Prev Chapter 2 Samuel 13 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxa
<310>
itu
3Nk
<3651>
terjadilah bahwa
 
 
Absalom
4Mwlsbalw
<53>
anak
5Nb
<1121>
Daud
6dwd
<1732>
mempunyai
 
 
adik perempuan
7twxa
<269>
yang
 
 
cantik
8hpy
<3303>
namanya
9hmsw
<8034>
Tamar
10rmt
<8559>
Amnon
12Nwnma
<550>
anak
13Nb
<1121>
Daud
14dwd
<1732>
jatuh
 
 
cinta
11hbhayw
<157>
kepadanya
 
 
2
Amnon
2Nwnmal
<550>
sangat menderita
1ruyw
<3334>
hingga sakit
3twlxthl
<2470>
karena
4rwbeb
<5668>
Tamar
5rmt
<8559>
saudaranya
6wtxa
<269>
itu
 
 
sebab
7yk
<3588>
dia
 
 
seorang perawan
8hlwtb
<1330>
dan
9ayh
<1931>
mustahil
10alpyw
<6381>
bagi
11ynyeb
<5869>
Amnon
12Nwnma
<550>
untuk
 
 
berbuat
13twvel
<6213>
 
14hl
<0>
sesuatu
15hmwam
<3972>
kepadanya
 
 
3
Akan tetapi
 
 
Amnon
1Nwnmalw
<550>
mempunyai seorang
 
 
sahabat
2er
<7453>
bernama
3wmsw
<8034>
Yonadab
4bdnwy
<3122>
anak
5Nb
<1121>
Simea
6hems
<8093>
kakak
7yxa
<251>
Daud
8dwd
<1732>
Yonadab
9bdnwyw
<3122>
adalah
 
 
seorang
10sya
<376>
yang
 
 
sangat
12dam
<3966>
cerdik
11Mkx
<2450>
4
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada Amnon Hai

anak
7Nb
<1121>
raja
8Klmh
<4428>
 
2wl
<0>
mengapa
3ewdm
<4069>
engkau
4hta
<859>
sangat
5hkk
<3602>
merana
6ld
<1800>
setiap pagi
10rqbb 9rqbb
<1242> <1242>
Tidakkah
11awlh
<3808>
engkau akan
 
 
memberi tahu
12dygt
<5046>
kepadaku
15wl
<0>
Amnon
16Nwnma
<550>
 
13yl
<0>
berkata
14rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Aku
22yna
<589>
mencintai
23bha
<157>
 
17ta
<853>
Tamar
18rmt
<8559>
adik perempuan
19twxa
<269>
Absalom
20Mlsba
<53>
saudaraku
21yxa
<251>
5
 
2wl
<0>
Yonadab
3bdnwhy
<3082>
berkata
1rmayw
<559>
Berbaringlah
4bks
<7901>
di
5le
<5921>
tempat tidurmu
6Kbksm
<4904>
dan
 
 
berpura-puralah sakit
7lxthw
<2470>
Jika
 
 
ayahmu
9Kyba
<1>
datang
8abw
<935>
menjengukmu
10Ktwarl
<7200>
berkatalah
11trmaw
<559>
kepadanya
12wyla
<413>
Izinkanlah
14an
<4994>
Tamar
15rmt
<8559>
adikku
16ytwxa
<269>
datang
13abt
<935>
dan
 
 
memberiku
17ynrbtw
<1262>
makan
18Mxl
<3899>
serta
 
 
menyiapkan
19htvew
<6213>
 
21ta
<853>
makanan
22hyrbh
<1279>
di depan
 
 
mataku
20ynyel
<5869>
supaya
23Neml
<4616>
aku dapat
24rsa
<834>
melihatnya
25hara
<7200>
dan
 
 
makan
26ytlkaw
<398>
dari
 
 
tangannya
27hdym
<3027>
6
Sesudah itu
 
 
Amnon
2Nwnma
<550>
berbaring
1bksyw
<7901>
dan
 
 
berpura-pura sakit
3lxtyw
<2470>
Ketika
4abyw
<935>
raja
5Klmh
<4428>
datang
6wtarl
<7200>
menjenguknya
 
