Prev Chapter 2 Samuel 23 Next Chapter
1
Inilah
1hlaw
<428>
perkataan
2yrbd
<1697>
Daud
3dwd
<1732>
yang
 
 
terakhir
4Mynrxah
<314>
Tutur kata
5Man
<5002>
Daud
6dwd
<1732>
anak
7Nb
<1121>
Isai
8ysy
<3448>
Tutur kata
9Manw
<5002>
orang
10rbgh
<1397>
yang
 
 
ditinggikan
12le 11Mqh
<5920> <6965>
orang yang diurapi
13xysm
<4899>
oleh
 
 
Allah
14yhla
<430>
Yakub
15bqey
<3290>
pemazmur
17twrmz
<2158>
yang
 
 
disenangi
16Myenw
<5273>
di
 
 
Israel
18larvy
<3478>
2
Roh
1xwr
<7307>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berbicara
3rbd
<1696>
melalui aku
4yb
<0>
firman-Nya
5wtlmw
<4405>
ada
 
 
di
6le
<5921>
lidahku
7ynwsl
<3956>
3
 
1rma
<559>
Allah
2yhla
<430>
Israel
3larvy
<3478>
 
4yl
<0>
berkata
5rbd
<1696>
Gunung Batu
6rwu
<6697>
Israel
7larvy
<3478>
berfirman kepadaku Ketika seseorang
 
 
memerintah
8lswm
<4910>
orang-orang
9Mdab
<120>
dengan
 
 
adil
10qydu
<6662>
dan
 
 
memerintah
11lswm
<4910>
dengan rasa
 
 
takut
12tary
<3374>
kepada
 
 
Allah
13Myhla
<430>
4
Dia seperti
 
 
terang
1rwakw
<216>
pagi
2rqb
<1242>
ketika
 
 
matahari
4sms
<8121>
terbit
3xrzy
<2224>
seperti
 
 
pagi
5rqb
<1242>
tidak
6al
<3808>
berawan
7twbe
<5645>
yang membuat
 
 
rumput muda
10asd
<1877>
berkilauan
8hgnm
<5051>
di
 
 
tanah
11Uram
<776>
sesudah
 
 
hujan
9rjmm
<4306>
5
Sebab
1yk
<3588>
bukankah
2al
<3808>
seperti itu
3Nk
<3651>
keluargaku
4ytyb
<1004>
dengan
5Me
<5973>
Allah
6la
<410>
Sesungguhnya
7yk
<3588>
Dia telah
 
 
mengadakan
10Mv
<7760>
perjanjian
8tyrb
<1285>
yang
 
 
kekal
9Mlwe
<5769>
denganku yang
11yl
<0>
mengatur
12hkwre
<6186>
segala sesuatu
13lkb
<3605>
dan
 
 
terjamin
14hrmsw
<8104>
Sebab
15yk
<3588>
segala
16lk
<3605>
keselamatanku
17yesy
<3468>
dan
 
 
segala
18lkw
<3605>
hasratku
19Upx
<2656>
bukankah
21al
<3808>
sesungguhnya
20yk
<3588>
Dia yang
 
 
menumbuhkannya
22xymuy
<6779>
6
Namun orang-orang yang berkelakuan
 
 
jahat
1leylbw
<1100>
seperti
 
 
duri
2Uwqk
<6975>
yang
 
 
dihamburkan
3dnm
<5074>
 
4Mhlk
<3605>
sebab
5yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
6al
<3808>
dapat diambil dengan tangan
8wxqy 7dyb
<3947> <3027>
7
Orang
1syaw
<376>
yang ingin
 
 
menyentuh
2egy
<5060>
mereka harus
3Mhb
<0>
disenjatai
4almy
<4390>
dengan
 
 
besi
5lzrb
<1270>
atau
 
 
gagang
6Uew
<6086>
tombak
7tynx
<2595>
dan mereka akan
 
 
terbakar
10wprvy 9Pwrv
<8313> <8313>
dengan
 
 
api
8sabw
<784>
di
 
 
tempat
11tbsb
<7675>
mereka
12P
<0>
8
Inilah
1hla
<428>
nama
2twms
<8034>
para
 
 
pahlawan
3Myrbgh
<1368>
yang
4rsa
<834>
mengiringi
7tbsb
<7675>
Daud
5dwdl
<1732>
Isybaal
6bsy
<3427>
orang Hakhmoni
8ynmkxt
<8461>
kepala
9sar
<7218>
tiga perwira
10yslsh
<7991>
Dia
11awh
<1931>
disebut
 
