Prev Chapter Genesis 44 Next Chapter Show all verses
1
Lalu dia
 
 
memberi perintah
1wuyw
<6680>
kepada
2ta
<853>
orang
 
 
yang
3rsa
<834>
mengurus
4le
<5921>
rumahnya
5wtyb
<1004>
katanya
6rmal
<559>
Isilah
7alm
<4390>
 
8ta
<853>
karung
9txtma
<572>
setiap
10Mysnah
<376>
orang itu dengan
 
 
makanan
11lka
<400>
sebanyak
 
 
yang
12rsak
<834>
sanggup
13Nwlkwy
<3201>
mereka angkut lalu
14tav
<5375>
taruhlah
15Myvw
<7760>
uang
16Pok
<3701>
mereka
 
 
masing-masing
17sya
<376>
dalam
 
 
mulut
18ypb
<6310>
karungnya
19wtxtma
<572>
2
Kemudian
1taw
<853>
pialaku
2yeybg
<1375>
piala
3eybg
<1375>
perak
4Pokh
<3701>
itu
 
 
taruhlah
5Myvt
<7760>
itu di
 
 
mulut
6ypb
<6310>
karung
7txtma
<572>
yang
 
 
bungsu
8Njqh
<6996>
beserta
9taw
<853>
uang
10Pok
<3701>
gandumnya
11wrbs
<7668>
Dia pun
 
 
melaksanakan
12veyw
<6213>
titah
13rbdk
<1697>
yang dititahkan oleh
 
 
Yusuf
14Powy
<3130>
 
16rbd 15rsa
<1696> <834>
3
Ketika
 
 
fajar
2rwa
<216>
menyingsing
1rqbh
<1242>
orang-orang
3Mysnahw
<582>
itu
 
 
dilepas pergi
4wxls
<7971>
mereka
5hmh
<1992>
dan
 
 
keledai-keledainya
6Mhyrmxw
<2543>
4
Ketika
 
 
mereka
1Mh
<1992>
baru saja
 
 
keluar
2wauy
<3318>
dari
3ta
<853>
kota
4ryeh
<5892>
belum
5al
<3808>
jauh
6wqyxrh
<7368>
Yusuf
7Powyw
<3130>
berkata
8rma
<559>
kepada
10le
<5921>
yang
9rsal
<834>
mengurus
 
 
rumahnya
11wtyb
<1004>
Bangunlah
12Mwq
<6965>
kejarlah
13Pdr
<7291>
 
14yrxa
<310>
orang-orang
15Mysnah
<376>
itu dan ketika kamu dapat
 
 
menyusulnya
16Mtgvhw
<5381>
katakanlah
17trmaw
<559>
kepada
18Mhla
<413>
mereka
 
 
Mengapa
19hml
<4100>
kamu
 
 
membalas
20Mtmls
<7999>
hal yang
 
 
jahat
21her
<7451>
untuk
22txt
<8478>
hal yang
 
 
baik
23hbwj
<2896>
5
Bukankah
1awlh
<3808>
ini
2hz
<2088>
yang
3rsa
<834>
dengannya
 
 
tuanku
5ynda
<113>
minum
4htsy
<8354>
dan
7awhw 6wb
<1931> <0>
meramal
8sxn
<5172>
Dia
 
 
meramal
9sxny
<5172>
kalian telah
10wb
<0>
berbuat jahat
11Mterh
<7489>
dengan
12rsa
<834>
melakukan
13Mtyve
<6213>
hal tersebut