8hnh
<2009>
 
9hdly
<3205>
Milka
10hklm
<4435>
juga
11Mg
<1571>
telah menjadi ibu
 
 
Dia
12awh
<1931>
telah melahirkan
 
 
anak-anak
13Mynb
<1121>
laki-laki bagi
 
 
Nahor
14rwxnl
<5152>
saudaramu
15Kyxa
<251>
21
Anaknya yang sulung
3wrkb
<1060>
adalah
1ta
<853>
Us
2Uwe
<5780>
kemudian
4taw
<853>
Bus
5zwb
<938>
adiknya
6wyxa
<251>
dan
7taw
<853>
Kemuel
8lawmq
<7055>
nenek moyang
9yba
<1>
orang
 
 
Aram
10Mra
<758>
22
Kemudian
1taw
<853>
Kesed
2dvk
<3777>
 
3taw
<853>
Hazo
4wzx
<2375>
 
5taw
<853>
Pildash
6sdlp
<6394>
 
7taw
<853>
Yidlaf
8Pldy
<3044>
dan
9taw
<853>
Betuel
10lawtb
<1328>
23
Betuel
1lawtbw
<1328>
adalah
 
 
ayah
2dly
<3205>
dari
3ta
<853>
Ribka
4hqbr
<7259>
Milka
8hklm
<4435>
 
6hla
<428>
melahirkan
7hdly
<3205>
delapan
5hnms
<8083>
anak bagi
 
 
Nahor
9rwxnl
<5152>
saudara
10yxa
<251>
laki-laki
 
 
Abraham
11Mhrba
<85>
24
Gundik
1wsglypw
<6370>
Nahor yang
 
 
bernama
2hmsw
<8034>
Reuma
3hmwar
<7208>
juga
5Mg
<1571>
melahirkan
4dltw
<3205>
anak laki-laki
 
 
yaitu
6awh
<1931>
 
7ta
<853>
Tebah
8xbj
<2875>
 
9taw
<853>
Gaham
10Mxg
<1514>
 
11taw
<853>
Tahash
12sxt
<8477>
dan
13taw
<853>
Maakha
14hkem
<4601>
 
15o
<0>