 
Adino
12wnyde
<5722>
orang Ezni
13*ynueh {wnueh}
<6112>
yang
 
 
melawan
14le
<5921>
delapan
15hnms
<8083>
ratus
16twam
<3967>
orang yang
 
 
mati ditikamnya
17llx
<2491>
dalam
 
 
suatu
19*txa {dxa}
<259>
pertempuran
18Mepb
<6471>
 
20o
<0>
9
Sesudah
1*wyrxaw {wrxaw}
<310>
dia ada
 
 
Eleazar
2rzela
<499>
anak
3Nb
<1121>
Dodo
4*wdd {ydd}
<1734>
anak
5Nb
<1121>
orang
 
 
Ahohi
6yxxa
<266>
Dia termasuk di antara
 
 
tiga
7hslsb
<7969>
orang
 
 
perkasa
8*Myrbgh {Myrbg}
<1368>
yang
 
 
menyertai
9Me
<5973>
Daud
10dwd
<1732>
ketika mereka
 
 
mengolok-olok
11Mprxb
<2778>
orang
 
 
Filistin
12Mytslpb
<6430>
yang
 
 
berkumpul
13wpoan
<622>
di
 
 
sana
14Ms
<8033>
untuk
 
 
berperang
15hmxlml
<4421>
Ketika
16wleyw
<5927>
orang-orang
17sya
<376>
Israel
18larvy
<3478>
telah mundur
 
 
10
dia
1awh
<1931>
bangkit
2Mq
<6965>
dan
 
 
mengalahkan
3Kyw
<5221>
orang-orang
 
 
Filistin
4Mytslpb
<6430>
bahkan
 
 
sampai
5de
<5704>
tangannya
8wdy
<3027>
 
6yk
<3588>
lelah
7hegy
<3021>
dan
 
 
melekat
9qbdtw
<1692>
 
10wdy
<3027>
pada
11la
<413>
pedangnya
12brxh
<2719>
 
13veyw
<6213>
TUHAN
14hwhy
<3068>
memberikan
 
 
kemenangan
15hewst
<8668>
besar
16hlwdg
<1419>
pada
 
 
hari
17Mwyb
<3117>
itu
18awhh
<1931>
dan
 
 
rakyat
19Mehw
<5971>
kembali
20wbsy
<7725>
mengikuti
21wyrxa
<310>
dia
 
 
hanya
22Ka
<389>
untuk
 
 
menjarah
23jspl
<6584>
 
24o
<0>
11
Sesudah
1wyrxaw
<310>
dia ada
 
 
Sama
2ams
<8037>
anak
3Nb
<1121>
Age
4aga
<89>
orang Harari
5yrrh
<2043>
Ketika
 
 
orang Filistin
7Mytslp
<6430>
berkumpul
6wpoayw
<622>

9yhtw 8hyxl
<1961> <2416>
di sana
10Ms
<8033>
terdapat
 
 
sebidang
11tqlx
<2513>
ladang
12hdvh
<7704>
penuh
13halm
<4395>
dengan
 
 
kacang merah
14Mysde
<5742>
Saat itu
 
 
orang-orang sebangsanya
15Mehw
<5971>
sudah
 
 
melarikan diri
16on
<5127>
dari
 
 
hadapan
17ynpm
<6440>
orang Filistin
18Mytslp
<6430>
12
dan dia
 
 
berdiri
1buytyw
<3320>
di
 
 
tengah-tengah
2Kwtb
<8432>
ladang
3hqlxh
<2513>
itu
 
 
mempertahankannya
4hlyuyw
<5337>
dan
 
 
mengalahkan
5Kyw
<5221>
orang
6ta
<853>
Filistin
7Mytslp
<6430>
 
8veyw
<6213>
TUHAN
9hwhy
<3068>
memberikan
 
 
kemenangan
10hewst
<8668>
yang
 
 
besar
11hlwdg
<1419>
 
12o
<0>
13
Tiga
2*hsls {Mysls}
<7970>
orang dari
 
 
tiga puluh
3Myslshm
<7970>
kepala
4sar
<7218>
mendapatkan
1wdryw
<3381>
 
8la
<413>
Daud
9dwd
<1732>
saat
 
 
menjelang
5wabyw
<935>
 
6la
<413>
musim menuai
7ryuq
<7105>
di dekat
10la
<413>
Gua
11trem
<4631>
Adulam
12Mlde
<5725>
Sementara itu
 
