Prev Chapter 2 Samuel 12 Next Chapter
1
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
Natan
4Ntn
<5416>
kepada
5la
<413>
Daud
6dwd
<1732>
Dia
 
 
datang
7abyw
<935>
kepadanya
8wyla
<413>
dan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
Ada
10wl
<0>
dua
11yns
<8147>
orang
12Mysna
<582>
dalam
 
 
suatu
15txa
<259>
 
13wyh
<1961>
kota
14ryeb
<5892>
Yang
 
 
seorang
16dxa
<259>
kaya
17ryse
<6223>
sedangkan
 
 
yang lainnya
18dxaw
<259>
miskin
19sar
<7326>
2
Orang yang kaya
1rysel
<6223>
memiliki
2hyh
<1961>
kawanan domba
3Nau
<6629>
dan
 
 
kawanan sapi
4rqbw
<1241>
 
6dam 5hbrh
<3966> <7235>
3
Namun orang yang
 
 
miskin
1srlw
<7326>
tidak
2Nya
<369>
mempunyai
 
 
apa-apa
3lk
<3605>
 
4yk
<3588>
kecuali
5Ma
<518>
seekor
7txa
<259>
anak domba betina
6hvbk
<3535>
kecil
8hnjq
<6996>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dibeli
10hnq
<7069>
dan
 
 
dipeliharanya
11hyxyw
<2421>
Anak domba itu

tumbuh
12ldgtw
<1431>
bersamanya
13wme
<5973>
dan
 
 
bersama
14Mew
<5973>
anak-anaknya
15wynb
<1121>
makan
18lkat
<398>
dari
 
 
makanannya
19wokmw
<3563>
dan
 
 
minum
20htst
<8354>
dari
16wdxy
<3162>
cawannya
17wtpm
<6595>
serta
 
 
tidur
22bkst
<7901>
di
 
 
pangkuannya
21wqyxbw
<2436>
seperti
23yhtw
<1961>
 
24wl
<0>
anak perempuan
25tbk
<1323>
baginya
 
 
4
Pada suatu hari
 
 
tamu
2Klh
<1982>
bagi
 
 
orang
3syal
<376>
kaya
4ryseh
<6223>
itu
 
 
datang
1abyw
<935>
dan dia
 
 
merasa sayang
5lmxyw
<2550>
mengambil
6txql
<3947>
kawanan domba
7wnaum
<6629>
atau
 
 
kawanan sapinya
8wrqbmw
<1241>
untuk
 
 
diolahnya
9twvel
<6213>
bagi
 
 
pengembara
10xral
<732>
yang
 
 
datang
11abh
<935>
itu Lalu dia
12wl
<0>
mengambil
13xqyw
<3947>
 
14ta
<853>
anak domba betina
15tvbk
<3535>
orang
16syah
<376>
miskin
17sarh
<7326>
itu dan
 
 
mengolahnya
18hveyw
<6213>
bagi
 
 
orang
19syal
<376>
yang
 
 
datang
20abh
<935>
kepadanya
21wyla
<413>
itu
 
 
5
Amarah
2Pa
<639>
Daud
3dwd
<1732>
sangat
5dam
<3966>
menyala-nyala
1rxyw
<2734>
atas
 
 
orang
4syab
<376>
itu lalu dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
Natan
8Ntn
<5416>
Demi
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
9yx
<2416>
orang
14syah
<376>
yang
 
 
melakukan
15hveh
<6213>
itu
16taz
<2063>
harus
12Nb 11yk
<1121> <3588>
mati
13twm
<4194>
6
Dia harus
 
 
mengembalikan
3Mlsy
<7999>
 
1taw
<853>
anak domba betina
2hvbkh
<3535>
itu
 
 
empat kali lipat
4Mytebra
<706>
sebab
5bqe
<6118>
dia telah
6rsa
<834>
melakukan
7hve
<6213>
 
8ta
<853>
hal
9rbdh
<1697>
itu
10hzh
<2088>
dan
 
 
karena
11lew
<5921>
dia
12rsa
<834>
tidak
13al
<3808>
memiliki belas kasihan
14lmx
<2550>
7
Lalu
 
 
Natan
2Ntn
<5416>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Engkaulah
5hta
<859>
orang
6syah
<376>
itu
 
