Prev Chapter 1 Kings 22 Next Chapter
1
Selama
 
 
tiga
2sls
<7969>
tahun
3Myns
<8141>
orang-orang
 
 
tinggal
1wbsyw
<3427>
aman
 
 
tanpa
4Nya
<369>
ada
 
 
perang
5hmxlm
<4421>
di
 
 
antara
6Nyb
<996>
Aram
7Mra
<758>
dan
8Nybw
<996>
Israel
9larvy
<3478>
 
10P
<0>
2
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
ke-3
3tysylsh
<7992>
 
4dryw
<3381>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
raja
6Klm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
datang
 
 
kepada
8la
<413>
raja
9Klm
<4428>
Israel
10larvy
<3478>
3
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
pelayan-pelayannya
5wydbe
<5650>
Apakah kalian
 
 
mengetahui
6Mtedyh
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
 
8wnl
<0>
Ramot-Gilead
10delg 9tmr
<1568> <7433>
adalah milik kita Namun
 
 
kita
11wnxnaw
<587>
berdiam diri
12Mysxm
<2814>
untuk
 
 
mengambilnya
13txqm
<3947>
dari
15dym 14hta
<3027> <853>
raja
16Klm
<4428>
Aram
17Mra
<758>
4
Lalu dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Yosafat
3jpswhy
<3092>
Apakah engkau mau
 
 
pergi
4Klth
<1980>
bersamaku
5yta
<854>
ke
 
 
peperangan
6hmxlml
<4421>
di
 
 
Ramot-Gilead
8delg 7tmr
<1568> <7433>
Yosafat
10jpswhy
<3092>
menjawab
9rmayw
<559>
kepada
11la
<413>
raja
12Klm
<4428>
Israel
13larvy
<3478>
Aku juga
 
 
seperti
14ynwmk
<3644>
engkau
 
 
rakyatku
17Kmek
<5971>
juga
 
 
seperti
15Kwmk
<3644>
rakyatmu
16ymek
<5971>
kudaku
18yowok
<5483>
juga seperti
 
 
kudamu
19Kyowok
<5483>
5
Yosafat
2jpswhy
<3092>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
kepada
3la
<413>
raja
4Klm
<4428>
Israel
5larvy
<3478>
Hendaklah
 
 
tanyakan
6srd
<1875>
dahulu
9ta
<854>
firman
10rbd
<1697>
TUHAN
11hwhy
<3068>
pada
7an
<4994>
hari
8Mwyk
<3117>
ini
 
 
6
Kemudian
 
 
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
para
4ta
<853>
nabi
5Myaybnh
<5030>
kira-kira
 
 
400
7twam 6ebrak
<3967> <702>
orang
8sya
<376>
dan dia
 
 
bertanya
9rmayw
<559>
kepada
10Mhla
<413>
mereka Apakah aku boleh
 
 
pergi
11Klah
<1980>
ke
 
 
peperangan
15hmxlml
<4421>
melawan
12le
<5921>
Ramot-Gilead
14delg 13tmr
<1568> <7433>
atau
16Ma
<518>
membatalkannya
17ldxa
<2308>
Mereka
 
 
menjawab
18wrmayw
<559>
Majulah
19hle
<5927>
Sebab
 
 
TUHAN
21ynda
<136>
akan
 
 
memberikan
20Ntyw
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tangan
22dyb
<3027>
raja
23Klmh
<4428>
7
Namun
 
 
Yosafat
2jpswhy
<3092>
bertanya
1rmayw
<559>
Apakah
 
 
tidak
3Nyah
<369>
ada lagi di
 
 
sini
4hp
<6311>
nabi
5aybn
<5030>
TUHAN
6hwhyl
<3068>
 
7dwe
<5750>
yang
8hsrdnw
<1875>
dapat kita minta petunjuknya
9wtwam
<853>
8
 
1rmayw
<559>
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
menjawab
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Ada
 
