Prev Chapter 1 Kings 17 Next Chapter
1
Elia
2whyla
<452>
orang Tisbe
3ybsth
<8664>
seorang
 
 
pendatang
4ybstm
<8453>
dari
 
 
Gilead
5delg
<1568>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
6la
<413>
Ahab
7baxa
<256>
Demi
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
yang
12rsa
<834>
hidup
8yx
<2416>
yang aku
 
 
layani
14wynpl 13ytdme
<6440> <5975>
pada
16hyhy
<1961>
tahun-tahun
17Mynsh
<8141>
ini
18hlah
<428>
tidak
15Ma
<518>
akan ada
 
 
embun
19lj
<2919>
atau
 
 
hujan
20rjmw
<4306>
kecuali
22Ma 21yk
<518> <3588>
menurut
 
 
firman
24yrbd
<1697>
yang
 
 
kuucapkan
23ypl
<6310>
 
25o
<0>
2
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
turun
 
 
kepadanya
4wyla
<413>
firman-Nya
5rmal
<559>
3
Pergilah
1Kl
<1980>
dari
 
 
sini
2hzm
<2088>
dan berbeloklah kamu
 
 
ke
3tynpw
<6437>
 
4Kl
<0>
timur
5hmdq
<6924>
dan
 
 
bersembunyilah
6trtonw
<5641>
di tepi
 
 
Sungai
7lxnb
<5158>
Kerit
8tyrk
<3747>
yang
9rsa
<834>
ada
 
 
di
10le
<5921>
sebelah
 
 
timur
11ynp
<6440>
Sungai Yordan
12Ndryh
<3383>
4
Kamu
 
 
akan
1hyhw
<1961>
minum
3htst
<8354>
dari
 
 
sungai
2lxnhm
<5158>
itu dan Aku akan
 
 
memerintahkan
6ytywu
<6680>
 
4taw
<853>
burung-burung gagak
5Mybreh
<6158>
untuk
 
 
memberimu makan
7Klklkl
<3557>
di
 
 
sana
8Ms
<8033>
5
Lalu dia
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
bertindak
2veyw
<6213>
sesuai dengan
 
 
firman
3rbdk
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Dia
 
 
pergi
5Klyw
<1980>
serta
 
 
tinggal
6bsyw
<3427>
di tepi
 
 
Sungai
7lxnb
<5158>
Kerit
8tyrk
<3747>
yang
9rsa
<834>
ada
 
 
di
10le
<5921>
sebelah
 
 
timur
11ynp
<6440>
Sungai Yordan
12Ndryh
<3383>
6
Burung-burung gagak
1Mybrehw
<6158>
membawakannya
3wl 2Myaybm
<0> <935>
roti
4Mxl
<3899>
dan
 
 
daging
5rvbw
<1320>
setiap
 
 
pagi
6rqbb
<1242>
serta
 
 
roti
7Mxlw
<3899>
dan
 
 
daging
8rvbw
<1320>
setiap
 
 
petang
9breb
<6153>
dan dia
 
 
minum
12htsy
<8354>
dari
10Nmw
<4480>
sungai
11lxnh
<5158>
itu
 
 
7
Setelah
1yhyw
<1961>
beberapa
2Uqm
<7093>
hari
3Mymy
<3117>
sungai
5lxnh
<5158>
itu menjadi
 
 
kering
4sbyyw
<3001>
karena
6yk
<3588>
tidak
7al
<3808>
ada
8hyh
<1961>
hujan
9Msg
<1653>
di
 
 
tanah
10Urab
<776>
itu
11o
<0>
8
Lalu
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadanya
4wyla
<413>
firman-Nya
5rmal
<559>
9
Bangkitlah
1Mwq
<6965>
pergilah
2Kl
<1980>
ke
 
 
Sarfat
3htpru
<6886>
yang
4rsa
<834>
ada di
 
 
Sidon
5Nwdyul
<6721>
dan
 
 
tinggallah
6tbsyw
<3427>
di
 
 
sana
7Ms
<8033>
Lihatlah
8hnh
<2009>
Aku telah
 
 
memerintahkan
9ytywu
<6680>
seorang
11hsa
<802>
janda
12hnmla
<490>
di
 
 
sana
10Ms
<8033>
untuk
 
 
memberimu makan
13Klklkl
<3557>
10
Dia
 
 
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
2Klyw
<1980>
ke
 
 
Sarfat
3htpru
<6886>
Saat dia
 
 
datang
4abyw
<935>
di
5la
<413>
pintu gerbang
6xtp
<6607>
kota
7ryeh
<5892>
tampak
8hnhw
<2009>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
ada
 
