Prev Chapter 2 Kings 10 Next Chapter
1
Ahab
1baxalw
<256>
mempunyai
 
 
tujuh puluh
2Myebs
<7657>
orang
 
 
anak
3Mynb
<1121>
laki-laki di
 
 
Samaria
4Nwrmsb
<8111>
Lalu
 
 
Yehu
6awhy
<3058>
menulis
5btkyw
<3789>
surat
7Myrpo
<5612>
dan
 
 
mengirimnya
8xlsyw
<7971>
ke
 
 
Samaria
9Nwrms
<8111>
kepada
10la
<413>
pembesar-pembesar
11yrv
<8269>
kota
12laerzy
<3157>
itu para
 
 
tua-tua
13Mynqzh
<2205>
dan
 
 
kepada
14law
<413>
pengasuh
15Mynmah
<539>
anak-anak
 
 
Ahab
16baxa
<256>
dengan
 
 
mengatakan
17rmal
<559>
2
Sekarang
1htew
<6258>
sesampainya
2abk
<935>
surat
3rpoh
<5612>
ini
4hzh
<2088>
kepadamu
5Mkyla
<413>
kamu yang
 
 
menyertai
6Mktaw
<854>
anak-anak
7ynb
<1121>
tuanmu
8Mkynda
<113>
bersama
9Mktaw
<854>
dengan
 
 
kuda
11Myowohw
<5483>
kereta
10bkrh
<7393>
dan
 
 
kota
12ryew
<5892>
yang
 
 
berbenteng
13rubm
<4013>
serta
 
 
perlengkapan senjata
14qsnhw
<5402>
3
pilihlah yang
1Mtyarw
<7200>
terbaik
2bwjh
<2896>
dan paling
 
 
tepat
3rsyhw
<3477>
dari antara
 
 
anak-anak
4ynbm
<1121>
tuanmu
5Mkynda
<113>
dan dudukkanlah dia
 
 
di
6Mtmvw
<7760>
atas
7le
<5921>
takhta
8aok
<3678>
ayahnya
9wyba
<1>
lalu
 
 
berperanglah
10wmxlhw
<3898>
untuk
11le
<5921>
membela
 
 
keluarga
12tyb
<1004>
Tuanmu
13Mkynda
<113>
4
Namun mereka
 
 
sangat
2dam
<3966>
ketakutan
1waryw
<3372>
dan
3dam
<3966>
berkata
4wrmayw
<559>
Bahkan
5hnh
<2009>
kedua
6yns
<8147>
raja
7Myklmh
<4428>
itu
 
 
tidak
8al
<3808>
dapat
 
 
bertahan
12dmen 9wdme
<5975> <5975>
menghadapinya
10wynpl
<6440>
bagaimana
11Kyaw
<349>
mungkin
 
 
kita
13wnxna
<587>
dapat bertahan
 
 
5
Mereka
 
 
yang
2rsa
<834>
menjadi kepala
3le
<5921>
istana
4tybh
<1004>
dan menjadi kepala
5rsaw
<834>
atas
6le
<5921>
kota
7ryeh
<5892>
juga para
 
 
tua-tua
8Mynqzhw
<2205>
dan para
 
 
pengasuh
9Mynmahw
<539>
itu
 
 
mengirim
1xlsyw
<7971>
pesan
 
 
kepada
10la
<413>
Yehu
11awhy
<3058>
Kami
14wnxna
<587>
ini
12rmal
<559>
hamba-hambamu
13Kydbe
<5650>
Semua
15lkw
<3605>
yang
16rsa
<834>
engkau
 
 
katakan
17rmat
<559>
kepada
18wnyla
<413>
kami akan kami
 
 
lakukan
19hven
<6213>
Kami
 
 
tidak
20al
<3808>
akan
 
 
mengangkat
21Kylmn
<4427> ==>
seseorang
22sya
<376>
menjadi raja
21Kylmn
<== <4427>
Lakukanlah
25hve
<6213>
apa yang
 
