Prev Chapter 2 Samuel 7 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Ketika
2yk
<3588>
raja
4Klmh
<4428>
tinggal
3bsy
<3427>
di
 
 
istananya
5wtybb
<1004>
dan
 
 
TUHAN
6hwhyw
<3068>
mengaruniakan keamanan
7xynh
<5117>
kepadanya
8wl
<0>
dari
9bybom
<5439>
semua
10lkm
<3605>
musuh
11wybya
<341>
di sekelilingnya
 
 
2
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Nabi
5aybnh
<5030>
Natan
4Ntn
<5416>
Lihatlah
6har
<7200>
 
7an
<4994>
aku
8ykna
<595>
tinggal
9bswy
<3427>
di dalam
 
 
istana
10tybb
<1004>
dari
 
 
kayu aras
11Myzra
<730>
tetapi
 
 
Tabut
12Nwraw
<727>
Allah
13Myhlah
<430>
tinggal
14bsy
<3427>
di
 
 
dalam
15Kwtb
<8432>
tenda
16heyryh
<3407>
3
Lalu
 
 
Natan
2Ntn
<5416>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
Lakukanlah
 
 
apa
5lk
<3605>
saja
 
 
yang
6rsa
<834>
ada di
 
 
hatimu
7Kbblb
<3824>
 
9hve 8Kl
<6213> <1980>
sebab
10yk
<3588>
TUHAN
11hwhy
<3068>
menyertaimu
12Kme
<5973>
 
13o
<0>
4
Namun
 
 
pada
1yhyw
<1961>
malam
2hlylb
<3915>
itu
3awhh
<1931>
 
4yhyw
<1961>
firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
7la
<413>
Natan
8Ntn
<5416>
bunyinya
9rmal
<559>
5
Pergilah
1Kl
<1980>
dan
 
 
katakan
2trmaw
<559>
kepada
3la
<413>
hamba-Ku
4ydbe
<5650>
 
5la
<413>
Daud
6dwd
<1732>
inilah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Kamukah
10htah
<859>
yang akan
 
 
mendirikan
11hnbt
<1129>
 
12yl
<0>
rumah
13tyb
<1004>
untuk
 
 
Kudiami
14ytbsl
<3427>
6
Sesungguhnya
1yk
<3588>
Aku
 
 
tidak
2al
<3808>
pernah
 
 
menetap
3ytbsy
<3427>
di dalam
 
 
rumah
4tybb
<1004>
sejak
5Mwyml
<3117>
menuntun
6ytleh
<5927>
 
7ta
<853>
orang
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
dari
 
 
Mesir
10Myrumm
<4714>
sampai
11dew
<5704>
saat
12Mwyh
<3117>
ini
13hzh
<2088>
tetapi
14hyhaw
<1961>
mengembara
15Klhtm
<1980>
dengan
 
 
kemah
16lhab
<168>
sebagai
 
 
tempat kediaman
17Nksmbw
<4908>
7
Ke
 
 
mana pun
1lkb
<3605>
Aku
2rsa
<834>
mengembara
3ytklhth
<1980>
bersama
 
 
semua
4lkb
<3605>
orang
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
pernahkah Aku
 
 
mengucapkan
8ytrbd
<1696>
firman
7rbdh
<1697>
kepada
9ta
<854>
seorang
10dxa
<259>
hakim
11yjbs
<7626>
orang
 
 
Israel
12larvy
<3478>
yang
13rsa
<834>
Kuperintahkan
14ytywu
<6680>
untuk
 
 
menggembalakan
15twerl
<7462>
 
16ta
<853>
umat-Ku
17yme
<5971>
 
18ta
<853>
Israel
19larvy
<3478>
demikian
20rmal
<559>
Mengapa
21hml
<4100>
kamu
 
 
tidak
22al
<3808>
mendirikan
23Mtynb
<1129>
 
24yl
<0>
rumah
25tyb
<1004>
bagi-Ku dari
 
 
kayu aras
26Myzra
<730>
8
Karena
 
 
itu
1htew
<6258>
inilah
2hk
<3541>
yang harus kaukatakan kepada
3rmat
<559>
hamba-Ku
4ydbel
<5650>
Daud
5dwdl
<1732>
inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
semesta alam
9twabu
<6635>
Aku
10yna
<589>
mengambil
11Kytxql
<3947>
kamu
 
 
dari
12Nm
<4480>
padang rumput
13hwnh
<5116>
dari
 
 
menggiring
14rxam
<310>
domba
15Nauh
<6629>
untuk menjadikanmu
16twyhl
<1961>
raja
17dygn
<5057>
atas
18le
<5921>
umat-Ku
19yme
<5971>
yaitu
 