 
seorang
10hsa
<802>
janda
11hnmla
<490>
sedang
 
 
mengumpulkan
12tssqm
<7197>
kayu
13Myue
<6086>
bakar Dia
 
 
memanggilnya
14arqyw
<7121>
dan
15hyla
<413>
berkata
16rmayw
<559>
 
17yxq
<3947>
Tolong
18an
<4994>
bawakan untukku
19yl
<0>
sedikit
20jem
<4592>
air
21Mym
<4325>
di kendi supaya aku dapat
22ylkb
<3627>
minum
23htsaw
<8354>
11
Saat perempuan itu
 
 
pergi
1Kltw
<1980>
mengambilnya
2txql
<3947>
dia
 
 
memanggilnya
3arqyw
<7121>
dan
4hyla
<413>
berkata
5rmayw
<559>
Tolong bawakan juga
8yl 7an 6yxql
<0> <4994> <3947>
sepotong
9tp
<6595>
roti
10Mxl
<3899>
dari
 
 
tanganmu
11Kdyb
<3027>
12
Namun dia
 
 
menjawab
1rmatw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmu
4Kyhla
<430>
yang
 
 
hidup
2yx
<2416>
tidak
5Ma
<518>
ada
6sy
<3426>
padaku
7yl
<0>
roti
8gwem
<4580>
 
9yk
<3588>
kecuali
10Ma
<518>
segenggam
12Pk
<3709>
penuh
11alm
<4393>
tepung
13xmq
<7058>
dalam
 
 
tempayan
14dkb
<3537>
dan
 
 
sedikit
15jemw
<4592>
minyak
16Nms
<8081>
dalam
 
 
buli-buli
17txpub
<6835>
Lihatlah
18ynnhw
<2005>
aku sedang
 
 
mengumpulkan
19tssqm
<7197>
dua
20Myns
<8147>
kayu bakar
21Myue
<6086>
dan aku akan
 
 
pulang
22ytabw
<935>
serta
 
 
mengolahnya
23whytyvew
<6213>
untukku dan untuk
24yl
<0>
anak laki-lakiku
25ynblw
<1121>
Kami akan
 
 
memakannya
26whnlkaw
<398>
lalu kami akan
 
 
mati
27wntmw
<4191>
13
Namun
 
 
Elia
3whyla
<452>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2hyla
<413>
Jangan
4la
<408>
takut
5yaryt
<3372>
Pergilah
6yab
<935>
dan
 
 
lakukanlah
7yve
<6213>
sesuai dengan
 
 
perkataanmu
8Krbdk
<1697>
tetapi
9Ka
<389>
buatlah
10yve
<6213>
dahulu
15hnsarb
<7223>
untukku sepotong
 
 
roti
13hge
<5692>
kecil
14hnjq
<6996>
dari apa yang ada
11yl
<0>
di sana
12Msm
<8033>
dan
 
 
bawalah
16tauwhw
<3318>
kepadaku
 
 
Setelah itu
21hnrxab
<314>
buatlah
20yvet
<6213>
untukmu dan untuk
18Klw 17yl
<0> <0>
anak laki-lakimu
19Knblw
<1121>
 
22o
<0>
14
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
 
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
berfirman
 
 
Tepung
8xmqh
<7058>
dalam
 
 
tempayan
7dk
<3537>
itu
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
habis
10hlkt
<3615>
dan
 
 
minyak
12Nmsh
<8081>
dalam
 
 
buli-buli
11txpuw
<6835>
itu juga
 
 
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
berkurang
14roxt
<2637>
sampai
15de
<5704>
hari
16Mwy
<3117>
ketika TUHAN
17*tt {Ntt}
<5414>
menurunkan
18hwhy
<5414>
hujan
19Msg
<1653>
ke
 
 
atas
20le
<5921>
muka
21ynp
<6440>
bumi
22hmdah
<127>
15
Dia
 
 
pergi
1Kltw
<1980>
dan
 
 
bertindak
2hvetw
<6213>
sesuai dengan
 
 
perkataan
3rbdk
<1697>
Elia
4whyla
<452>
maka dia Elia serta keluarganya
 
 
makan
5lkatw
<398>
di
7*awhw {ayhw} 6*ayh {awh}
<1931> <1931>
rumahnya
8htybw
<1004>
sampai berhari-hari
9Mymy
<3117>
16
Tepung
2xmqh
<7058>
dalam
 
 
tempayan
1dk
<3537>
tidak
3al
<3808>
habis
4htlk
<3615>
dan
 
 
minyak
6Nmsh
<8081>
dalam
 
 
buli-buli
5txpuw
<6835>
tidak
7al
<3808>
berkurang
8rox
<2638>
sesuai dengan
 
 
firman
9rbdk
<1697>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
11rsa
<834>
Dia
 