 
baik
23bwjh
<2896>
di
 
 
matamu
24Kynyeb
<5869>
6
Lalu Yehu
 
 
menulis
1btkyw
<3789>
 
2Mhyla
<413>
surat
3rpo
<5612>
untuk
 
 
kedua kalinya
4tyns
<8145>
dengan
 
 
mengatakan
5rmal
<559>
Jika
6Ma
<518>
 
7yl
<0>
kamu
8Mta
<859>
mendengar
11Myems
<8085>
perkataanku
9ylqlw
<6963>
dan
 
 
kamu
10Mta
<859>
menaatinya
 
 
ambillah
12wxq
<3947>
 
13ta
<853>
kepala
14ysar
<7218>
dari
 
 
setiap orang
15ysna
<376>
anak-anak
16ynb
<1121>
tuanmu
17Mkynda
<113>
Besok
21rxm
<4279>
datanglah
18wabw
<935>
kepadaku
19yla
<413>
kira-kira pada
 
 
waktu
20tek
<6256>
ini ke
 
 
Yizreel
22hlaerzy
<3157>
Ketujuh puluh
25Myebs
<7657>
anak
23ynbw
<1121>
raja
24Klmh
<4428>
itu tinggal
 
 
bersama
27ta
<854>
dengan
 
 
orang-orang
26sya
<376>
besar
28yldg
<1419>
di
 
 
kota
29ryeh
<5892>
itu dan
 
 
dididik
30Myldgm
<1431>
oleh mereka
31Mtwa
<853>
7
Saat
1yhyw
<1961>
 
2abk
<935>
surat
3rpoh
<5612>
itu sampai
 
 
kepada
4Mhyla
<413>
mereka mereka
 
 
mengambil
5wxqyw
<3947>
 
6ta
<853>
anak-anak
7ynb
<1121>
raja
8Klmh
<4428>
membunuh
9wjxsyw
<7819>
ketujuh puluh
10Myebs
<7657>
orang
11sya
<376>
itu dan
 
 
menaruh
12wmyvyw
<7760>
 
13ta
<853>
kepala
14Mhysar
<7218>
mereka di dalam
 
 
keranjang
15Mydwdb
<1731>
lalu
 
 
mengirimkannya
16wxlsyw
<7971>
kepada
17wyla
<413>
Yehu di
 
 
Yizreel
18hlaerzy
<3157>
8
Utusan
2Kalmh
<4397>
itu
 
 
datang
1abyw
<935>
untuk
 
 
memberitahukan
3dgyw
<5046>
kepadanya
4wl
<0>
dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Mereka telah
 
 
membawa
6waybh
<935>
kepala
7ysar
<7218>
anak-anak
8ynb
<1121>
raja
9Klmh
<4428>
itu Yehu
 
 
menjawab
10rmayw
<559>
Susunlah itu menjadi
12Mta 11wmyv
<853> <7760>
dua
13yns
<8147>
timbunan
14Myrbu
<6652>
di depan
 
 
pintu gerbang
16resh 15xtp
<8179> <6607>
sampai
17de
<5704>
pagi
18rqbh
<1242>
9
Lalu
1yhyw
<1961>
keesokan harinya
2rqbb
<1242>
Yehu
 
 
keluar
3auyw
<3318>
dan
 
 
berdiri
4dmeyw
<5975>
lalu
 
 
berkata
5rmayw
<559>
kepada
6la
<413>
seluruh
7lk
<3605>
rakyat
8Meh
<5971>
itu
 
 
Kamu
10Mta
<859>
tidak bersalah
9Myqdu
<6662>
Sesungguhnya
11hnh
<2009>
akulah
12yna
<589>
yang telah
 