 
Amnon
8Nwnma
<550>
berkata
7rmayw
<559>
kepada
9la
<413>
raja
10Klmh
<4428>
 
11awbt
<935>
Izinkanlah
12an
<4994>
Tamar
13rmt
<8559>
adikku
14ytxa
<269>
datang dan
 
 
membuat
15bbltw
<3823>
dua
17yts
<8147>
kue
18twbbl
<3834>
di depan
 
 
mataku
16ynyel
<5869>
supaya aku
 
 
makan
19hrbaw
<1262>
dari
 
 
tangannya
20hdym
<3027>
7
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
3la
<413>
Tamar
4rmt
<8559>
ke
 
 
rumahnya
5htybh
<1004>
dengan
 
 
pesan
6rmal
<559>
Pergilah
7ykl
<1980>
ke
8an
<4994>
rumah
9tyb
<1004>
Amnon
10Nwnma
<550>
kakakmu
11Kyxa
<251>
dan
 
 
siapkanlah
12yvew
<6213>
 
13wl
<0>
makanan
14hyrbh
<1279>
baginya
 
 
8
Tamar
2rmt
<8559>
pergi
1Kltw
<1980>
ke
 
 
rumah
3tyb
<1004>
Amnon
4Nwnma
<550>
kakaknya
5hyxa
<251>
yang
 
 
sedang
6awhw
<1931>
berbaring
7bks
<7901>
Dia
 
 
mengambil
8xqtw
<3947>
 
9ta
<853>
adonan
10qubh
<1217>
meremasnya
11*sltw {swltw}
<3888>
membuat
12bbltw
<3823>
kue di depan
 
 
matanya
13wynyel
<5869>
lalu
 
 
dibakarnya
14lsbtw
<1310>
 
15ta
<853>
kue
16twbblh
<3834>
itu
 
 
9
Dia
 
 
mengambil
1xqtw
<3947>
 
2ta
<853>
pemanggang
3trvmh
<4958>
lalu
 
 
menuangkannya
4qutw
<3332>
di depan
5wynpl
<6440>
Amnon tetapi dia

menolak
6Namyw
<3985>
memakannya
7lwkal
<398>
Amnon
9Nwnma
<550>
berkata
8rmayw
<559>
Suruhlah
 
 
semua
11lk
<3605>
orang
12sya
<376>
pergi
10wayuwh
<3318>
dariku
13ylem
<5921>
Lalu
 
 
setiap
15lk
<3605>
orang
16sya
<376>
pergi
14wauyw
<3318>
darinya
17wylem
<5921>
10
Amnon
2Nwnma
<550>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Tamar
4rmt
<8559>
Bawalah
5yaybh
<935>
makanan
6hyrbh
<1279>
itu ke dalam
 
 
kamar
7rdxh
<2315>
supaya aku dapat
 
 
makan
8hrbaw
<1262>
dari
 
 
tanganmu
9Kdym
<3027>
Kemudian
10xqtw
<3947>
Tamar
11rmt
<8559>
mengambil
12ta
<853>
kue
13twbblh
<3834>
yang
14rsa
<834>
dibuatnya dan
15htve
<6213>
membawanya
16abtw
<935>
kepada
 
 
Amnon
17Nwnmal
<550>
kakaknya
18hyxa
<251>
ke dalam
 
 
kamar
19hrdxh
<2315>
tidurnya
 
 
11
Ketika
1sgtw
<5066>
dia menghidangkan
 
 
kepadanya
2wyla
<413>
untuk
 
 
dimakan
3lkal
<398>
Amnon
 
 
memegang
4qzxyw
<2388>
Tamar dan
5hb
<0>
berkata
6rmayw
<559>
Marilah
8yawb 7hl
<935> <0>
tidur
9ybks
<7901>
bersamaku
10yme
<5973>
adikku
11ytwxa
<269>
12
Gadis itu
 
 
menjawab
1rmatw
<559>
 
2wl
<0>
Tidak
3la
<408>
kakakku
4yxa
<251>
jangan
5la
<408>
memerkosaku
6ynnet
<6031>
sebab
7yk
<3588>
tidak
8al
<3808>
boleh
 
 
berbuat
9hvey
<6213>
seperti
 
 
itu
10Nk
<3651>
di
 
 
Israel
11larvyb
<3478>
Jangan
12la
<408>
berbuat
13hvet
<6213>
 
14ta
<853>
noda
15hlbnh
<5039>
seperti
 
 
itu
16tazh
<2063>
13
Dan
 
 
aku
1ynaw
<589>
ke manakah
2hna
<575>
aku dapat
 
 
membawa
3Kylwa
<1980>
 
4ta
<853>
kecemaranku
5ytprx
<2781>
Dan
 
 
engkau
6htaw
<859>
engkau
 
 
akan dianggap
7hyht
<1961>
seorang
8dxak
<259>
tolol
9Mylbnh
<5036>
di
 
 
Israel
10larvyb
<3478>
Karena
11htew
<6258>
itu
 
 
berbicaralah
12rbd
<1696>
 
13an
<4994>
kepada
14la
<413>
raja
15Klmh
<4428>
sebab
16yk
<3588>
dia
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menahan
18ynenmy
<4513>
diriku
 