 
satu
8dxa
<259>
orang
7sya
<376>
lagi
6dwe
<5750>
yang dapat dimintai
 
 
petunjuk
9srdl
<1875>
 
10ta
<853>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Namun
12wtam
<853>
aku
13ynaw
<589>
membencinya
14wytanv
<8130>
karena
15yk
<3588>
dia
 
 
tidak
16al
<3808>
pernah
 
 
bernubuat
17abnty
<5012>
yang
18yle
<5921>
baik
19bwj
<2896>
atasku
 
 
melainkan
20yk
<3588>
 
21Ma
<518>
malapetaka
22er
<7451>
Dia adalah
 
 
Mikha
23whykym
<4321>
anak
24Nb
<1121>
Yimla
25hlmy
<3229>
Yosafat
27jpswhy
<3092>
berkata
26rmayw
<559>
Janganlah
28la
<408>
Raja
30Klmh
<4428>
berkata
29rmay
<559>
demikian
31Nk
<3651>
9
Kemudian
1arqyw
<7121>
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
memanggil
4la
<413>
seorang
 
 
sida-sida
5oyro
<5631>
 
6dxa
<259>
katanya
7rmayw
<559>
Bergegaslah
8hrhm
<4116>
bawa
 
 
Mikha
9whykym
<4321>
anak
10Nb
<1121>
Yimla
11hlmy
<3229>
10
Raja
1Klmw
<4428>
Israel
2larvy
<3478>
dan
 
 
Yosafat
3jpswhyw
<3092>
raja
4Klm
<4428>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
masing-masing
7sya
<376>
duduk
6Mybsy
<3427>
di
8le
<5921>
takhtanya
9waok
<3678>
dan
 
 
mengenakan
10Mysblm
<3847>
pakaian
11Mydgb
<899>
kebesaran mereka di
 
 
tempat pengirikan
12Nrgb
<1637>
di
 
 
pintu gerbang
14res 13xtp
<8179> <6607>
Samaria
15Nwrms
<8111>
sementara
 
 
seluruh
16lkw
<3605>
nabi
17Myaybnh
<5030>
bernubuat
18Myabntm
<5012>
di hadapan
 
 
mereka
19Mhynpl
<6440>
11
 
2wl 1veyw
<0> <6213>
Zedekia
3hyqdu
<6667>
anak
4Nb
<1121>
Kenaana
5hnenk
<3668>
membuat
 
 
tanduk-tanduk
6ynrq
<7161>
besi
7lzrb
<1270>
untuk dirinya
 
 
katanya
8rmayw
<559>
Beginilah
9hk
<3541>
TUHAN
11hwhy
<3068>
berfirman
10rma
<559>
Dengan
 
 
ini
12hlab
<428>
engkau akan
 
 
menanduk
13xgnt
<5055>
 
14ta
<853>
Aram
15Mra
<758>
sampai
16de
<5704>
mereka
 
 
habis
17Mtlk
<3615>
12
Seluruh
1lkw
<3605>
nabi
2Myabnh
<5030>
itu juga
 
 
bernubuat
3Myabn
<5012>
demikian
4Nk
<3651>
kata
5rmal
<559>
mereka
 
 
Majulah
6hle
<5927>
ke
 
 
Ramot-Gilead
8delg 7tmr
<1568> <7433>
dan
 
 
beruntunglah
9xluhw
<6743>
karena
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
akan
 
 
memberikannya
10Ntnw
<5414>
ke dalam
 
 
tangan
12dyb
<3027>
Raja
13Klmh
<4428>
13
Kemudian
 
 
utusan
1Kalmhw
<4397>
yang
2rsa
<834>
pergi
3Klh
<1980>
untuk
 
 
memanggil
4arql
<7121>
Mikha
5whykym
<4321>
berkata
6rbd
<1696>
kepadanya
7wyla
<413>
katanya
8rmal
<559>
Lihatlah
9hnh
<2009>
sekarang
10an
<4994>
bahwa
 