 
Inilah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
Aku
12ykna
<595>
telah
 
 
mengurapi
13Kytxsm
<4886>
kamu sebagai
 
 
raja
14Klml
<4428>
atas
15le
<5921>
Israel
16larvy
<3478>
dan
 
 
Aku
17yknaw
<595>
telah
 
 
melepaskan
18Kytluh
<5337>
kamu dari
 
 
tangan
19dym
<3027>
Saul
20lwas
<7586>
8
Aku telah
 
 
memberikan
1hntaw
<5414>
 
3ta 2Kl
<853> <0>
istana
4tyb
<1004>
tuanmu
5Kynda
<113>
serta
6taw
<853>
istri-istri
7ysn
<802>
tuanmu
8Kynda
<113>
ke
 
 
pangkuanmu
9Kqyxb
<2436>
Aku telah
 
 
memberikan
10hntaw
<5414>
 
12ta 11Kl
<853> <0>
kaum
13tyb
<1004>
Israel
14larvy
<3478>
dan
 
 
Yehuda
15hdwhyw
<3063>
kepadamu dan
 
 
jika
16Maw
<518>
itu
 
 
belum
17jem
<4592>
cukup Aku akan
 
 
menambahkan
18hpoaw
<3254>
lagi ini dan itu kepadamu
21hnhkw 20hnhk 19Kl
<2007> <2007> <0>
9
Mengapa
1ewdm
<4069>
kamu
 
 
menghina
2tyzb
<959>
 
3ta
<853>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dengan
 
 
berbuat
6twvel
<6213>
jahat
7erh
<7451>
dalam
 
 
pandangan-Nya
8*ynyeb {wnyeb}
<5869>
Kamu telah
 
 
membunuh
12tykh
<5221>
 
9ta
<853>
Uria
10hyrwa
<223>
orang Het
11ytxh
<2850>
itu dengan
 
 
pedang
13brxb
<2719>
lalu mengambil
14taw
<853>
istrinya
15wtsa
<802>
untuk
16txql
<3947>
menjadi
17Kl
<0>
istrimu
18hsal
<802>
dan kamu
19wtaw
<853>
membunuhnya
20tgrh
<2026>
dengan
 
 
pedang
21brxb
<2719>
orang
22ynb
<1121>
Amon
23Nwme
<5983>
10
Karena itu
1htew
<6258>
pedang
4brx
<2719>
tidak akan pernah
2al
<3808>
menyingkir
3rwot
<5493>
dari
 
 
kaum keluargamu
5Ktybm
<1004>
 
7Mlwe 6de
<5769> <5704>
sebab
8bqe
<6118>
kamu telah
9yk
<3588>
menghina
10yntzb
<959>
Aku dan telah
 
 
mengambil
11xqtw
<3947>
 
12ta
<853>
istri
13tsa
<802>
Uria
14hyrwa
<223>
orang Het
15ytxh
<2850>
itu untuk
 
 
menjadi
16twyhl
<1961>
 
17Kl
<0>
istrimu
18hsal
<802>
 
19o
<0>
11
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Sesungguhnya
4ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membangkitkan
5Myqm
<6965>
yang
 
 
jahat
7her
<7451>
ke atasmu
6Kyle
<5921>
dari dalam
 
 
keluargamu
8Ktybm
<1004>
sendiri Aku akan
 
 
mengambil
9ytxqlw
<3947>
 
10ta
<853>
istri-istrimu
11Kysn
<802>
dari
 
 
hadapanmu
12Kynyel
<5869>
dan
 
 
memberikannya
13yttnw
<5414>
kepada
 
 
kawanmu
14Kyerl
<7453>
dan
 
 
dia
20tazh
<2063>
akan
 
 
bersetubuh
15bksw
<7901>
dengan
16Me
<5973>
istri-istrimu
17Kysn
<802>
pada
18ynyel
<5869>
siang hari
19smsh
<8121>
12
Sebab
1yk
<3588>
kamu
2hta
<859>
telah
 
 
melakukannya
3tyve
<6213>
secara sembunyi-sembunyi
4rtob
<5643>
tetapi
 
 
Aku
5ynaw
<589>
akan menunjukkan
7ta 6hvea
<853> <6213>
hal
8rbdh
<1697>
itu
9hzh
<2088>
di
 
 
hadapan
10dgn
<5048>
seluruh
11lk
<3605>
Israel
12larvy
<3478>
dan
13dgnw
<5048>
secara
 
 
terang-terangan
14smsh
<8121>
 
15o
<0>
13
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Natan
4Ntn
<5416>
Aku sudah
 
 
berdosa
5ytajx
<2398>
terhadap
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Natan
8Ntn
<5416>
berkata
7rmayw o
<559>
kepada
9la
<413>
Daud
10dwd
<1732>
 