 
mengadakan persepakatan
13ytrsq
<7194>
untuk
 
 
melawan
14le
<5921>
Tuanku
15ynda
<113>
dan
 
 
membunuhnya
16whgrhaw
<2026>
Namun
 
 
siapakah
17ymw
<4310>
yang telah
 
 
membunuh
18hkh
<5221>
 
19ta
<853>
semua orang
20lk
<3605>
ini
21hla
<428>
10
Ketahuilah
1wed
<3045>
sekarang
2awpa
<645>
bahwa
3yk
<3588>
tidak
4al
<3808>
ada
5lpy
<5307>
firman
6rbdm
<1697>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang gugur ke
 
 
bumi
8hura
<776>
dari
 
 
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
firmankan
10rbd
<1696>
terhadap
12le
<5921>
keluarga
13tyb
<1004>
Ahab
14baxa
<256>
Sebab
 
 
TUHAN
15hwhyw
<3068>
telah
 
 
melakukan
16hve
<6213>
apa
17ta
<853>
yang
18rsa
<834>
difirmankan-Nya
19rbd
<1696>
melalui
20dyb
<3027>
hamba-Nya
21wdbe
<5650>
Elia
22whyla
<452>
11
Lalu
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
membunuh
1Kyw
<5221>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
yang masih
 
 
tersisa
5Myrasnh
<7604>
dari
 
 
keluarga
6tybl
<1004>
Ahab
7baxa
<256>
di
 
 
Yizreel
8laerzyb
<3157>
para
9lkw
<3605>
pembesarnya
10wyldg
<1419>
orang-orang yang dikenalnya dan
11wyedymw
<3045>
imam-imamnya
12wynhkw
<3548>
sampai
13de
<5704>
tidak
14ytlb
<1115>
ada
15ryash
<7604>
seorang pun yang ditinggalkannya
16wl
<0>
selamat
17dyrv
<8300>
12
Lalu Yehu kembali

bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
3Klyw 2abyw
<1980> <935>
ke
 
 
Samaria
4Nwrms
<8111>
Dalam
 
 
perjalanan
9Krdb
<1870>
dekat
5awh
<1931>
Bet-Eked
6tyb
<1004>
di perkampungan para
 
 
gembala
8Myerh 7dqe
<7462> <7462>
13
Yehu
1awhyw
<3058>
bertemu
2aum
<4672>
dengan beberapa
3ta
<853>
anggota keluarga
4yxa
<251>
Ahazia
5whyzxa
<274>
raja
6Klm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
Lalu dia
 
 
bertanya
8rmayw
<559>
Siapa
9ym
<4310>
kamu
10Mta
<859>
Mereka
 
 
menjawab
11wrmayw
<559>
Kami
 
 
anggota keluarga
12yxa
<251>
Ahazia
13whyzxa
<274>
dan
 
 
kami
14wnxna
<587>
datang
15drnw
<3381>
untuk memberi
 
 
salam
16Mwlsl
<7965>
kepada
 
 
anak-anak
17ynb
<1121>
raja
18Klmh
<4428>
dan
 
 
anak-anak
19ynbw
<1121>
ibu suri
20hrybgh
<1377>
14
Lalu Yehu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tangkap
2Mwvpt
<8610>
mereka
 
 
hidup-hidup
3Myyx
<2416>
Mereka
 
 
menangkapnya
4Mwvptyw
<8610>
hidup-hidup
5Myyx
<2416>
dan
 
 
membunuhnya
6Mwjxsyw
<7819>
di dekat
7la
<413>
sumur
8rwb
<953>
 
9tyb
<0>
Bet-Eked
10dqe
<1044>
Mereka membunuh

42
12Mynsw 11Myebra
<8147> <705>
orang
13sya
<376>
dan
 
 
tidak ada
14alw
<3808>
seorang
16sya
<376>
pun dari
 
 
mereka
17Mhm
<1992>
yang
 
 
dibiarkan
15ryash
<7604>
hidup
18o
<0>
15
Setelah
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
dari
 
 
sana
2Msm
<8033>
Yehu
 
 
bertemu
3aumyw
<4672>
dengan
4ta
<853>
Yonadab
5bdnwhy
<3082>
anak
6Nb
<1121>
Rekhab
7bkr
<7394>
yang
 