 
perkataan
11yrbd
<1697>
para
 
 
nabi
12Myaybnh
<5030>
itu
 
 
sepakat
13hp
<6310>
satu
14dxa
<259>
suara membicarakan hal yang
 
 
baik
15bwj
<2896>
kepada
16la
<413>
raja
17Klmh
<4428>
Hendaklah perkataanmu
 
 
menjadi
18yhy
<1961>
sama seperti
19an
<4994>
perkataan
21rbdk 20*Krbd {Kyrbd}
<1697> <1697>
salah
 
 
satu
22dxa
<259>
dari
 
 
mereka
23Mhm
<1992>
dan
 
 
membicarakan
24trbdw
<1696>
hal yang
 
 
baik
25bwj
<2896>
14
Namun
 
 
Mikha
2whykym
<4321>
berkata
1rmayw
<559>
Demi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
3yx
<2416>
apa
6ta 5yk
<853> <3588>
yang
7rsa
<834>
TUHAN
9hwhy
<3068>
firmankan
8rmay
<559>
kepadaku
10yla
<413>
itulah yang akan aku
11wta
<853>
katakan
12rbda
<1696>
15
Saat dia
 
 
datang
1awbyw
<935>
kepada
2la
<413>
raja
3Klmh
<4428>
raja
5Klmh
<4428>
bertanya
4rmayw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Mikha
7whykym
<4321>
apakah kami boleh
 
 
pergi
8Klnh
<1980>
ke
9la
<413>
peperangan
12hmxlml
<4421>
di
 
 
Ramot-Gilead
11delg 10tmr
<1568> <7433>
atau
13Ma
<518>
membatalkannya
14ldxn
<2308>
Dia
 
 
menjawab
15rmayw
<559>
kepadanya
16wyla
<413>
Majulah
17hle
<5927>
dan
 
 
beruntunglah
18xluhw
<6743>
karena
 
 
TUHAN
20hwhy
<3068>
akan
 
 
memberikannya
19Ntnw
<5414>
ke dalam
 
 
tangan
21dyb
<3027>
Raja
22Klmh
<4428>
16
Namun
 
 
raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Sampai
4de
<5704>
berapa
5hmk
<4100>
kali
6Mymep
<6471>
aku
7yna
<589>
harus menyuruhmu
 
 
bersumpah
8Kebsm
<7650>
supaya engkau
9rsa
<834>
jangan
10al
<3808>
mengatakan
11rbdt
<1696>
apa-apa
 
 
kepadaku
12yla
<413>
selain
13qr
<7535>
kebenaran
14tma
<571>
dalam
 
 
nama
15Msb
<8034>
TUHAN
16hwhy
<3068>
17
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Aku
 
 
melihat
2ytyar
<7200>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
Israel
5larvy
<3478>
tercerai berai
6Myupn
<6327>
di
7la
<413>
pegunungan
8Myrhh
<2022>
seperti
 
 
sekawanan domba
9Nauk
<6629>
yang
10rsa
<834>
tidak
11Nya
<369>
 
12Mhl
<1992>
bergembala
13her
<7462>
TUHAN
15hwhy
<3068>
berfirman
14rmayw
<559>
Mereka ini
18hlal
<428>
tidak
16al
<3808>
memiliki
 
 
tuan
17Mynda
<113>
Biarlah
 
 
masing-masing
20sya
<376>
kembali
19wbwsy
<7725>
ke
 
 
rumahnya
21wtybl
<1004>
dengan
 
 
damai
22Mwlsb
<7965>
18
Kemudian
 
 
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Bukankah
6awlh
<3808>
aku telah
 
 
mengatakannya
7ytrma
<559>
kepadamu
8Kyla
<413>
bahwa dia
 
 
tidak
9awl
<3808>
pernah
 
 
bernubuat
10abnty
<5012>
yang
11yle
<5921>
baik
12bwj
<2896>
atasku
 
 
melainkan
13yk
<3588>
hanya
14Ma
<518>
malapetaka
15er
<7451>
19
Mikha
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Oleh sebab itu
2Nkl
<3651>
dengarkanlah
3ems
<8085>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Aku telah
 
 
melihat
6ytyar
<7200>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
duduk
9bsy
<3427>
di
10le
<5921>
takhta-Nya
11waok
<3678>
dengan
 
