Prev Chapter Genesis 5 Next Chapter Show all verses
1
Inilah
1hz
<2088>
catatan
2rpo
<5612>
keturunan
3tdlwt
<8435>
Adam
4Mda
<121>
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
Allah
7Myhla
<430>
menciptakan
6arb
<1254>
manusia
8Mda
<120>
Dia
 
 
membuatnya
11hve
<6213>
dalam
 
 
keserupaan
9twmdb
<1823>
dengan
 
 
Allah
10Myhla
<430>
 
12wta
<853>
2
Dia
 
 
menciptakan
3Marb
<1254>
mereka
 
 
laki-laki
1rkz
<2145>
dan
 
 
perempuan
2hbqnw
<5347>
dan Dia
 
 
memberkati
4Krbyw
<1288>
mereka dan
7ta 5Mta
<853> <853>
menamai
8Mms 6arqyw
<8034> <7121>
mereka
 
 
manusia
9Mda
<120>
pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
mereka
 
 
diciptakan
11Marbh
<1254>
 
12o
<0>
3
Ketika
 
 
Adam
2Mda
<121>
hidup selama
1yxyw
<2421>
130
4tamw 3Mysls
<3967> <7970>
tahun
5hns
<8141>
dan seorang anak laki-laki
 
 
lahir
6dlwyw
<3205>
baginya dalam
 
 
keserupaan
7wtwmdb
<1823>
dengannya menurut
 
 
rupanya
8wmluk
<6754>
Lalu dia
10ta
<853>
menamainya
11wms 9arqyw
<8034> <7121>
Set
12ts
<8352>
4

2ymy 1wyhyw
<3117> <1961>
Adam
3Mda
<121>
hidup
7ts 6ta 5wdylwh 4yrxa
<8352> <853> <3205> <310>
800
9tam 8hnms
<3967> <8083>
tahun
10hns
<8141>
lagi dan masih ada
 
 
anak laki-laki
12Mynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuan
13twnbw
<1323>
lainnya yang
 
 
lahir
11dlwyw
<3205>
baginya
 
 
5
Jadi
 
 
seluruh
2lk
<3605>
masa
3ymy
<3117>
 
5rsa
<834>
hidup
6yx
<2416>
Adam
4Mda
<121>
adalah
1wyhyw
<1961>
 
9hns
<8141>
930
10Myslsw 8twam 7est
<7970> <3967> <8672>
tahun
11hns
<8141>
kemudian dia
 
 
mati
12tmyw
<4191>
 
13o
<0>