 
mendatanginya
8wtarql
<7125>
Yehu
 
 
memberi salam
9whkrbyw
<1288>
kepadanya
11wyla
<413>
lalu
 
 
berkata
10rmayw
<559>
Apakah
12syh
<3426>
 
13ta
<853>
hatimu
14Kbbl
<3824>
jujur
15rsy
<3477>
terhadapku
 
 
seperti
16rsak
<834>
halnya
 
 
hatiku
17ybbl
<3824>
terhadap
18Me
<5973>
hatimu
19Kbbl
<3824>
Yonadab
21bdnwhy
<3082>
menjawab
20rmayw
<559>
Ya
22sy
<3426>
Jika
 
 
ya
23syw
<3426>
ulurkanlah
24hnt
<5414>
 
25ta
<853>
tanganmu
26Kdy
<3027>
kepadaku Lalu dia
 
 
memberikan
27Ntyw
<5414>
tangannya
28wdy
<3027>
dan Yehu
 
 
mengajak naik
29whleyw
<5927>
di sampingnya
30wyla
<413>
ke dalam
31la
<413>
kereta
32hbkrmh
<4818>
16
Yehu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Pergilah
2hkl
<1980>
bersamaku
3yta
<854>
untuk
 
 
melihat
4harw
<7200>
semangatku
5ytanqb
<7068>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Lalu
7wbkryw
<7392>
Yehu membawanya dalam
8wta
<853>
keretanya
9wbkrb
<7393>
17
Sesampainya
1abyw
<935>
di
 
 
Samaria
2Nwrms
<8111>
dibunuhnya
4ta 3Kyw
<853> <5221>
semua
5lk
<3605>
yang
 
 
masih
6Myrasnh
<7604>
hidup dari keluarga
 
 
Ahab
7baxal
<256>
di
 
 
Samaria
8Nwrmsb
<8111>
sehingga
9de
<5704>
mereka
 
 
punah
10wdymsh
<8045>
sesuai dengan
 
 
firman
11rbdk
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
yang
13rsa
<834>
diucapkan-Nya
14rbd
<1696>
kepada
15la
<413>
Elia
16whyla
<452>
 
17P
<0>
18
Lalu
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
rakyat
5Meh
<5971>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7Mhla
<413>
mereka
 
 
Ahab
8baxa
<256>
tidak begitu banyak
 
 
beribadah
9dbe
<5647>
kepada
10ta
<853>
Baal
11lebh
<1168>
tetapi
12jem
<4592>
Yehu
13awhy
<3058>
akan
 
 
beribadah
14wndbey
<5647>
melebihinya
15hbrh
<7235>
19
Sekarang
1htew
<6258>
panggillah
 
 
semua
2lk
<3605>
nabi
3yaybn
<5030>
Baal
4lebh
<1168>
semua
5lk
<3605>
yang
 
 
beribadah
6wydbe
<5647>
kepadanya
10yla
<413>
dan
 
 
semua
7lkw
<3605>
imamnya
8wynhk
<3548>
untuk
9warq
<7121>
menghadapku
 
 
Seorang
11sya
<376>
pun tidak boleh
 
 
tidak
12la
<408>
hadir
13dqpy
<6485>
karena
14yk
<3588>
aku akan mempersembahkan
 
 
korban
15xbz
<2077>
yang
 
 
besar
16lwdg
<1419>
kepada
17yl
<0>
Baal
18lebl
<1168>
Semua
19lk
<3605>
yang
20rsa
<834>
tidak
 
 
hadir
21dqpy
<6485>
tidak
22al
<3808>
akan
 
 
hidup
23hyxy
<2421>
Namun perbuatannya itu adalah
25hve
<6213>
akal
26hbqeb
<6122>
Yehu
24awhyw
<3058>
supaya
27Neml
<4616>
dia dapat
 
 
membinasakan
28dybah
<6>
orang-orang yang
29ta
<853>
beribadah
30ydbe
<5647>
kepada
 