 
darimu
19Kmm
<4480>
14
Namun Amnon

tidak
1alw
<3808>
mau
2hba
<14>
mendengarkan
3emsl
<8085>
perkataannya
4hlwqb
<6963>
dan dia
 
 
lebih kuat
5qzxyw
<2388>
daripada
6hnmm
<4480>
Tamar dia

memerkosanya
7hneyw
<6031>
lalu
 
 
bersetubuh
8bksyw
<7901>
dengannya
9hta
<854>
15
Sesudah itu
 
 
Amnon
2Nwnma
<550>
membencinya
1hanvyw
<8130>
dengan
 
 
kebencian
3hanv
<8135>
yang
 
 
sangat
5dam
<3966>
besar
4hlwdg
<1419>
bahkan
6yk
<3588>
kebencian
10hanv 8hanvh
<8130> <8135> ==>
yang
9rsa
<834>
dirasakannya
10hanv 8hanvh
<== <8130> <8135>
lebih besar
7hlwdg
<1419>
dibanding
 
 
cinta
13hbha 11hbham
<157> <160> ==>
yang
12rsa
<834>
dirasakannya
13hbha 11hbham
<== <157> <160>
 
15hl
<0>
Amnon
16Nwnma
<550>
berkata
14rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Bangun
17ymwq
<6965>
pergilah
18ykl
<1980>
16
Gadis itu

menjawab
1rmatw
<559>
 
2wl
<0>
Tidak
3la
<408>
sebab
4tdwa
<182>
dengan
11yme
<5973>
menyuruh
12ynxlsl
<7971> ==>
aku
 
 
pergi
12ynxlsl
<== <7971>
kejahatan
5herh
<7451>
ini
7tazh
<2063>
lebih besar
6hlwdgh
<1419>
daripada
8trxam
<312>
apa
 
 
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
kauperbuat
10tyve
<6213>
kepadaku Akan tetapi Amnon

tidak
13alw
<3808>
mau
14hba
<14>
mendengarkannya
15emsl
<8085>
 
16hl
<0>
17
Dia
 
 
memanggil
1arqyw
<7121>
 
2ta
<853>
orang muda
3wren
<5288>
yang
 
 
melayaninya
4wtrsm
<8334>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Suruhlah
6wxls
<7971>
sekarang
7an
<4994>
perempuan
8ta
<853>
ini
9taz
<2063>
pergi
 
 
dariku
10ylem
<5921>
dan
11huwxh
<2351>
kuncilah
12lenw
<5274>
pintu
13tldh
<1817>
di
 
 
belakangnya
14hyrxa
<310>
18
Tamar memakai
1hylew
<5921>
baju kurung
2tntk
<3801>
yang
 
 
mahaindah
3Myop
<6446>
sebab
4yk
<3588>
demikianlah
5Nk
<3651>
putri-putri
7twnb
<1323>
raja
8Klmh
<4428>
yang masih perawan
9tlwtbh
<1330>
berpakaian
6Nsblt
<3847>
yaitu dengan
 
 
baju
10Mylyem
<4598>
kurung panjang
12htwa
<853>
Pelayan
13wtrsm
<8334>
itu kemudian
 
 
menyuruhnya keluar
14Uwxh 11auyw
<2351> <3318>
dan
 
 
mengunci
15lenw
<5274>
pintu
16tldh
<1817>
di
 
 
belakangnya
17hyrxa
<310>
19
Lalu
 
 
Tamar
2rmt
<8559>
menaruh
1xqtw
<3947>
abu
3rpa
<665>
di atas
4le
<5921>
kepalanya
5hsar
<7218>
dan
 
 
mengoyakkan
10herq
<7167>
baju
6tntkw
<3801>
kurung panjang
7Myoph
<6446>
yang
8rsa
<834>
dipakainya
9hyle
<5921>
Dia
 
 
meletakkan
11Mvtw
<7760>
tangannya
12hdy
<3027>
di atas
13le
<5921>
kepala
14hsar
<7218>
dan
 
 
pergi
15Kltw
<1980>
sambil
16Kwlh
<1980>
menangis dengan keras
17hqezw
<2199>
20
Absalom
3Mwlsba
<53>
kakaknya
4hyxa
<251>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya
2hyla
<413>
Apakah
 