 
sekumpulan
13tyxw
<2416>
orang Filistin
14Mytslp
<6430>
sedang
 
 
berkemah
15hnx
<2583>
di
 
 
Lembah
16qmeb
<6010>
Refaim
17Myapr
<7497>
14
Pada waktu itu
2za
<227>
Daud
1dwdw
<1732>
sedang berada di dalam
 
 
kubu pertahanan
3hdwumb
<4686>
tetapi
 
 
pasukan pendudukan
4bumw
<4673>
orang Filistin
5Mytslp
<6430>
pada waktu itu
6za
<227>
ada di
7tyb
<0>
Betlehem
8Mxl
<1035>
15
Lalu muncul
 
 
keinginan
1hwatyw
<183>
dalam diri
 
 
Daud
2dwd
<1732>
katanya
3rmayw
<559>
Siapakah
4ym
<4310>
yang akan
 
 
memberiku minum
5ynqsy
<8248>
air
6Mym
<4325>
dari
 
 
sumur
7rabm
<877>
 
8tyb
<0>
Betlehem
9Mxl
<1035>
yang
10rsa
<834>
ada di
 
 
pintu gerbang
11resb
<8179>
16
Kemudian
 
 
tiga
2tsls
<7969>
orang perkasa
3Myrbgh
<1368>
itu
 
 
menerobos
1weqbyw
<1234>
perkemahan
4hnxmb
<4264>
orang Filistin
5Mytslp
<6430>
lalu
 
 
menimba
6wbasyw
<7579>
air
7Mym
<4325>
di
 
 
sumur
8rabm
<877>
 
9tyb
<0>
Betlehem
10Mxl
<1035>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
pintu gerbang
12resb
<8179>
Mereka
 
 
mengambilnya
13wavyw
<5375>
dan
 
 
membawanya
14wabyw
<935>
kepada
15la
<413>
Daud
16dwd
<1732>
Namun dia
 
 
tidak
17alw
<3808>
mau
18hba
<14>
meminumnya
19Mtwtsl
<8354>
tetapi
 
 
mempersembahkannya
20Koyw
<5258>
kepada
21Mta
<853>
TUHAN
22hwhyl
<3068>
sebagai kurban curahan
 
 
17
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Jauhlah dariku
2hlylx
<2486>
ya
3yl
<0>
TUHAN
4hwhy
<3068>
untuk
 
 
berbuat
5ytvem
<6213>
demikian Sebab
 
 
ini
6taz
<2063>
adalah
 
 
darah
7Mdh
<1818>
dari
 
 
orang-orang
8Mysnah
<582>
yang
 
 
pergi
9Myklhh
<1980>
dengan mempertaruhkan

nyawanya
10Mtwspnb
<5315>
Dia
 
 
tidak
11alw
<3808>
mau
12hba
<14>
meminumnya
13Mtwtsl
<8354>
Itulah
14hla
<428>
perbuatan
15wve
<6213>
dari
 
 
tiga
16tsls
<7969>
orang perkasa
17Myrbgh
<1368>
itu
18o
<0>
18
Abisai
1ysybaw
<52>
adik
2yxa
<251>
Yoab
3bawy
<3097>
anak
4Nb
<1121>
Zeruya
5hywru
<6870>
adalah
6awh
<1931>
kepala
7sar
<7218>
dari
 
 
tiga
8*hslsh {yslsh}
<7992>
orang itu
 
 
Dialah
9awhw
<1931>
yang
 
 
mengayunkan
10rrwe
<5782>
 
11ta
<853>
tombaknya
12wtynx
<2595>
melawan
13le
<5921>
tiga
14sls
<7969>
ratus
15twam
<3967>
orang dan
 