 
Baal
31lebh
<1168>
20
Lalu
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
berkata
1rmayw
<559>
Tentukanlah
 
 
hari raya perkumpulan
4hrue
<6116>
kudus
3wsdq
<6942>
bagi
 
 
Baal
5lebl
<1168>
Kemudian mereka
 
 
menyebutkannya
6warqyw
<7121>
21
Kemudian
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
mengirim
1xlsyw
<7971>
orang ke
 
 
seluruh
3lkb
<3605>
Israel
4larvy
<3478>
sehingga
 
 
datanglah
5wabyw
<935>
semua
6lk
<3605>
orang yang
 
 
beribadah
7ydbe
<5647>
kepada
 
 
Baal
8lebh
<1168>
Tidak
9alw
<3808>
ada
10rasn
<7604>
seorang
11sya
<376>
pun yang ketinggalan Mereka
13al 12rsa
<3808> <834>
datang
14ab
<935>
dan
 
 
masuk
15wabyw
<935>
ke dalam
 
 
rumah
16tyb
<1004>
Baal
20lebh 17lebh
<1168> <1168>
sehingga
 
 
rumah
19tyb
<1004>
itu
 
 
penuh
18almyw
<4390>
sesak dari
 
 
ujung
21hp
<6310>
ke
 
 
ujung
22hpl
<6310>
22
Kemudian dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada orang
 
 
yang
2rsal
<834>
mengepalai
3le
<5921>
gudang
4hxtlmh
<4458>
pakaian Keluarkan
5auwh
<3318>
pakaian
6swbl
<3830>
untuk
 
 
semua
7lkl
<3605>
orang yang
 
 
beribadah
8ydbe
<5647>
kepada
 
 
Baal
9lebh
<1168>
Lalu orang itu
 
 
mengeluarkan
10auyw
<3318>
 
11Mhl
<0>
pakaian
12swblmh
<4403>
bagi mereka
 
 
23
 
1abyw
<935>
Yehu
2awhy
<3058>
dan
 
 
Yonadab
3bdnwhyw
<3082>
anak
4Nb
<1121>
Rekhab
5bkr
<7394>
masuk ke dalam
 
 
rumah
6tyb
<1004>
Baal
7lebh
<1168>
lalu
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepada para
 
 
penyembah
9ydbel
<5647>
Baal
10lebh
<1168>
itu
 
 
Periksa
11wvpx
<2664>
dan
 
 
lihatlah
12warw
<7200>
supaya
 
 
jangan
13Np
<6435>
ada
14sy
<3426>
di antara kamu di
 
 
sini
15hp
<6311>
seorang pun
16Mkme
<5973>
hamba
17ydbem
<5650>
TUHAN
18hwhy
<3068>
kecuali
19yk
<3588>
hanya
20Ma
<518>
mereka yang
 
 
beribadah
21ydbe
<5647>
kepada
 
 
Baal
22lebh
<1168>
saja
23Mdbl
<905>
24
Lalu orang-orang itu
 
 
masuk
1wabyw
<935>
untuk
 
 
mempersembahkan
2twvel
<6213>
korban sembelihan
3Myxbz
<2077>
dan
 
 
korban bakaran
4twlew
<5930>
Yehu
5awhyw
<3058>
telah
 
 
menempatkan
6Mv
<7760>
delapan puluh
9Mynms
<8084>
orang
10sya
<376>
 
7wl
<0>
di luar
8Uwxb
<2351>
dan
 
 
berkata
11rmayw
<559>
Siapa
12syah
<376>
yang
13rsa
<834>
meluputkan
14jlmy
<4422>
seorang pun
 
 
dari
15Nm
<4480>
orang-orang
16Mysnah
<376>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
aku
18yna
<589>
serahkan
 
 
ke
19aybm
<935>
dalam
20le
<5921>
tanganmu
21Mkydy
<3027>
nyawanya
22wspn
<5315>
akan menjadi
 