 
atas
20le
<5921>
Israel
21larvy
<3478>
9
Aku
1hyhaw
<1961>
menyertai
2Kme
<5973>
kamu ke
3lkb
<3605>
mana
4rsa
<834>
pun kamu
 
 
pergi
5tklh
<1980>
dan mengalahkan
7ta 6htrkaw
<853> <3772>
semua
8lk
<3605>
musuhmu
9Kybya
<341>
dari
 
 
hadapanmu
10Kynpm
<6440>
Aku akan
 
 
membuat
11ytvew
<6213>
 
12Kl
<0>
namamu
13Ms
<8034>
besar
14lwdg
<1419>
seperti
 
 
nama
15Msk
<8034>
orang-orang
 
 
besar
16Myldgh
<1419>
di
17rsa
<834>
bumi
18Urab
<776>
10
Aku akan
 
 
mendirikan
1ytmvw
<7760>
tempat
2Mwqm
<4725>
bagi
 
 
umat-Ku
3ymel
<5971>
Israel
4larvyl
<3478>
dan akan
 
 
menanam
5wytejnw
<5193>
mereka di sana sehingga mereka akan menetap
 
 
di
6Nksw
<7931>
tempatnya
7wytxt
<8478>
sendiri dan
 
 
tidak
8alw
<3808>
 
9zgry
<7264>
lagi
10dwe
<5750>
diusik
 
 
atau
11alw
<3808>
ditindas oleh
12wpyoy
<3254>
orang-orang
13ynb
<1121>
jahat
14hlwe
<5766>
 
15wtwnel
<6031>
seperti
16rsak
<834>
sebelumnya
17hnwsarb
<7223>
11
 
1Nmlw
<4480>
Sejak
2Mwyh
<3117>
Aku
3rsa
<834>
menetapkan
4ytywu
<6680>
hakim-hakim
5Myjps
<8199>
atas
6le
<5921>
umat-Ku
7yme
<5971>
Israel
8larvy
<3478>
Aku
 
 
memberi keamanan
9ytxynhw
<5117>
kepadamu
10Kl
<0>
dari
 
 
semua
11lkm
<3605>
musuhmu
12Kybya
<341>
TUHAN juga
 
 
menyatakan
13dyghw
<5046>
kepadamu
14Kl
<0>
TUHAN
15hwhy
<3068>
akan memberikan
16yk
<3588>
keturunan
17tyb
<1004>
kepadamu
20hwhy 19Kl 18hvey
<3068> <0> <6213>
12
Apabila
1yk
<3588>
umurmu
3Kymy
<3117>
sudah
 
 
genap
2walmy
<4390>
dan engkau
 
 
berbaring
4tbksw
<7901>
bersama-sama
5ta
<854>
dengan
 
 
nenek moyangmu
6Kytba
<1>
Aku akan
 
 
membangkitkan
7ytmyqhw
<6965>
 
8ta
<853>
benih
9Kerz
<2233>
sesudahmu
10Kyrxa
<310>
yang
11rsa
<834>
akan
 
 
keluar
12auy
<3318>
dari
 
 
buah pinggangmu
13Kyemm
<4578>
Dan Aku akan
 
 
menegakkan
14ytnykhw
<3559>
 
15ta
<853>
kerajaannya
16wtklmm
<4467>
13
Dia
1awh
<1931>
akan
 
 
mendirikan
2hnby
<1129>
rumah
3tyb
<1004>
bagi
 
 
nama-Ku
4ymsl
<8034>
dan Aku akan
 
 
menegakkan
5ytnnkw
<3559>
 
7aok 6ta
<3678> <853>
kerajaannya
8wtklmm
<4467>
sampai
9de
<5704>
selama-lamanya
10Mlwe
<5769>
14
Aku
1yna
<589>
akan
 
 
menjadi
2hyha
<1961>
 
3wl
<0>
Bapanya
4bal
<1>
dan
 
 
dia
5awhw
<1931>
akan
 
 
menjadi
6hyhy
<1961>
 
7yl
<0>
anak-Ku
8Nbl
<1121>
Jika
 
 
dia
9rsa
<834>
bersalah
10wtwehb
<5753>
Aku akan menghukumnya
 
 
dengan
11wytxkhw
<3198>
rotan
12jbsb
<7626>
manusia
13Mysna
<376>
dengan
 
 
pukulan
14yegnbw
<5061>
dari
 
 
anak-anak
15ynb
<1121>
manusia
16Mda
<120>
15
Kasih setia-Ku
1ydoxw
<2617>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
menjauh
3rwoy
<5493>
darinya
4wnmm
<4480>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
Kujauhkan
 
 
dari
7Mem 6ytroh
<5973> <5493>
Saul
8lwas
<7586>
yang
9rsa
<834>
telah Kusingkirkan
 