 
seluruh
12lkw
<3605>
tentara
13abu
<6635>
surga
14Mymsh
<8064>
berdiri
15dme
<5975>
di
16wyle
<5921>
sisi-Nya di
 
 
sebelah kanan-Nya
17wnymym
<3225>
dan di
 
 
sebelah kiri-Nya
18wlamvmw
<8040>
20
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Siapakah
3ym
<4310>
yang akan
 
 
membujuk
4htpy
<6601>
 
5ta
<853>
Ahab
6baxa
<256>
untuk
 
 
maju
7leyw
<5927>
dan
 
 
tewas
8lpyw
<5307>
di
 
 
Ramot-Gilead
10delg 9tmrb
<1568> <7433>
Sehingga yang satu
 
 
berkata
11rmayw
<559>
begini dan yang
13hkb
<3541>
lain
14hzw 12hz
<2088> <2088>
berkata
15rma
<559>
begitu
16hkb
<3541>
21
Lalu suatu
 
 
roh
2xwrh
<7307>
datang keluar
1auyw
<3318>
dan
 
 
berdiri
3dmeyw
<5975>
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
serta
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Aku
7yna
<589>
akan
 
 
membujuknya
8wntpa
<6601>
Kemudian TUHAN bertanya kepadanya Dengan apa
 
 
22
 
4hmb 3wyla 2hwhy 1rmayw
<3964> <413> <3068> <559>
Jawabnya
5rmayw
<559>
Aku akan
 
 
keluar
6aua
<3318>
dan
 
 
menjadi
7ytyyhw
<1961>
roh
8xwr
<7307>
dusta
9rqs
<8267>
dalam
 
 
mulut
10ypb
<6310>
semua
11lk
<3605>
nabinya
12wyaybn
<5030>
Kemudian Dia
 
 
berkata
13rmayw
<559>
Bujuklah
14htpt
<6601>
dan
15Mgw
<1571>
kamu akan
 
 
berhasil
16lkwt
<3201>
Pergilah keluar
17au
<3318>
dan
 
 
lakukanlah
18hvew
<6213>
demikian
19Nk
<3651>
23
Sekarang
1htew
<6258>
lihatlah
2hnh
<2009>
 
3Ntn
<5414>
TUHAN
4hwhy
<3068>
telah menaruh
 
 
roh
5xwr
<7307>
dusta
6rqs
<8267>
ke dalam
 
 
mulut
7ypb
<6310>
semua
8lk
<3605>
nabimu
9Kyaybn
<5030>
ini
10hla
<428>
karena
 
 
TUHAN
11hwhyw
<3068>
telah
12rbd
<1696>
memutuskan
13Kyle
<5921>
malapetaka
14her
<7451>
atasmu
 
 
24
Zedekia
2whyqdu
<6667>
anak
3Nb
<1121>
Kenaana
4hnenk
<3668>
datang mendekat
1sgyw
<5066>
dan
 
 
menampar
5hkyw
<5221>
 
8le
<5921>
pipi
9yxlh
<3895>
 
6ta
<853>
Mikha
7whykym
<4321>
katanya
10rmayw
<559>
Bagaimanakah
11ya
<335>
mungkin
 
 
Roh
14xwr
<7307>
TUHAN
15hwhy
<3068>
 
12hz
<2088>
berpindah
13rbe
<5674>
dariku untuk
16ytam
<853>
berfirman
17rbdl
<1696>
kepadamu
18Ktwa
<854>
25
Namun
 
 
Mikha
2whykym
<4321>
menjawab
1rmayw
<559>
Lihatlah
3Knh
<2005>
kamu akan
 
 
melihatnya
4har
<7200>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
ketika
7rsa
<834>
kamu
 
 
masuk
8abt
<935>
ke suatu kamar
9rdx
<2315>
yang
 
 
terdalam
10rdxb
<2315>
untuk
 
 
bersembunyi
11hbxhl
<2247>
26
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
Tangkap
4xq
<3947>
 
