Prev Chapter 2 Samuel 15 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxam
<310>
itu
3Nk
<3651>
Absalom
6Mwlsba
<53>
menyiapkan
4veyw
<6213>
baginya
5wl
<0>
sebuah
 
 
kereta
7hbkrm
<4818>
dan
 
 
kuda
8Myoow
<5483>
serta
 
 
lima puluh
9Mysmxw
<2572>
orang
10sya
<376>
yang
 
 
berlari
11Myur
<7323>
di
 
 
depannya
12wynpl
<6440>
2
Setiap
 
 
pagi
1Mykshw
<7925>
Absalom
2Mwlsba
<53>
bangun lalu
 
 
berdiri
3dmew
<5975>
di
4le
<5921>
tepi
5dy
<3027>
jalan
6Krd
<1870>
yang menuju
 
 
pintu gerbang
7resh
<8179>
 
8yhyw
<1961>
Setiap
9lk
<3605>
orang
10syah
<376>
yang
11rsa
<834>
 
12hyhy
<1961>
mempunyai
13wl
<0>
perkara
14byr
<7379>
dan yang
 
 
masuk
15awbl
<935>
menghadap
16la
<413>
raja
17Klmh
<4428>
untuk
 
 
diadili
18jpsml
<4941>
Absalom
20Mwlsba
<53>
akan
 
 
memanggilnya
19arqyw
<7121>
dan
21wyla
<413>
bertanya
22rmayw
<559>
Dari
 
 
kota
25rye
<5892>
manakah
23ya
<335>
kamu
26hta
<859>
ini
24hzm
<2088>
Lalu dia
 
 
menjawab
27rmayw
<559>
Hambamu
31Kdbe
<5650>
ini dari salah
 
 
satu
28dxam
<259>
suku
29yjbs
<7626>
Israel
30larvy
<3478>
3
Absalom
3Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Ketahuilah
4har
<7200>
perkaramu
5Krbd
<1697>
itu
 
 
baik
6Mybwj
<2896>
dan
 
 
benar
7Myxknw
<5228>
tetapi dari pihak
11tam 10Kl
<853> <0>
raja
12Klmh
<4428>
tidak ada
9Nya
<369>
yang
 
 
mendengarkanmu
8emsw
<8085>
4
Absalom
2Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Jika
3ym
<4310>
aku
 
 
diangkat
4ynmvy
<7760>
sebagai hakim
5jps
<8199>
di
7ylew
<5921>
negeri
6Urab
<776>
ini
 
 
setiap
9lk
<3605>
orang
10sya
<376>
yang
11rsa
<834>
datang
8awby
<935>
kepadaku dengan
13wl 12hyhy
<0> <1961>
suatu perkara
14byr
<7379>
atau
 
 
masalah hukum
15jpsmw
<4941>
aku akan
 
 
menyelesaikan perkaranya dengan adil
16wytqduhw
<6663>
5
Jika
 
 
ada
1hyhw
<1961>
orang yang
 
 
mendekat
2brqb
<7126>
untuk
3sya
<376>
sujud
4twxtshl
<7812>
kepadanya
5wl
<0>
dia akan
 
 
mengulurkan
6xlsw
<7971>
 
7ta
<853>
tangannya
8wdy
<3027>
memegang
9qyzxhw
<2388>
orang itu dan
10wl
<0>
menciumnya
11qsnw
<5401>
 
12wl
<0>