 
membunuh
16llx
<2491>
mereka
17wlw
<0>
semua Dia mendapat
 
 
nama
18Ms
<8034>
di antara
 
 
tiga
19hslsb
<7969>
orang itu
 
 
19
Di
 
 
antara
1Nm
<4480>
tiga
2hslsh
<7969>
orang itu
 
 
sesungguhnya
3ykh
<3588>
dialah yang paling
 
 
dihormati
4dbkn
<3513>
Dia
 
 
menjadi
5yhyw
<1961>
 
6Mhl
<0>
pemimpin
7rvl
<8269>
mereka tetapi
 
 
tidak
10al
<3808>
dapat menyamai
8dew
<5704>
tiga
9hslsh
<7969>
perwira
12o 11ab
<0> <935>
20
Kemudian ada
 
 
Benaya
1whynbw
<1141>
anak
2Nb
<1121>
Yoyada
3edywhy
<3077>
anak
4Nb
<1121>
seorang
5sya
<376>
yang
 
 
gagah perkasa
6*lyx {yx}
<2416>
yang
 
 
besar
7br
<7227>
jasanya
8Mylep
<6467>
dari
 
 
Kabzeel
9laubqm
<6909>
Dia
10awh
<1931>
menewaskan
11hkh
<5221>
 
12ta
<853>
dua
13yns
<8147>
singa besar
14lara
<739>
dari
 
 
Moab
15bawm
<4124>
Dia
16awhw
<1931>
juga
 
 
turun
17dry
<3381>
ke
 
 
dalam
21Kwtb
<8432>
lubang
22rabh
<953>
untuk
 
 
membunuh
18hkhw
<5221>
seekor
19ta
<853>
singa
20*yrah {hyrah}
<738>
pada
 
 
hari
23Mwyb
<3117>
bersalju
24glsh
<7950>
21
Dia
1awhw
<1931>
juga
 
 
membunuh
2hkh
<5221>
 
3ta
<853>
seorang
4sya
<376>
Mesir
5yrum
<4713>
yang
6*sya {rsa}
<834>
berperawakan tinggi
7harm
<4758>
Di
 
 
tangan
8dybw
<3027>
orang Mesir
9yrumh
<4713>
itu ada
 
 
tombak
10tynx
<2595>
dan dia
 
 
datang
11dryw
<3381>
kepadanya
12wyla
<413>
dengan
 
 
tongkat
13jbsb
<7626>
untuk
 
 
merampas
14lzgyw
<1497>
 
15ta
<853>
tombak
16tynxh
<2595>
dari
 
 
tangan
17dym
<3027>
orang Mesir
18yrumh
<4713>
itu lalu
 
 
membunuhnya
19whgrhyw
<2026>
dengan
 
 
tombak
20wtynxb
<2595>
itu
 
 
22
Itulah
1hla
<428>
perbuatan
2hve
<6213>
Benaya
3whynb
<1141>
anak
4Nb
<1121>
Yoyada
5edywhy
<3077>
sehingga
 
 
menjadi
6wlw
<0>
ternama
7Ms
<8034>
di antara
 
 
tiga
8hslsb
<7969>
pahlawan
9Myrbgh
<1368>
itu
 
 
23
Di antara
1Nm
<4480>
tiga puluh
2Myslsh
<7970>
orang itu dia paling
 
 
dihormati
3dbkn
<3513>
tetapi
 
 
tidak
6al
<3808>
dapat menyamai
4law
<413>
tiga
5hslsh
<7969>
perwira
 
 
Daud
9dwd
<1732>
 
7ab
<935>
mengangkat
8whmvyw
<7760>
dia menjadi kepala
10la
<413>
pengawalnya
11wtemsm
<4928>
 
12o
<0>
24
 
1hve
<0>
Asael
2la
<6214>
saudara
3yxa
<251>
Yoab
4bawy
<3097>
adalah salah satu dari
 
 
tiga puluh
5Myslsb
<7970>
orang itu Lalu ada
 
 
Elhanan
6Nnxla
<445>
anak
7Nb
<1121>
Dodo
8wdd
<1734>
dari
9tyb
<0>
Betlehem
10Mxl
<1035>
25
Sama
1hms
<8048>
orang
 