5ta
<853>
Mikha
6whykym
<4321>
dan
 
 
kembalikan
7whbyshw
<7725>
dia
 
 
kepada
8la
<413>
Amon
9Nma
<526>
penguasa
10rv
<8269>
kota
11ryeh
<5892>
itu dan
 
 
kepada
12law
<413>
Yoas
13sawy
<3101>
anak
14Nb
<1121>
raja
15Klmh
<4428>
27
Kamu harus
 
 
mengatakan
1trmaw
<559>
Beginilah
2hk
<3541>
raja
4Klmh
<4428>
berkata
3rma
<559>
Tempatkan
5wmyv
<7760>
orang
6ta
<853>
ini
7hz
<2088>
ke dalam
 
 
rumah
8tyb
<1004>
tahanan
9alkh
<3608>
dan
 
 
berikan makan
10whlykahw
<398>
kepadanya dengan
 
 
roti
11Mxl
<3899>
dan minum
 
 
air
13Mymw
<4325>
yang
 
 
serba sedikit
14Uxl 12Uxl
<3906> <3906>
sampai
15de
<5704>
aku
 
 
datang
16yab
<935>
dengan
 
 
selamat
17Mwlsb
<7965>
28
Mikha
2whykym
<4321>
berkata
1rmayw
<559>
Jika
3Ma
<518>
engkau sungguh-sungguh
4bws
<7725>
kembali
5bwst
<7725>
dengan
 
 
selamat
6Mwlsb
<7965>
TUHAN
9hwhy
<3068>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
berfirman
8rbd
<1696>
dengan perantaraanku Kemudian dia
10yb
<0>
berkata
11rmayw
<559>
Dengarlah
12wems
<8085>
semuanya hai
 
 
rakyat
13Myme
<5971>
 
14Mlk
<3605>
29
Demikianlah
1leyw
<5927>
raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
dan
 
 
Yosafat
4jpswhyw
<3092>
raja
5Klm
<4428>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
maju ke
 
 
Ramot-Gilead
8delg 7tmr
<1568> <7433>
30
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Yosafat
5jpswhy
<3092>
Aku akan
 
 
menyamar
6vpxth
<2664>
dan
 
 
memasuki
7abw
<935>
peperangan
8hmxlmb
<4421>
tetapi
 
 
engkau
9htaw
<859>
kenakanlah
10sbl
<3847>
pakaian
11Kydgb
<899>
kebesaranmu
12vpxtyw
<2664>
Kemudian
 
 
raja
13Klm
<4428>
Israel
14larvy
<3478>
menyamar dan
 
 
memasuki
15awbyw
<935>
peperangan
16hmxlmb
<4421>
31
Namun
 
 
raja
1Klmw
<4428>
Aram
2Mra
<758>
telah
 
 
memerintahkan
3hwu
<6680>
 
8wl
<0>
32
10Mynsw 9Mysls
<8147> <7970>
 
4ta
<853>
panglima
5yrv
<8269>
pasukan
 
 
kereta
6bkrh
<7393>
yang
7rsa
<834>
dia miliki
 
 
katanya
11rmal
<559>
Janganlah
12al
<3808>
berperang
13wmxlt
<3898>
dengan
14ta
<854>
yang
 
 
kecil
15Njq
<6996>
atau
16taw
<853>
besar
17lwdg
<1419>
melainkan
18yk
<3588>
hanya
19Ma
<518>
dengan
20ta
<854>
raja
21Klm
<4428>
Israel
22larvy
<3478>
 
23wdbl
<905>
32
Saat
1yhyw
<1961>
para
 
 
panglima pasukan
3yrv
<8269>
kereta
4bkrh
<7393>
melihat
2twark
<7200>
 
5ta
<853>
Yosafat
6jpswhy
<3092>
mereka
7hmhw
<1992>
berkata
8wrma
<559>
Sesungguhnya
9Ka
<389>
dia adalah
 
 
raja
10Klm
<4428>
Israel
11larvy
<3478>
Kemudian
 
 
mereka
12awh
<1931>
berbalik
13wroyw
<5493>
untuk
14wyle
<5921>
berperang
15Mxlhl
<3898>
dengannya tetapi
 
