Prev Chapter Genesis 45 Next Chapter Show all verses
1
Yusuf
3Powy
<3130>
pun
 
 
tidak
1alw
<3808>
sanggup
2lky
<3201>
lagi
 
 
menguasai dirinya
4qpathl
<662>
di hadapan
 
 
semua
5lkl
<3605>
yang
 
 
berdiri
6Mybunh
<5324>
di
7wyle
<5921>
dekatnya Dia
 
 
berseru
8arqyw
<7121>
Semuanya
10lk
<3605>
pergilah
9wayuwh
<3318>
dari
11sya
<376>
hadapanku Ketika
12ylem
<5921>
tidak
13alw
<3808>
ada lagi orang yang
 
 
berdiri
14dme
<5975>
 
15sya
<376>
di
16wta
<854>
dekatnya
17edwthb
<3045>
Yusuf
18Powy
<3130>
pun mengungkapkan diri
 
 
kepada
19la
<413>
saudara-saudaranya
20wyxa
<251>
2
Lalu dia
 
 
menangis
4ykbb
<1065>

2ta 1Ntyw
<853> <5414>
sekeras-kerasnya
3wlq
<6963>
sehingga
 
 
terdengar
5wemsyw
<8085>
oleh
 
 
orang-orang Mesir
6Myrum
<4713>
dan
7emsyw
<8085>
seisi istana
8tyb
<1004>
Firaun
9herp
<6547>
3
Setelah itu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Akulah
5yna
<589>
Yusuf
6Powy
<3130>
Apakah
 
 
ayahku
8yba
<1>
masih
7dweh
<5750>
hidup
9yx
<2416>
Namun
 
 
saudara-saudaranya
12wyxa
<251>
tidak
10alw
<3808>
dapat
11wlky
<3201>
menjawabnya
13twnel
<6030>
 
14wta
<853>
karena
15yk
<3588>
mereka
 
 
ngeri
16wlhbn
<926>
terhadapnya
17wynpm
<6440>
4
Oleh sebab itu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
saudara-saudaranya
4wyxa
<251>
Ayo
 
 
mendekatlah
5wsg
<5066>
 
6an
<4994>
kepadaku
7yla
<413>
Mereka pun mendekatinya
 
 
Kemudian
8wsgyw
<5066>
dia
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Akulah
10yna
<589>
Yusuf
11Powy
<3130>
adikmu
12Mkyxa
<251>
yang
13rsa
<834>
telah kalian
 
 
jual
14Mtrkm
<4376>
ke
15yta
<853>
Mesir
16hmyrum
<4714>
5
Sekarang
1htew
<6258>
janganlah
2la
<408>
bersedih
3wbuet
<6087>
atau
4law
<408>
murka
5rxy
<2734>
terhadap
 
 
dirimu sendiri
6Mkynyeb
<5869>
sebab
7yk
<3588>
kalian telah
 
 
menjualku
8Mtrkm
<4376>
 
9yta
<853>
ke sini
10hnh
<2008>
Sebab
11yk
<3588>
Allah
14Myhla
<430>
mengutusku
13ynxls
<7971>
mendahuluimu
15Mkynpl
<6440>
untuk
 
 
memelihara kehidupan
12hyxml
<4241>