11Mg
<1571>
TUHAN
12hwhy
<3068>
telah
 
 
menjauhkan
13rybeh
<5674>
dosamu
14Ktajx
<2403>
Engkau
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
mati
16twmt
<4191>
14
Akan
 
 
tetapi
1opa
<657>
karena
2yk
<3588>
dengan
 
 
perbuatan
8rbdb
<1697>
ini
9hzh
<2088>
engkau telah
 
 
menista
4tuan 3Uan
<5006> <5006>

6ybya 5ta
<341> <853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
10Mg
<1571>
anak-anak
11Nbh
<1121>
yang
 
 
dilahirkan
12dwlyh
<3209>
bagimu
13Kl
<0>
pasti
15twmy 14twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
15twmy 14twm
<== <4191> <4191>
15
Lalu
 
 
Natan
2Ntn
<5416>
pergi
1Klyw
<1980>
ke
3la
<413>
rumahnya
4wtyb
<1004>
TUHAN
6hwhy
<3068>
menghajar
5Pgyw
<5062>
 
7ta
<853>
anak
8dlyh
<3206>
yang
9rsa
<834>
dilahirkan
10hdly
<3205>
istri
11tsa
<802>
Uria
12hyrwa
<223>
bagi
 
 
Daud
13dwdl
<1732>
hingga
 
 
sakit
14snayw
<605>
16
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
memohon
1sqbyw
<1245>
kepada
3ta
<853>
Allah
4Myhlah
<430>
untuk
5deb
<1157>
anak
6renh
<5288>
itu
 
 
Daud
8dwd
<1732>
berpuasa
9Mwu 7Muyw
<6685> <6684>
dengan tekun dan
 
 
masuk
10abw
<935>
ke dalam lalu
11Nlw
<3885>
berbaring
12bksw
<7901>
di
 
 
tanah
13hura
<776>
semalam-malaman
 
 
17
Para
 
 
tua-tua
2ynqz
<2205>
istananya
3wtyb
<1004>
datang
1wmqyw
<6965>
untuk
4wyle
<5921>
membangunkan
5wmyqhl
<6965>
dia
 
 
dari
6Nm
<4480>
tanah
7Urah
<776>
tetapi dia
 
 
tidak
8alw
<3808>
mau
9hba
<14>
dan
 
 
tidak
10alw
<3808>
makan
13Mxl 11arb
<3899> <1254>
bersama
12Mta
<854>
mereka
 
 
18
Akhirnya
 
 
anak
5dlyh
<3206>
itu
 
 
mati
4tmyw
<4191>
pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
ketujuh
3yeybsh
<7637>
tetapi
 
 
hamba-hamba
7ydbe
<5650>
Daud
8dwd
<1732>
tidak berani
6waryw
<3372>
memberitahukan
9dyghl
<5046>
 
10wl
<0>
tentang
11yk
<3588>
kematian
12tm
<4191>
anak
13dlyh
<3206>
itu
 
 
Sebab
14yk
<3588>
mereka
 
 
berkata
15wrma
<559>
Ketika
16hnh
<2009>
 
17twyhb
<1961>
anak
18dlyh
<3206>
itu masih
 
 
hidup
19yx
<2416>
kita telah
 
 
berbicara
20wnrbd
<1696>
dengan
21wyla
<413>
Daud tetapi dia

tidak
22alw
<3808>
memedulikan
23ems
<8085>
perkataan
24wnlwqb
<6963>
kita
 
 
Bagaimana
25Kyaw
<349>
kita dapat
 
 
menyampaikan
26rman
<559>
kepadanya
27wyla
<413>
tentang
 
 
kematian
28tm
<4191>
anaknya
29dlyh
<3206>
Jangan-jangan dia
 
 
melakukan
30hvew
<6213>
hal yang
 
 
mencelakakan
31her
<7451>
19
Ketika
 
 
Daud
2dwd
<1732>
melihat
1aryw
<7200>
para
3yk
<3588>
pegawainya
4wydbe
<5650>
berbisik-bisik
5Mysxltm
<3907>
dia
 