 
Yosafat
17jpswhy
<3092>
berteriak
16qezyw
<2199>
33
Saat
1yhyw
<1961>
para
 
 
panglima
3yrv
<8269>
pasukan
 
 
kereta
4bkrh
<7393>
melihat
2twark
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
dia
 
 
bukan
6al
<3808>
raja
7Klm
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
mereka
9awh
<1931>
berbalik
10wbwsyw
<7725>
dari
 
 
mengikutinya
11wyrxam
<310>
34
Namun
 
 
seseorang
1syaw
<376>
menarik
2Ksm
<4900>
busurnya
3tsqb
<7198>
secara sembarang
4wmtl
<8537>
dan
 
 
mengenai
5hkyw
<5221>
 
6ta
<853>
raja
7Klm
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
di antara
9Nyb
<996>
sambungan
10Myqbdh
<1694>
 
11Nybw
<996>
baju zirahnya
12Nyrsh
<8302>
Lalu dia
 
 
berkata
13rmayw
<559>
kepada
 
 
pengemudi kereta perangnya
14wbkrl
<7395>
Putarkanlah arahmu
16Kdy 15Kph
<3027> <2015>
dan
 
 
bawalah
17ynayuwhw
<3318> ==>
aku
 
 
keluar
17ynayuwhw
<== <3318>
dari
18Nm
<4480>
peperangan
19hnxmh
<4264>
karena
20yk
<3588>
aku sudah
 
 
terluka
21ytylxh
<2470>
35
Peperangan
2hmxlmh
<4421>
semakin sengit
1hletw
<5927>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
itu
4awhh
<1931>
dan
 
 
raja
5Klmhw
<4428>
tetap
 
 
ditopang berdiri
7dmem 6hyh
<5975> <1961>
di
 
 
kereta
8hbkrmb
<4818>
untuk
 
 
melawan
9xkn
<5227>
orang
 
 
Aram
10Mra
<758>
sampai dia
 
 
mati
11tmyw
<4191>
pada
 
 
senja
12breb
<6153>
hari
 
 
Darah
14Md
<1818>
dari
 
 
lukanya
15hkmh
<4347>
mengalir
13quyw
<3332>
ke
16la
<413>
lantai
17qyx
<2436>
kereta
18bkrh
<7393>
36
Saat
4abk
<935>
matahari
5smsh
<8121>
terbenam ada
 
 
teriakan
2hnrh
<7440>
melintasi
1rbeyw
<5674>
perkemahan
3hnxmb
<4264>
bunyinya
6rmal
<559>
Masing-masing
7sya
<376>
ke
8la
<413>
kotanya
9wrye
<5892>
dan
 
 
masing-masing
10syaw
<376>
ke
11la
<413>
negerinya
12wura
<776>
37
Demikianlah
 
 
raja
2Klmh
<4428>
mati
1tmyw
<4191>
dan
 
 
tiba
3awbyw
<935>
di
 
 
Samaria
4Nwrms
<8111>
Mereka
 
 
menguburkan
5wrbqyw
<6912>
 
6ta
<853>
raja
7Klmh
<4428>
di
 
 
Samaria
8Nwrmsb
<8111>
38
Saat mereka
 
 
mencuci
1Pjsyw
<7857>
 
2ta
<853>
keretanya
3bkrh
<7393>
di
 
 
tepi
4le
<5921>
kolam
5tkrb
<1295>
Samaria
6Nwrms
<8111>
anjing-anjing
8Myblkh
<3611>
menjilat
7wqlyw
<3952>
 