 
Amnon
5Nwnymah
<550>
kakakmu
6Kyxa
<251>
sudah
 
 
bersetubuh
7hyh
<1961>
denganmu
8Kme
<5973>
Sekarang
9htew
<6258>
diamlah
11ysyrxh
<2790>
adikku
10ytwxa
<269>
Dia itu
 
 
kakakmu
12Kyxa
<251>
 
13awh
<1931>
Jangan
14la
<408>
meletakkan
15ytyst
<7896>
 
16ta
<853>
hatimu
17Kbl
<3820>
pada
 
 
perkara
18rbdl
<1697>
ini
19hzh
<2088>
Lalu
 
 
Tamar
21rmt
<8559>
tinggal
20bstw
<3427>
di
22hmmsw
<8076>
rumah
23tyb
<1004>
Absalom
24Mwlsba
<53>
kakaknya
25hyxa
<251>
seorang diri
 
 
21
Ketika
 
 
Raja
1Klmhw
<4428>
Daud
2dwd
<1732>
mendengar
3ems
<8085>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
perkara
6Myrbdh
<1697>
ini
7hlah
<428>
dia menjadi
9wl
<0>
sangat
10dam
<3966>
marah
8rxyw
<2734>
22
Namun
 
 
Absalom
3Mwlsba
<53>
tidak
1alw
<3808>
berbicara
2rbd
<1696>
kepada
4Me
<5973>
Amnon
5Nwnma
<550>
tentang yang
 
 
baik
8bwj
<2896>
maupun
7dew
<5704>
buruk
6erml
<7451>
sebab
9yk
<3588>
Absalom
11Mwlsba
<53>
membenci
10anv
<8130>
 
12ta
<853>
Amnon
13Nwnma
<550>
karena
14le
<5921>
dia
15rbd
<1697>
telah
16rsa
<834>
memerkosa
17hne
<6031>
 
18ta
<853>
Tamar
19rmt
<8559>
adiknya
20wtxa
<269>
 
21P
<0>
23
Sesudah
1yhyw
<1961>
2
 
 
tahun
2Mytnsl
<8141>
berlalu
 
 
Absalom
6Mwlsbal
<53>
mengadakan
4wyhyw 3Mymy
<1961> <3117>
pengguntingan bulu
5Myzzg
<1494>
domba di
7lebb
<0>
Baal-Hazor
8rwux
<1178>
di
9rsa
<834>
dekat
10Me
<5973>
Efraim
11Myrpa
<669>
Absalom
13Mwlsba
<53>
mengundang
12arqyw
<7121>
semua
14lkl
<3605>
anak
15ynb
<1121>
raja
16Klmh
<4428>
24
Lalu
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
menghadap
3la 1abyw
<413> <935>
raja
4Klmh
<4428>
dengan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Sesungguhnya
6hnh
<2009>
hambamu
9Kdbel
<5650>
ini sedang
7an
<4994>
mengadakan pengguntingan bulu domba
8Myzzg
<1494>
Kiranya
11an
<4994>
raja
12Klmh
<4428>
bersama para
 
 
hambanya
13wydbew
<5650>
pergi
10Kly
<1980>
dengan
14Me
<5973>
hambamu
15Kdbe
<5650>
ini
 
 
25
Namun
 
 
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Absalom
4Mwlsba
<53>
Tidak
5la
<408>
anakku
6ynb
<1121>
janganlah
7la
<408>
kami
8an
<4994>
semua
10wnlk
<3605>
pergi
9Kln
<1980>
atau
11alw
<3808>
kami akan
 
 
membebanimu
12dbkn
<3513>
Absalom
13Kyle
<5921>
mendesaknya
14Urpyw
<6555>
tetapi raja tetap
15wb
<0>
tidak
16alw
<3808>
mau
17hba
<14>
pergi
18tkll
<1980>
dia hanya
 
 
memberkatinya
19whkrbyw
<1288>
26
Lalu
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
Jika
 
 
tidak
3alw
<3808>
izinkanlah
5an
<4994>
Amnon
7Nwnma
<550>
kakakku
8yxa
<251>
pergi
4Kly
<1980>
bersama
6wnta
<854>
kami
 
