Prev Chapter Genesis 27 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Ketika
2yk
<3588>
Ishak
4qxuy
<3327>
sudah tua
3Nqz
<2204>
dan
 
 
matanya
6wynye
<5869>
menjadi rabun
5Nyhktw
<3543>
sehingga dia tidak dapat
 
 
melihat
7tarm
<7200>
dengan jelas dia

memanggil
8arqyw
<7121>
 
9ta
<853>
Esau
10wve
<6215>
anak
11wnb
<1121>
sulungnya
12ldgh
<1419>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
 
14wyla
<413>
Anakku
15ynb
<1121>
Esau
 
 
menjawab
16rmayw
<559>
 
17wyla
<413>
Ya
18ynnh
<2009>
Ayah
 
 
2
Ishak
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Lihatlah
2hnh
<2009>
sekarang
3an
<4994>
aku
 
 
sudah tua
4ytnqz
<2204>
aku
 
 
tidak
5al
<3808>
mengetahui
6ytedy
<3045>
hari
7Mwy
<3117>
kematianku
8ytwm
<4194>
3
Jadi
1htew
<6258>
ambillah
2av
<5375>
senjatamu
3an
<4994>
tabung
4Kylk
<3627>
panahmu
5Kylt
<8522>
dan
 
 
busurmu
6Ktsqw
<7198>
lalu
 
 
pergilah
7auw
<3318>
ke
 
 
padang
8hdvh
<7704>
untuk
 
 
memburu
9hdwuw
<6679>
 
10yl
<0>
makanan
11*dyu {hdyu}
<6720>
bagiku
 
 
4
Lalu olahlah
2yl 1hvew
<0> <6213>
makanan lezat
3Mymejm
<4303>
bagiku seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
aku
 
 
suka
5ytbha
<157>
dan
 
 
bawalah
6haybhw
<935>
kemari untuk
7yl
<0>
kumakan
8hlkaw
<398>
supaya
9rwbeb
<5668>
aku dapat
 
 
memberkatimu
10Kkrbt
<1288>
 
11yspn
<5315>
sebelum
12Mrjb
<2962>
aku
 
 
mati
13twma
<4191>
5
Pada saat
 
 
Ishak
4qxuy
<3327>
berbicara
3rbdb
<1696>
kepada
5la
<413>
Esau
6wve
<6215>
anaknya
7wnb
<1121>
Ribka
1hqbrw
<7259>
mendengar
2tems
<8085>
hal ini Karena itu ketika
 
 
Esau
9wve
<6215>
pergi
8Klyw
<1980>
ke
 
 
padang
10hdvh
<7704>
hendak
 
 
memburu
11dwul
<6679>
tangkapan
12dyu
<6718>
untuk
 
 
dibawa
13aybhl
<935>
pulang