9ta
<853>
darahnya
10wmd
<1818>
sementara perempuan-perempuan
 
 
sundal
11twnzhw
<2185>
sedang
 
 
mandi
12wuxr
<7364>
di sana sesuai dengan
 
 
firman
13rbdk
<1697>
TUHAN
14hwhy
<3068>
yang
15rsa
<834>
telah Dia
 
 
firmankan
16rbd
<1696>
39
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Ahab
3baxa
<256>
dan
 
 
segala
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
lakukan
6hve
<6213>
dan
 
 
istana
7tybw
<1004>
gading
8Nsh
<8127>
yang
9rsa
<834>
dia
 
 
bangun
10hnb
<1129>
serta
 
 
setiap
11lkw
<3605>
kota
12Myreh
<5892>
yang
13rsa
<834>
dia
 
 
bangun
14hnb
<1129>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
15awlh
<3808>
 
16Mh
<1992>
dituliskan
17Mybwtk
<3789>
dalam
18le
<5921>
kitab
19rpo
<5612>
riwayat-riwayat
20yrbd
<1697>
zaman
21Mymyh
<3117>
raja-raja
22yklml
<4428>
Israel
23larvy
<3478>
40
Ahab
2baxa
<256>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
bersama
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
Ahazia
6whyzxa
<274>
anaknya
7wnb
<1121>
memerintah
5Klmyw
<4427>
sebagai
8wytxt
<8478>
penggantinya
9P
<0>
41
Yosafat
1jpswhyw
<3092>
anak
2Nb
<1121>
Asa
3aoa
<609>
menjadi raja
4Klm
<4427>
atas
5le
<5921>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
pada
 
 
tahun
7tnsb
<8141>
ke-4
8ebra
<702>
zaman
 
 
Ahab
9baxal
<256>
raja
10Klm
<4428>
Israel
11larvy
<3478>
42
Yosafat
1jpswhy
<3092>
berumur
2Nb
<1121>
35
4smxw 3Mysls
<2568> <7970>
tahun
5hns
<8141>
sewaktu
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
dan dia
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
selama
 
 
25
8smxw 7Myrvew
<2568> <6242>
tahun
9hns
<8141>
Nama
12Msw
<8034>
ibunya
13wma
<517>
adalah
 
 
Azuba
14hbwze
<5806>
anak perempuan
15tb
<1323>
Silhi
16yxls
<7977>
43
Dia
 
 
hidup
1Klyw
<1980>
dalam
 
 
seluruh
2lkb
<3605>
jalan
3Krd
<1870>
Asa
4aoa
<609>
ayahnya
5wyba
<1>
tidak
6al
<3808>
menyimpang
7ro
<5493>
darinya
8wnmm
<4480>
dan
 
 
melakukan
9twvel
<6213>
apa yang benar
10rsyh
<3477>
di
 
 
mata
11ynyeb
<5869>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Namun
13Ka
<389>
bukit-bukit pengurbanan
14twmbh
<1116>
tidak
15al
<3808>
disingkirkan
16wro
<5493>
sehingga
 
 
rakyat
18Meh
<5971>
masih
17dwe
<5750>
mengurbankan
19Myxbzm
<2076>
dan
 
 
membakar
20Myrjqmw
<6999>
dupa di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
21twmbb
<1116>
44
Yosafat
2jpswhy
<3092>
juga hidup
 
 
berdamai
1Mlsyw
<7999>
dengan
3Me
<5973>
raja
4Klm
<4428>
Israel
5larvy
<3478>
45
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Yosafat
3jpswhy
<3092>
dan
 
 
kepahlawanannya
4wtrwbgw
<1369>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
lakukan
6hve
<6213>
dan
 
 
bagaimana
7rsaw
<834>
dia
 
 
berperang
8Mxln
<3898>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
9alh
<3808>
 
10Mh
<1992>
dituliskan
11Mybwtk
<3789>
dalam
12le
<5921>
kitab
13rpo
<5612>
riwayat-riwayat
14yrbd
<1697>
zaman
15Mymyh
<3117>
raja-raja
16yklml
<4428>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
46
Sisa
1rtyw
<3499>
pelacur kuil
 
 
laki-laki
2sdqh
<6945>
yang
3rsa
<834>
masih
 
 
tinggal
4rasn
<7604>
pada
 
 
zaman
5ymyb
<3117>
Asa
6aoa
<609>
ayahnya
7wyba
<1>
dia
 
 
musnahkan
8reb
<1197>
dari
9Nm
<4480>
tanah
10Urah
<776>
itu
 
 
47
Pada waktu itu
 
 
tidak
2Nya
<369>
ada
 
 
raja
1Klmw
<4428>
di
 
 
Edom
3Mwdab
<123>
sehingga seorang kepala
 
 
daerah
4bun
<5324>
menjadi
 
 
raja
5Klm
<4428>
48
Yosafat
1jpswhy
<3092>
membuat
2*hve {rve}
<6240>
kapal-kapal
3twyna
<591>
dari
 