 
Raja
11Klmh
<4428>
bertanya
9rmayw
<559>
kepadanya
10wl
<0>
Mengapa
12hml
<4100>
dia harus
 
 
pergi
13Kly
<1980>
bersamamu
14Kme
<5973>
27
Akan tetapi
2wb
<0>
Absalom
3Mwlsba
<53>
mendesaknya
1Urpyw
<6555>
sehingga
6ta 5wta 4xlsyw
<853> <854> <7971>
Amnon
7Nwnma
<550>
dan
8taw
<853>
semua
9lk
<3605>
anak
10ynb
<1121>
raja
11Klmh
<4428>
diizinkan pergi bersamanya
12o
<0>
28
Absalom
2Mwlsba
<53>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
para
3ta
<853>
pegawainya
4wyren
<5288>
katanya
5rmal
<559>
Sekarang
7an
<4994>
perhatikanlah
6war
<7200>
Ketika
 
 
hati
9bl
<3820>
Amnon
10Nwnma
<550>
senang
8bwjk
<2896>
karena
 
 
air anggur
11Nyyb
<3196>
dan ketika aku
 
 
berkata
12ytrmaw
<559>
kepadamu
13Mkyla
<413>
Pukullah
14wkh
<5221>
 
15ta
<853>
Amnon
16Nwnma
<550>
maka
 
 
bunuhlah
17Mtmhw
<4191>
dia
18wta
<853>
Jangan
19la
<408>
takut
20waryt
<3372>
Bukankah
21awlh
<3808>
 
22yk
<3588>
aku
23ykna
<595>
yang
 
 
memerintahmu
24ytywu
<6680>
Jadilah
25Mkta
<853>
kuat
26wqzx
<2388>
dan
 
 
jadilah
27wyhw
<1961>
 
28ynbl
<1121>
berani
29lyx
<2428>
29
Orang-orang
2yren
<5288>
Absalom
3Mwlsba
<53>
berbuat
1wveyw
<6213>
kepada
 
 
Amnon
4Nwnmal
<550>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
telah
 
 
diperintahkan
6hwu
<6680>
Absalom
7Mwlsba
<53>
Lalu
 
 
semua
9lk
<3605>
anak
10ynb
<1121>
raja
11Klmh
<4428>
bangun
8wmqyw
<6965>
dan
 
 
menaiki
12wbkryw
<7392>
 
14le
<5921>
bagalnya
15wdrp
<6505>
masing-masing
13sya
<376>
dan
 
 
melarikan diri
16wonyw
<5127>
30
Ketika
1yhyw
<1961>
mereka
2hmh
<1992>
masih di
 
 
jalan
3Krdb
<1870>
kabar
4hemshw
<8052>
telah
 
 
sampai
5hab
<935>
kepada
6la
<413>
Daud
7dwd
<1732>
katanya
8rmal
<559>
Absalom
10Mwlsba
<53>
telah
 
 
membunuh
9hkh
<5221>
 
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
anak
13ynb
<1121>
raja
14Klmh
<4428>
dan
 
 
tidak ada
15alw
<3808>
satu pun
18dxa
<259>
dari
 
 
mereka
17Mhm
<1992>
yang
 
 
tersisa
16rtwn
<3498>
 
19o
<0>
31
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
mengoyakkan
3erqyw
<7167>
 
4ta
<853>
pakaiannya
5wydgb
<899>
kemudian
 
 
berbaring
6bksyw
<7901>
di atas
 
 
tanah
7hura
<776>
dan
 
 
semua
8lkw
<3605>
pegawai
9wydbe
<5650>
berdiri
10Mybun
<5324>
di dekatnya dengan
 
 
pakaian
12Mydgb
<899>
mereka
 
 
terkoyak-koyak
11yerq
<7167>
 
13o
<0>
32
Akan tetapi
 
 
Yonadab
2bdnwy
<3122>
anak
3Nb
<1121>
Simea
4hems
<8093>
kakak
5yxa
<251>
Daud
6dwd
<1732>
berkata
1Neyw
<6030>
Tuanku
10ynda
<113>
 
7rmayw
<559>
jangan
8la
<408>
menyangka
9rmay
<559>
bahwa
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
anak
13Myrenh
<5288>
 