 
Harod
4ydrxh 2ydrxh
<2733> <2733>
Elika
3aqyla
<470>
orang Harod
5o
<0>
26
Heles
1Ulx
<2503>
orang
 
 
Palti
2yjlph
<6407>
Ira
3arye
<5896>
anak
4Nb
<1121>
Ikesh
5sqe
<6142>
orang Tekoa
6yewqth
<8621>
 
7o
<0>
27
Abiezer
1rzeyba
<44>
orang
 
 
Anatot
2yttneh
<6069>
Mebunai
3ynbm
<4012>
orang
 
 
Husa
4ytsxh
<2843>
 
5o
<0>
28
Zalmon
1Nwmlu
<6756>
orang
 
 
Ahohi
2yxxah
<266>
Maharai
3yrhm
<4121>
orang Netofa
4ytpjnh
<5200>
 
5o
<0>
29
Heleb
1blx
<2460>
anak
2Nb
<1121>
Baana
3hneb
<1196>
orang Netofa
4ytpjnh
<5200>
Itai
5yta o
<863>
anak
6Nb
<1121>
Ribai
7ybyr
<7380>
dari
 
 
Gibea
8tebgm
<1390>
keturunan
9ynb
<1121>
Benyamin
10Nmynb
<1144>
 
11o
<0>
30
Benaya
1whynb
<1141>
orang Piraton
2ynterp
<6553>
Hidai
3ydh
<1914>
dari
 
 
Lembah
4ylxnm
<5158>
Gaas
5seg
<1608>
 
6o
<0>
31
 
1yba
<0>
Abialbon
2Nwble
<45>
orang
 
 
Bet-Araba
3ytbreh
<6164>
Azmawet
4twmze
<5820>
orang
 
 
Bahurim
5ymxrbh
<1273>
 
6o
<0>
32
Elyahba
1abxyla
<455>
orang
 
 
Saalbon
2ynblesh
<8170>
anak
3ynb
<1121>
Yasyen
4Nsy
<3464>
Yonatan
5Ntnwhy
<3083>
 
6o
<0>
33
Sama
1hms
<8048>
orang Harari
2yrrhh
<2043>
Ahiam
3Mayxa
<279>
anak
4Nb
<1121>
Sarar
5rrs
<8325>
orang Harari
6yrrah
<2043>
 
7o
<0>
34
Elifelet
1jlpyla
<467>
anak
2Nb
<1121>
Ahasbai
3yboxa
<308>
orang
4Nb
<1121>
Maakha
5ytkemh
<4602>
Eliam
6Meyla o
<463>
anak
7Nb
<1121>
Ahitofel
8lptyxa
<302>
orang Gilo
9ynlgh
<1526>
 
10o
<0>
35
Hezro
1*yrux {wrux}
<2695>
orang
 
 
Karmel
2ylmrkh
<3761>
Paerai
3yrep
<6474>
orang
 
 
Arbi
4ybrah
<701>
 
5o
<0>
36
Yigal
1lagy
<3008>
anak
2Nb
<1121>
Natan
3Ntn
<5416>
dari
 
 
Zoba
4hbum
<6678>
Bani
5ynb o
<1137>
orang Gad
6ydgh
<1425>
 
7o
<0>
37
Zelek
1qlu
<6768>
orang Amon
2ynmeh
<5984>
Naharai
3yrxn o
<5171>
orang
 
 
Beerot
4ytrabh
<886>
pembawa
5*avn {yavn}
<5375>
senjata
6ylk
<3627>
Yoab
7bawy
<3097>
anak
8Nb
<1121>
Zeruya
9hyru
<6870>
 
10o
<0>
38
Ira
1arye
<5896>
orang
 
 
Yetri
2yrtyh
<3505>
Gareb
3brg
<1619>
orang
 
 
Yetri
4yrtyh
<3505>
 
5o
<0>
39
Uria
1hyrwa
<223>
orang Het
2ytxh
<2850>
Semuanya
3lk
<3605>
37
5hebsw 4Mysls
<7651> <7970>
orang
6P
<0>