 
Tarsis
4sysrt
<8659>
untuk
 
 
pergi
5tkll
<1980>
ke
 
 
Ofir
6hrypwa
<211>
demi
 
 
emas
7bhzl
<2091>
tetapi
 
 
tidak
8alw
<3808>
dapat
 
 
pergi
9Klh
<1980>
karena
10yk
<3588>
kapal-kapal
12twyna
<591>
itu
 
 
hancur
11*wrbsn {hrbsn}
<7665>
di
13Nwyueb
<0>
Ezion-Geber
14rbg
<6100>
49
Lalu
1za
<227>
Ahazia
3whyzxa
<274>
anak
4Nb
<1121>
Ahab
5baxa
<256>
berkata
2rma
<559>
kepada
6la
<413>
Yosafat
7jpswhy
<3092>
Biarlah
 
 
hamba-hambaku
9ydbe
<5650>
pergi
8wkly
<1980>
bersama
10Me
<5973>
hamba-hambamu
11Kydbe
<5650>
di
 
 
kapal-kapal
12twynab
<591>
itu tetapi
 
 
Yosafat
15jpswhy
<3092>
tidak
13alw
<3808>
mau
14hba
<14>
50
Demikianlah
 
 
Yosafat
2jpswhy
<3092>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
bersama
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5rbqyw
<6912>
bersama
6Me
<5973>
nenek moyangnya
7wytba
<1>
di
 
 
Kota
8ryeb
<5892>
Daud
9dwd
<1732>
ayah
10wyba
<1>
leluhurnya
 
 
Yoram
12Mrwhy
<3088>
anaknya
13wnb
<1121>
memerintah
11Klmyw
<4427>
sebagai
14wytxt
<8478>
penggantinya
15o
<0>
51
Ahazia
1whyzxa
<274>
anak
2Nb
<1121>
Ahab
3baxa
<256>
menjadi raja
4Klm
<4427>
atas
5le
<5921>
Israel
6larvy
<3478>
di
 
 
Samaria
7Nwrmsb
<8111>
pada
 
 
tahun
8tnsb
<8141>
ke-17
10hrve 9ebs
<6240> <7651>
zaman
 
 
Yosafat
11jpswhyl
<3092>
raja
12Klm
<4428>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
dan dia
 
 
memerintah
14Klmyw
<4427>
atas
15le
<5921>
Israel
16larvy
<3478>
selama dua
 
 
tahun
17Mytns
<8141>
52
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
hidup
5Klyw
<1980>
di
 
 
jalan
6Krdb
<1870>
ayahnya
7wyba
<1>
dan di
 
 
jalan
8Krdbw
<1870>
ibunya
9wma
<517>
serta di
 
 
jalan
10Krdbw
<1870>
Yerobeam
11Mebry
<3379>
anak
12Nb
<1121>
Nebat
13jbn
<5028>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
menyebabkan
15ayjxh
<2398> ==>
 
16ta
<853>
Israel
17larvy
<3478>
berdosa
15ayjxh
<== <2398>
53
Sebab dia
 
 
beribadah
1dbeyw
<5647>
kepada
2ta
<853>
Baal
3lebh
<1168>
dan sujud
 
 
menyembahnya
4hwxtsyw
<7812>
sehingga
5wl
<0>
membangkitkan murka
6oekyw
<3707>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
seperti
 
 
segala
11lkk
<3605>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
diperbuat
13hve
<6213>
oleh
 
 
ayahnya
14wyba
<1>