 
dari
10ytroh
<5493>
hadapanmu
11Kynplm
<6440>
16
Keluarga
2Ktyb
<1004>
dan
 
 
kerajaanmu
3Ktklmmw
<4467>
akan
 
 
kukuh
1Nmanw
<539>
 
4de
<5704>
selamanya
5Mlwe
<5769>
di hadapan-Ku
6Kynpl
<6440>
takhtamu
7Kaok
<3678>
akan
8hyhy
<1961>
tegak
9Nwkn
<3559>
untuk
10de
<5704>
selama-lamanya
11Mlwe
<5769>
17
Sesuai dengan
 
 
semua
1lkk
<3605>
firman
2Myrbdh
<1697>
dan
3hlah
<428>
semua
4lkkw
<3605>
penglihatan
5Nwyzxh
<2384>
ini
6hzh
<2088>
demikianlah
7Nk
<3651>
Natan
9Ntn
<5416>
berkata
8rbd
<1696>
kepada
10la
<413>
Daud
11dwd
<1732>
 
12o
<0>
18
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
masuk
1abyw
<935>
dan
 
 
duduk
4bsyw
<3427>
di hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sambil
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Siapakah
8ym
<4310>
aku
9ykna
<595>
ya
 
 
TUHAN
10ynda
<136>
Allah
11hwhy
<3069>
dan
 
 
siapakah
12ymw
<4310>
keluargaku
13ytyb
<1004>
sehingga
14yk
<3588>
Engkau
 
 
membawaku
15yntaybh
<935>
sampai
16de
<5704>
ke sini
17Mlh
<1988>
19
Hal
2dwe
<5750>
ini
3taz
<2063>
tampak kecil
1Njqtw
<6994>
di
 
 
mata-Mu
4Kynyeb
<5869>
ya
 
 
TUHAN
5ynda
<136>
Allah
6hwhy
<3068>
Engkau
 
 
berfirman
7rbdtw
<1696>
juga
8Mg
<1571>
tentang
9la
<413>
keluarga
10tyb
<1004>
hamba-Mu
11Kdbe
<5650>
untuk
 
 
masa yang masih jauh
12qwxrml
<7350>
itu
 
 
Inikah
13tazw
<2063>
perjanjian
14trwt
<8452>
bagi
 
 
manusia
15Mdah
<120>
ya
 
 
TUHAN
16ynda
<136>
Allah
17hwhy
<3068>
20
Apa
1hmw
<4100>
lagi
2Pyowy
<3254>
yang dapat
4dwe
<5750>
dikatakan
5rbdl
<1696>
Daud
3dwd
<1732>
kepada-Mu
6Kyla
<413>
Sebab
 
 
Engkau
7htaw
<859>
yang
 
 
mengenal
8tedy
<3045>
 
9ta
<853>
hamba-Mu
10Kdbe
<5650>
ini ya
 
 
TUHAN
12hwhy
<3069>
Allah
11ynda
<136>
21
Oleh karena
1rwbeb
<5668>
firman-Mu
2Krbd
<1697>
dan sesuai dengan
 
 
isi hati-Mu
3Kblkw
<3820>
Engkau
 
 
melakukan
4tyve
<6213>
 
5ta
<853>
segala
6lk
<3605>
perkara yang besar
7hlwdgh
<1420>
ini
8tazh
<2063>
dan
 
 
memberitahukannya
9eydwhl
<3045>
kepada
10ta
<853>
hamba-Mu
11Kdbe
<5650>
22
Sebab
1le
<5921>
itu
2Nk
<3651>
Engkau
 
 
besar
3tldg
<1431>
ya
 
 
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Sebab
6yk
<3588>
tidak
7Nya
<369>
ada yang
 
 
seperti
8Kwmk
<3644>
Engkau dan
 
 
tidak
9Nyaw
<369>
ada
 
 
Allah
10Myhla
<430>
selain
11Ktlwz
<2108>
Engkau sesuai
 
 
segala
12lkb
<3605>
yang
13rsa
<834>
kami
 
 
dengar
14wnems
<8085>
dengan
 
 
telinga
15wnynzab
<241>
kami
 
 
23
Bangsa
4ywg
<1471>
manakah
1ymw
<4310>
di
5dxa
<259>
bumi
6Urab
<776>
yang
7rsa
<834>
seperti
 
 
umat-Mu
2Kmek
<5971>
Israel
3larvyk
<3478>
yang
 
 
Allahnya
9Myhla
<430>
pergi
8wklh
<1980>
membebaskannya
10twdpl
<6299>
untuk menjadikannya sebagai
11wl
<0>
umat-Nya
12Mel
<5971>
untuk mendapat
14wl 13Mwvlw
<0> <7760>
nama
15Ms
<8034>
bagi-Nya dan
 