 
katakan
12rbd
<1696>
melalui
13dyb
<3027>
Elia
14whyla
<452>
 
15P
<0>
17
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2rxa
<310>
peristiwa
3Myrbdh
<1697>
itu
4hlah
<428>
anak laki-laki
6Nb
<1121>
perempuan
7hsah
<802>
pemilik
8tleb
<1172>
rumah
9tybh
<1004>
itu
5hlx
<2470> ==>
jatuh
 
 
sakit
5hlx
<== <2470>
dan
10yhyw
<1961>
sakitnya
11wylx
<2483>
sangat
13dam
<3966>
parah
12qzx
<2389>
sampai
14de
<5704>
dia
15rsa
<834>
tidak
16al
<3808>
bisa
18wb 17hrtwn
<0> <3498>
bernapas
19hmsn
<5397>
18
Dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
2la
<413>
Elia
3whyla
<452>
Apa
4hm
<4100>
yang kuperbuat
 
 
kepadamu
5yl
<0>
hai
6Klw
<0>
abdi
7sya
<376>
Allah
8Myhlah
<430>
Apakah engkau
 
 
datang
9tab
<935>
kepadaku
10yla
<413>
untuk
 
 
mengingatkan
11rykzhl
<2142>
 
12ta
<853>
dosaku
13ynwe
<5771>
dan untuk
 
 
membunuh
14tymhlw
<4191>
 
15ta
<853>
anak
16ynb
<1121>
laki-lakiku
 
 
19
Dia
 
 
menjawabnya
1rmayw
<559>
 
2hyla
<413>
Berikanlah
3ynt
<5414>
 
5ta 4yl
<853> <0>
anakmu
6Knb
<1121>
kepadaku Dia
 
 
mengambilnya
7whxqyw
<3947>
dari
 
 
pangkuannya
8hqyxm
<2436>
dan membawanya
 
 
naik
9whleyw
<5927>
ke
10la
<413>
kamar atas
11hyleh
<5944>
yang
12rsa
<834>
dia
13awh
<1931>
tinggali
14bsy
<3427>
di
 
 
sana
15Ms
<8033>
lalu
 
 
membaringkannya
16whbksyw
<7901>
di
17le
<5921>
tempat tidurnya
18wtjm
<4296>
20
Dia
 
 
berseru
1arqyw
<7121>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3069>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3069>
Allahku
6yhla
<430>
apakah Engkau
 
 
juga
7Mgh
<1571>
akan
 
 
mendatangkan malapetaka
14twerh
<7489>
kepada
8le
<5921>
janda
9hnmlah
<490>
yang
10rsa
<834>
telah menerima
 
 
aku
11yna
<589>
tinggal
12rrwgtm
<1481>
bersamanya
13hme
<5973>
dengan
 
 
membunuh
15tymhl
<4191>
 
16ta
<853>
anak laki-lakinya
17hnb
<1121>
21
Dia
 
 
mengunjurkan
1ddmtyw
<4058>
dirinya di
 
 
atas
2le
<5921>
anak
3dlyh
<3206>
laki-laki itu
 
 
tiga
4sls
<7969>
kali
5Mymep
<6471>
dan
 
 
berseru
6arqyw
<7121>
kepada
7la
<413>
TUHAN
8hwhy
<3068>
katanya
9rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahku
11yhla
<430>
tolonglah
 
 
kembalikanlah
12bst
<7725>
 
13an
<4994>
jiwa
14spn
<5315>
anak
15dlyh
<3206>
laki-laki
 
 
ini
16hzh
<2088>
ke
17le
<5921>
dalam
18wbrq
<7130>
dirinya
 
 
22
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendengarkan
1emsyw
<8085>
suara
3lwqb
<6963>
Elia
4whyla
<452>
dan
5bstw
<7725>
jiwa
6spn
<5315>
anak
7dlyh
<3206>
laki-laki itu kembali
 
 
ke
8le
<5921>
dalam
9wbrq
<7130>
dirinya dan dia
 
 
hidup
10yxyw
<2421>
kembali
 
 
23
Elia
2whyla
<452>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
anak
4dlyh
<3206>
itu membawanya
 
 
turun
5whdryw
<3381>
dari
6Nm
<4480>
kamar atas
7hyleh
<5944>
rumah
8htybh
<1004>
itu dan
 
 
memberikannya
9whntyw
<5414>
kepada
 
 
ibunya
10wmal
<517>
Elia
12whyla
<452>
berkata
11rmayw
<559>
Lihatlah
13yar
<7200>
anakmu
15Knb
<1121>
hidup
14yx
<2416>
24
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
Elia
4whyla
<452>
Sekarang
5hte
<6258>
ini
6hz
<2088>
aku
 
 
mengetahui
7ytedy
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
engkau adalah
 
 
abdi
9sya
<376>
Allah
10Myhla
<430>
dan
11hta
<859>
firman
12rbdw
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
yang
 
 
kauucapkan
14Kypb
<6310>
adalah
 
 
benar
15tma
<571>
 
16P
<0>