 
ganti
23txt
<8478>
dari
 
 
nyawa
24wspn
<5315>
orang itu
 
 
25
Sesudah
1yhyw
<1961>
selesai
2wtlkk
<3615>
mempersembahkan
3twvel
<6213>
korban bakaran
4hleh
<5930>
Yehu
6awhy
<3058>
berkata
5rmayw
<559>
kepada para
 
 
bentara
7Myurl
<7323>
dan para
 
 
perwira
8Myslslw
<7991>
Masuk
9wab
<935>
dan
 
 
bunuhlah
10Mwkh
<5221>
mereka
 
 
seorang
11sya
<376>
pun
 
 
tidak boleh
12la
<408>
lolos
13auy
<3318>
Mereka
 
 
membunuh
14Mwkyw
<5221>
orang-orang itu dengan
 
 
mata
15ypl
<6310>
pedang
16brx
<2719>
lalu
 
 
melemparkan
17wklsyw
<7993>
mayatnya Para

bentara
18Myurh
<7323>
dan
 
 
perwira
19Myslshw
<7991>
itu lalu
 
 
pergi
20wklyw
<1980>
ke
21de
<5704>
gedung
22rye
<5892>
rumah
23tyb
<1004>
Baal
24lebh
<1168>
26
Mereka
 
 
mengeluarkan
1wauyw
<3318>
 
2ta
<853>
tiang berhala
3twbum
<4676>
dari
 
 
rumah
4tyb
<1004>
Baal
5lebh
<1168>
kemudian
 
 
membakarnya
6hwprvyw
<8313>
27
Mereka juga
 
 
merobohkan
1wutyw
<5422>
 
2ta
<853>
tugu berhala
3tbum
<4676>
Baal
4lebh
<1168>
serta
 
 
merobohkan
5wutyw
<5422>
 
6ta
<853>
rumah
7tyb
<1004>
Baal
8lebh
<1168>
lalu
 
 
membuatnya
9whmvyw
<7760>
menjadi
 
 
jamban
10*twauwml {twarxml}
<4163>
Itu terjadi
 
 
sampai
11de
<5704>
saat ini
12Mwyh
<3117>
28
Yehu
2awhy
<3058>
memusnahkan
1dmsyw
<8045>
 
3ta
<853>
Baal
4lebh
<1168>
dari
 
 
Israel
5larvym
<3478>
29
Namun
1qr
<7535>
dosa
2yajx
<2399>
Yerobeam
3Mebry
<3379>
anak
4Nb
<1121>
Nebat
5jbn
<5028>
yang
6rsa
<834>
menyebabkan
7ayjxh
<2398> ==>
orang
8ta
<853>
Israel
9larvy
<3478>
berdosa
7ayjxh
<== <2398>
tidak
10al
<3808>
dijauhkan oleh
11ro
<5493>
Yehu
12awhy
<3058>
yang
 
 
mengikutinya
13Mhyrxam
<310>
yaitu penyembahan terhadap
 
 
anak-anak sapi
14ylge
<5695>
emas
15bhzh
<2091>
yang
16rsa
<834>
ada di
17tyb
<0>
Betel
18la
<1008>
dan
 
 
yang
19rsaw
<834>
ada di
 
 
Dan
20Ndb
<1835>
 
21o
<0>
30
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yehu
4awhy
<3058>
Karena
5Ney
<3282>
kamu
 