 
menyadari dan mengerti
6Nbyw
<995>
 
7dwd
<1732>
bahwa
8yk
<3588>
anak
10dlyh
<3206>
itu sudah
 
 
mati
9tm
<4191>
Daud
12dwd
<1732>
bertanya
11rmayw
<559>
kepada
13la
<413>
pegawai-pegawainya
14wydbe
<5650>
Apakah
 
 
anak
16dlyh
<3206>
itu sudah
 
 
mati
15tmh
<4191>
Mereka
 
 
menjawab
17wrmayw
<559>
Dia sudah
 
 
mati
18tm
<4191>
20
Daud
2dwd
<1732>
bangun
1Mqyw
<6965>
dari
 
 
tanah
3Urahm
<776>
lalu
 
 
mandi
4Uxryw
<7364>
berurap
5Koyw
<5480>
dan
 
 
mengganti
6Plxyw
<2498>
pakaiannya
7*wytlmv {wtlmv}
<8071>
Dia
 
 
masuk
8abyw
<935>
ke
 
 
rumah
9tyb
<1004>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dan sujud
 
 
menyembah
11wxtsyw
<7812>
Lalu dia
 
 
masuk
12abyw
<935>
ke
13la
<413>
istananya
14wtyb
<1004>
dan ketika dia
 
 
meminta
15lasyw
<7592>
mereka
16wmyvyw
<7760>
menghidangkan
17wl
<0>
makanan
18Mxl
<3899>
lalu dia
 
 
makan
19lkayw
<398>
21
Lalu
 
 
pegawai-pegawainya
2wydbe
<5650>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
3wyla
<413>
Apakah
4hm
<4100>
maksud
5rbdh
<1697>
 
7rsa
<834>
perbuatanmu
8htyve
<6213>
ini
6hzh
<2088>
Sebab ketika
9rwbeb
<5668>
anak
10dlyh
<3206>
itu masih
 
 
hidup
11yx
<2416>
engkau
 
 
berpuasa
12tmu
<6684>
dan
 
 
menangis
13Kbtw
<1058>
tetapi pada waktu
 
 
anak
16dlyh
<3206>
itu
14rsakw
<834>
mati
15tm
<4191>
engkau
 
 
bangun
17tmq
<6965>
dan
 
 
makan
18lkatw
<398>
 
19Mxl
<3899>
22
Dia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Saat
2dweb
<5750>
anak
3dlyh
<3206>
itu
 
 
hidup
4yx
<2416>
aku
 
 
berpuasa
5ytmu
<6684>
dan
 
 
menangis
6hkbaw
<1058>
sebab
7yk
<3588>
pikirku
8ytrma
<559>
Siapa
9ym
<4310>
tahu
10edwy
<3045>
TUHAN
12hwhy
<3068>
mengasihani
11*ynnxw {ynnxy}
<2603>
aku sehingga
 
 
anak
14dlyh
<3206>
itu tetap
 
 
hidup
13yxw
<2416>
23
Akan tetapi
 
 
sekarang
1htew
<6258>
dia sudah
 
 
mati
2tm
<4191>
mengapa
3hml
<4100>
 
4hz
<2088>
aku
5yna
<589>
harus
 
 
berpuasa
6Mu
<6684>
Dapatkah
7lkwah
<3201>
aku
 
 
mengembalikannya
8wbyshl
<7725>
lagi
9dwe
<5750>
Aku
10yna
<589>
yang akan
 
 
pergi
11Klh
<1980>
kepadanya
12wyla
<413>
tetapi
 
 
dia
13awhw
<1931>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
kembali
15bwsy
<7725>
kepadaku
16yla
<413>
24
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
menghibur
1Mxnyw
<5162>
 
4tb 3ta
<0> <853>
Batsyeba
5ebs
<1339>
istrinya
6wtsa
<802>
Dia
 
 
menghampirinya
8hyla 7abyw
<413> <935>
dan
 
 
bersetubuh
9bksyw
<7901>
dengannya
10hme
<5973>
Lalu perempuan itu

melahirkan
11dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
12Nb
<1121>
dan dia
14ta
<853>
dinamai
15wms 13*arqtw {arqyw}
<8034> <7121>
Salomo
16hmls
<8010>
TUHAN
17hwhyw
<3068>
mengasihinya
18wbha
<157>
25
Dengan
 
 
perantaraan
2dyb
<3027>
Nabi
4aybnh
<5030>
Natan
3Ntn
<5416>
dia
5arqyw
<7121>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
 