 
melakukan
16twvelw
<6213>
hal-hal
17Mkl
<0>
besar
18hlwdgh
<1420>
dan
 
 
dahsyat
19twarnw
<3372>
bagi
 
 
tanah-Mu
20Kural
<776>
dengan mengusir
 
 
bangsa-bangsa
27Mywg
<1471>
dan para
 
 
ilah
28wyhlaw
<430>
mereka dari
 
 
depan
21ynpm
<6440>
umat-Mu
22Kme
<5971>
yang
23rsa
<834>
telah Engkau
 
 
tebus
24tydp
<6299>
dari
25Kl
<0>
Mesir
26Myrumm
<4714>
24
Engkau telah meneguhkan
3ta 2Kl 1Nnwktw
<853> <0> <3559>
umat
4Kme
<5971>
Israel
5larvy
<3478>
sebagai
6Kl
<0>
umat-Mu
7Mel
<5971>
untuk
8de
<5704>
selamanya
9Mlwe
<5769>
dan
 
 
Engkau
10htaw
<859>
ya
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
menjadi
12tyyh
<1961>
 
13Mhl
<0>
Allah
14Myhlal
<430>
mereka
15o
<0>
25
Oleh karena itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3Myhla
<430>
tepatilah
11Mqh
<6965>
firman
4rbdh
<1697>
yang
5rsa
<834>
Engkau
 
 
ucapkan
6trbd
<1696>
tentang
7le
<5921>
hamba-Mu
8Kdbe
<5650>
dan
9lew
<5921>
keluarganya
10wtyb
<1004>
dan
13Mlwe 12de
<5769> <5704>
lakukanlah
14hvew
<6213>
seperti
 
 
yang
15rsak
<834>
telah Engkau
 
 
firmankan
16trbd
<1696>
itu
 
 
26
Dengan demikian
1ldgyw
<1431>
nama-Mu
2Kms
<8034>
akan diagungkan
 
 
sampai
3de
<5704>
selamanya
4Mlwe
<5769>
sehingga orang
 
 
berkata
5rmal
<559>
TUHAN
6hwhy
<3068>
semesta alam
7twabu
<6635>
adalah
 
 
Allah
8Myhla
<430>
atas
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
Dan kiranya
 
 
keluarga
11tybw
<1004>
hamba-Mu
12Kdbe
<5650>
Daud
13dwd
<1732>
akan
14hyhy
<1961>
tetap
 
 
kukuh
15Nwkn
<3559>
di
 
 
hadapan-Mu
16Kynpl
<6440>
27
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
2hta
<859>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
 
8ta
<853>
menyatakan
9Nza 7htylg
<241> <1540>
kepada
 
 
hamba-Mu
10Kdbe
<5650>
demikian Aku akan
 
 
membangun
13hnba
<1129>
 
11rmal
<559>
keturunan
12tyb
<1004>
 
14Kl
<0>
bagimu
15le
<5921>
Itulah sebabnya
16Nk
<3651>
hamba-Mu
18Kdbe
<5650>
ini
19ta
<853>
memberanikan
20wbl 17aum
<3820> <4672>
diri untuk
 
 
menyampaikan
21llpthl
<6419>
 
23ta
<853>
doa
24hlpth
<8605>
ini
25tazh
<2063>
kepada-Mu
22Kyla
<413>
28
Sekarang
1htew
<6258>
ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
ALLAH
3hwhy
<3069>
Engkaulah
4hta
<859>
 
5awh
<1931>
Allah
6Myhlah
<430>
dan segala
 
 
firman-Mu
7Kyrbdw
<1697>
adalah
8wyhy
<1961>
kebenaran
9tma
<571>
Engkau telah
 
 
menjanjikan
10rbdtw
<1696>
hal-hal yang
13ta
<853>
baik
14hbwjh
<2896>
kepada
11la
<413>
hamba-Mu
12Kdbe
<5650>
 
15tazh
<2063>
29
Kiranya Engkau
 
 
sekarang
1htew
<6258>
berkenan
2lawh
<2974>
memberkati
3Krbw
<1288>
 
4ta
<853>
keluarga
5tyb
<1004>
hamba-Mu
6Kdbe
<5650>
ini supaya tetap melayani di
 
 
hadapan-Mu
9Kynpl
<6440>
sampai
7twyhl
<1961>
selamanya
8Mlwel
<5769>
Sebab
10yk
<3588>
Engkau
11hta
<859>
berfirman
14trbd
<1696>
ya
 
 
Tuhan
12ynda
<136>
ALLAH
13hwhy
<3069>
dan dengan
 
 
berkat-Mu
15Ktkrbmw
<1293>
biarlah
 
 
keluarga
17tyb
<1004>
hamba-Mu
18Kdbe
<5650>
ini akan
 
 
diberkati
16Krby
<1288>
untuk
 
 
selamanya
19Mlwel
<5769>
 
20P
<0>