 
telah
6rsa
<834>
berbuat baik
7tbyjh
<2895>
dengan
 
 
melakukan
8twvel
<6213>
apa yang benar
9rsyh
<3477>
di
 
 
mata-Ku
10ynyeb
<5869>
dan
13ybblb
<3824>
melakukan
14tyve
<6213>
kepada
 
 
keluarga
15tybl
<1004>
Ahab
16baxa
<256>
menurut
 
 
semua
11lkk
<3605>
yang
12rsa
<834>
dikehendaki hati-Ku maka anak-anakmu sampai
 
 
keturunan
17ynb
<1121>
yang
 
 
keempat
18Myebr
<7243>
akan
 
 
duduk
19wbsy
<3427>
 
20Kl
<0>
di
21le
<5921>
takhta
22aok
<3678>
Israel
23larvy
<3478>
31
Namun
 
 
Yehu
1awhyw
<3058>
tidak
2al
<3808>
menjaga
3rms
<8104>
hidupnya sesuai dengan
4tkll
<1980>
hukum
5trwtb
<8451>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
Israel
8larvy
<3478>
dengan
 
 
segenap
9lkb
<3605>
hatinya
10wbbl
<3824>
Dia
 
 
tidak
11al
<3808>
menjauh
12ro
<5493>
dari
13lem
<5921>
dosa-dosa
14twajx
<2403>
Yerobeam
15Mebry
<3379>
yang
16rsa
<834>
menyebabkan
17ayjxh
<2398> ==>
orang
18ta
<853>
Israel
19larvy
<3478>
juga
 
 
berdosa
17ayjxh
<== <2398>
32
Pada
 
 
zaman
1Mymyb
<3117>
itu
2Mhh
<1992>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mulai
3lxh
<2490>
mengikis
5twuql
<7096>
daerah
 
 
Israel
6larvyb
<3478>
karena mereka
 
 
dikalahkan
7Mkyw
<5221>
Hazael
8lazx
<2371>
di
 
 
seluruh
9lkb
<3605>
daerah
10lwbg
<1366>
Israel
11larvy
<3478>
33
Mulai
 
 
dari
1Nm
<4480>
sebelah
3xrzm
<4217>
timur
4smsh
<8121>
Sungai Yordan
2Ndryh
<3383>
di
5ta
<853>
sepanjang
6lk
<3605>
tanah
7Ura
<776>
Gilead
8delgh
<1568>
suku Gad
9ydgh
<1425>
suku Ruben
10ynbwarhw
<7206>
dan suku
 
 
Manasye
11ysnmhw
<4520>
Dari
 
 
Aroer
12rerem
<6177>
yang
13rsa
<834>
ada di
 
 
tepi
14le
<5921>
Sungai
15lxn
<5158>
Arnon
16Nnra
<769>
yakni di
 
 
Gilead
17delghw
<1568>
dan di
 
 
Basan
18Nsbhw
<1316>
34
Peninggalan
1rtyw
<3499>
riwayat
2yrbd
<1697>
Yehu
3awhy
<3058>
dengan
 
 
semua
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
dilakukannya
6hve
<6213>
serta
 
 
segala
7lkw
<3605>
kepahlawanannya
8wtrwbg
<1369>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
9awlh
<3808>
 
10Mh
<1992>
dituliskan
11Mybwtk
<3789>
dalam
12le
<5921>
kitab
13rpo
<5612>
riwayat-riwayat
14yrbd
<1697>
zaman
15Mymyh
<3117>
raja-raja
16yklml
<4428>
Israel
17larvy
<3478>
35
Lalu
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
dibaringkan
1bksyw
<7901>
beserta
3Me
<5973>
nenek moyangnya
4wytba
<1>
dan
 
 
dikuburkan
5wrbqyw
<6912>
di
6wta
<853>
Samaria
7Nwrmsb
<8111>
Lalu
 
 
Yoahas
9zxawhy
<3059>
anaknya
10wnb
<1121>
menjadi raja
8Klmyw
<4427>
sebagai
 
 
penggantinya
11wytxt
<8478>
36
Lamanya
1Mymyhw
<3117>
Yehu
4awhy
<3058>
 
2rsa
<834>
menjadi raja
3Klm
<4427>
di
5le
<5921>
Samaria
10Nwrmsb
<8111>
adalah
6larvy
<3478>
28
8hnmsw 7Myrve
<8083> <6242>
tahun
9hns
<8141>
 
11P
<0>