6ta
<853>
menamai
7wms
<8034>
anak itu
 
 
Yedija
8hydydy
<3041>
oleh
 
 
karena
9rwbeb
<5668>
TUHAN
10hwhy
<3068>
 
11P
<0>
26
Yoab
2bawy
<3097>
berperang
1Mxlyw
<3898>
melawan
 
 
Raba
3tbrb
<7237>
kota
 
 
orang
4ynb
<1121>
Amon
5Nwme
<5983>
dan
 
 
merebut
6dklyw
<3920>
 
7ta
<853>
kota
8rye
<5892>
kerajaan
9hkwlmh
<4410>
itu
 
 
27
Kemudian
 
 
Yoab
2bawy
<3097>
mengutus
1xlsyw
<7971>
suruhan
3Mykalm
<4397>
kepada
4la
<413>
Daud
5dwd
<1732>
dengan
 
 
pesan
6rmayw
<559>
Aku telah
 
 
berperang
7ytmxln
<3898>
melawan kota
 
 
Raba
8hbrb
<7237>
dan
9Mg
<1571>
telah
 
 
merebut
10ytdkl
<3920>
 
11ta
<853>
kota
12rye
<5892>
Air
13Mymh
<4325>
28
Karena
 
 
itu
1htew
<6258>
kumpulkanlah
2Poa
<622>
 
3ta
<853>
sisa-sisa
4rty
<3499>
rakyat
5Meh
<5971>
lalu
 
 
kepunglah
6hnxw
<2583>
 
7le
<5921>
kota
8ryeh
<5892>
itu dan
 
 
rebutlah
9hdklw
<3920>
supaya
 
 
aku
12yna
<589>
jangan
10Np
<6435>
merebut
11dkla
<3920>
 
13ta
<853>
kota
14ryeh
<5892>
itu dan kota
 
 
itu
15arqnw
<7121>
dinamai
16yms
<8034>
dengan namaku
17hyle
<5921>
29
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
mengumpulkan
1Poayw
<622>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
lalu
 
 
berangkat
6Klyw
<1980>
ke kota
 
 
Raba
7htbr
<7237>
berperang
8Mxlyw
<3898>
melawannya dan
9hb
<0>
merebutnya
10hdklyw
<3920>
30
Dia
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
2ta
<853>
mahkota
3trje
<5850>
dari
 
 
atas
5lem
<5921>
kepala
6wsar
<7218>
raja
4Mklm
<4428>
mereka yang
 
 
beratnya
7hlqsmw
<4948>
satu
 
 
talenta
8rkk
<3603>
emas
9bhz
<2091>
dengan
 
 
permata
10Nbaw
<68>
yang
 
 
mahal
11hrqy
<3368>
lalu dikenakan di
12yhtw
<1961>
atas
13le
<5921>
kepala
14sar
<7218>
Daud
15dwd
<1732>
Dia
 
 
membawa
18ayuwh
<3318>
banyak
19hbrh
<7235>
sekali
20dam
<3966>
jarahan
16llsw
<7998>
dari
 
 
kota
17ryeh
<5892>
itu
 
 
31
Dia juga membawa
1taw
<853>
penduduk
2Meh
<5971>
dan dipaksa bekerja dengan
6Mvyw 5ayuwh 4hb 3rsa
<7760> <3318> <0> <834>
gergaji
7hrgmb
<4050>
penggerek
8yurxbw
<2757>
besi
9lzrbh
<1270>
dan
 
 
kapak
10trzgmbw
<4037>
besi
11lzrbh
<1270>
Dia juga mempekerjakan mereka di tempat pembuatan
13Mtwa 12rybehw
<853> <5674>
batu bata
14*Nblmb {Nklmb}
<4404>
Inilah
15Nkw
<3651>
yang
 
 
dilakukan
16hvey
<6213>
Daud dengan
 
 
semua
17lkl
<3605>
kota
18yre
<5892>
orang
19ynb
<1121>
Amon
20Nwme
<5983>
Lalu
 
 
Daud
22dwd
<1732>
pulang
21bsyw
<7725>
bersama
 
 
semua
23lkw
<3605>
tentaranya
24Meh
<5971>
ke
 
 
Yerusalem
25Mlswry
<3389>
 
26P
<0>