14ynb
<1121>
raja
15Klmh
<4428>
itu telah
 
 
dibunuh
16wtymh
<4191>
sebab
17yk
<3588>
hanya
19wdbl
<905>
Amnon
18Nwnma
<550>
yang
 
 
mati
20tm
<4191>
Sesungguhnya
21yk
<3588>
Absalom
24Mwlsba
<53>
telah
25htyh
<1961>
berniat menyusun
26hmwv
<7760>
keputusan
23yp
<6310>
itu
 
 
terhadapnya
22le
<5921>
sejak
 
 
hari
27Mwym
<3117>
ketika Amnon

memerkosa
28wtne
<6031>
 
29ta
<853>
Tamar
30rmt
<8559>
adiknya
31wtxa
<269>
33
Jadi
1htew
<6258>
 
3Mvy
<7760>
Tuanku
4ynda
<113>
Raja
5Klmh
<4428>
jangan
2la
<408>
memasukkan kabar itu
 
 
ke
6la
<413>
dalam
 
 
hati
7wbl
<3820>
dan
8rbd
<1697>
berpikir
9rmal
<559>
bahwa
 
 
semua
10lk
<3605>
anak
11ynb
<1121>
raja
12Klmh
<4428>
telah
 
 
mati
13wtm
<4191>
Sebab
14yk
<3588>
hanya
15Ma
<518>
Amnon
16Nwnma
<550>
yang
17wdbl
<905>
mati
18tm
<4191>
 
19P
<0>
34
Adapun
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
melarikan diri
1xrbyw
<1272>
Ketika
 
 
orang muda
4renh
<5288>
yang
 
 
berjaga-jaga
5hpuh
<6822>
mengangkat
3avyw
<5375>
 
6ta
<853>
matanya
7*wynye {wnye}
<5869>
dan
 
 
melihat
8aryw
<7200>
tampaklah
9hnhw
<2009>
banyak
11br
<7227>
orang
10Me
<5971>
datang
12Myklh
<1980>
dari
 
 
sisi
15dum
<6654>
pegunungan
16rhh
<2022>
 
13Krdm
<1870>
di belakangnya
14wyrxa
<310>
35
Lalu
 
 
Yonadab
2bdnwy
<3122>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
Lihat
5hnh
<2009>
Anak-anak
6ynb
<1121>
raja
7Klmh
<4428>
datang
8wab
<935>
tepat seperti
 
 
kata
9rbdk
<1697>
hambamu
10Kdbe
<5650>
ini
12hyh 11Nk
<1961> <3651>
36
Sesaat setelah dia
1yhyw
<1961>
selesai
2wtlkk
<3615>
mengatakannya
3rbdl
<1696>
tampaklah
4hnhw
<2009>
anak-anak
5ynb
<1121>
raja
6Klmh
<4428>
itu
 
 
datang
7wab
<935>
sambil
 
 
menangis
10wkbyw
<1058>
dengan
 
 
suara
9Mlwq
<6963>
nyaring
8wavyw
<5375>
Demikian
 
 
juga
11Mgw
<1571>
raja
12Klmh
<4428>
beserta
 
 
semua
13lkw
<3605>
pegawainya
14wydbe
<5650>
menangis
15wkb
<1058>
dengan
 
 
sangat
18dam
<3966>
 
16ykb
<1065>
keras
17lwdg
<1419>
37
Akan tetapi
 
 
Absalom
1Mwlsbaw
<53>
melarikan
2xrb
<1272>
diri dan
 
 
pergi
3Klyw
<1980>
kepada
4la
<413>
raja
 
 
Talmai
5ymlt
<8526>
anak
6Nb
<1121>
Amihur
7*dwhyme {rwxyme}
<5991>
raja
8Klm
<4428>
Gesur
9rwsg
<1650>
Daud
 
 
berdukacita
10lbatyw
<56>
atas
11le
<5921>
anaknya
12wnb
<1121>
itu
 
 
sepanjang
13lk
<3605>
hari
14Mymyh
<3117>
38
Jadi
 
 
Absalom
1Mwlsbaw
<53>
melarikan
2xrb
<1272>
diri dan
 
 
pergi
3Klyw
<1980>
ke
 
 
Gesur
4rwsg
<1650>
dan
 
 
berada
5yhyw
<1961>
di
 
 
sana
6Ms
<8033>
selama
 
 
3
7sls
<7969>
tahun
8Myns
<8141>
39
Lalu hati
 
 
Raja
3Klmh
<4428>
 
1lktw
<3615>
Daud
2dwd
<1732>
rindu untuk
 
 
keluar
4taul
<3318>
menjumpai
5la
<413>
Absalom
6Mwlsba
<53>
sebab
7yk
<3588>
dia sudah
 
 
terhibur
8Mxn
<5162>
atas
9le
<5921>
Amnon
10Nwnma
<550>
yang sudah
11yk
<3588>
mati
12tm
<4191>
itu
13o
<0>