Prev Chapter 2 Kings 12 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
ketujuh
2ebs
<7651>
pemerintahan
 
 
Yehu
3awhyl
<3058>
Yoas
5sawhy
<3060>
menjadi raja
4Klm
<4427>
Dia
 
 
memerintah
8Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
9Mlswryb
<3389>
selama
 
 
empat puluh
6Myebraw
<705>
tahun
7hns
<8141>
Nama
10Msw
<8034>
ibunya
11wma
<517>
adalah
 
 
Zibya
12hybu
<6645>
dari
13rabm
<0>
Bersyeba
14ebs
<884>
2
Yoas
2sawhy
<3060>
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang benar
3rsyh
<3477>
di
 
 
mata
4ynyeb
<5869>
TUHAN
5hwhy
<3068>
seumur
7wymy 6lk
<3117> <3605>
hidupnya seperti
 
 
yang
8rsa
<834>
diajarkan
9whrwh
<3384>
oleh
 
 
Imam
11Nhkh
<3548>
Yoyada
10edywhy
<3077>
3
Namun
1qr
<7535>
bukit-bukit pengurbanan
2twmbh
<1116>
tidak
3al
<3808>
dijauhkannya
4wro
<5493>
Rakyat
6Meh
<5971>
itu
 
 
masih
5dwe
<5750>
mempersembahkan
7Myxbzm
<2076>
kurban dan
 
 
membakar
8Myrjqmw
<6999>
dupa di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
9twmbb
<1116>
4
Yoas
2sawhy
<3060>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
imam
4Mynhkh
<3548>
Segala
5lk
<3605>
uang
6Pok
<3701>
dari benda-benda yang
 
 
dikuduskan
7Mysdqh
<6944>
yang
8rsa
<834>
dibawa
9abwy
<935>
ke
 
 
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yaitu
 
 
uang
12Pok
<3701>
masuk dari
13rbwe
<5674>
setiap
14sya
<376>
orang
 
 
uang
15Pok
<3701>
dari setiap
 
 
jiwa
16twspn
<5315>
menurut
17wkre
<6187>
penilaiannya dan
 
 
segala
18lk
<3605>
uang
19Pok
<3701>
yang
20rsa
<834>
dibawa
21hley
<5927>
masuk
 
 
atas
22le
<5921>
dorongan
 
 
hati
23bl
<3820>
seseorang
24sya
<376>
ke
25aybhl
<935>
Bait
26tyb
<1004>
TUHAN
27hwhy
<3068>
5
biarlah para
2Mhl
<0>
imam
3Mynhkh
<3548>
menerimanya
1wxqy
<3947>
untuk dirinya
 
 
masing-masing
4sya
<376>
dari
5tam
<853>
kenalannya
6wrkm
<4378>
dan
7Mhw
<1992>
memperbaiki
8wqzxy
<2388>
 
9ta
<853>
kerusakan
10qdb
<919>
pada
 
 
Bait
11tybh
<1004>
di mana
15Ms
<8033>
pun
12lkl
<3605>
kerusakannya
16qdb
<919>
dapat
13rsa
<834>
ditemukan
14aumy
<4672>
 
17P
<0>
6
Namun
 
 
pada
1yhyw
<1961>
tahun
2tnsb
<8141>
ke-23
4slsw 3Myrve
<7969> <6242>
pemerintahan
5hns
<8141>
Raja
6Klml
<4428>
Yoas
7sawhy
<3060>
para
 
 
imam
10Mynhkh
<3548>
belum
8al
<3808>
memperbaiki
9wqzx
<2388>
 
11ta
<853>
kerusakan
12qdb
<919>
di Bait itu
13tybh
<1004>
7
Raja
2Klmh
<4428>
Yoas
3sawhy
<3060>
memanggil
1arqyw
<7121>
Imam
5Nhkh
<3548>
Yoyada
4edywhyl
<3077>
dan
 
 
imam-imam
6Mynhklw
<3548>
lainnya serta
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
8Mhla
<413>
mereka
 
 
Mengapa
9ewdm
<4069>
kamu
 
 
tidak
10Mknya
<369>
memperbaiki
11Myqzxm
<2388>
 
12ta
<853>
kerusakan
13qdb
<919>
pada
 
 
Bait
14tybh
<1004>
itu Oleh sebab itu kamu
 
 
sekarang
15htew
<6258>
tidak
16la
<408>
boleh lagi
 
 
mengambil
17wxqt
<3947>
uang
18Pok
<3701>
dari
19tam
<853>
kenalan-kenalanmu
20Mkyrkm
<4378>
tetapi
21yk
<3588>
serahkanlah itu untuk memperbaiki
 
 
kerusakan
22qdbl
<919>
Bait
23tybh
<1004>
 
24whntt
<5414>
8
Kemudian para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
menyetujui
1wtayw
<225>
untuk
 
 
tidak
3ytlbl
<1115>
mengambil
4txq
<3947>
uang
5Pok
<3701>
dari
6tam
<853>
rakyat
7Meh
<5971>
maupun
8ytlblw
<1115>
memperbaiki
9qzx
<2388>
 
10ta
<853>
kerusakan
11qdb
<919>
Bait
12tybh
<1004>
itu
 
 
9
Lalu
 
 
Imam
3Nhkh
<3548>
Yoyada
2edywhy
<3077>
mengambil
1xqyw
<3947>
sebuah
 
 
peti
4Nwra
<727>
 
5dxa
<259>
membuat
6bqyw
<5344>
lubang
7rx
<2356>
pada
 
 
tutupnya
8wtldb
<1817>
dan
 
 
meletakkannya
9Ntyw
<5414>
 
10wta
<853>
di dekat
11lua
<681>
mazbah
12xbzmh
<4196>
yaitu di
 
 
sebelah kanan
13*Nymym {Nymyb}
<3225>
jika
 
 
seseorang
15sya
<376>
masuk
14awbb
<935>
ke
 
 
Bait
16tyb
<1004>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Lalu para
 
 
imam
20Mynhkh
<3548>
yang
 
 
menjaga
21yrms
<8104>
pintu
22Poh
<5592>
memasukkan
19hms 18wntnw
<8033> <5414>
 
23ta
<853>
semua
24lk
<3605>
uang
25Pokh
<3701>
yang
 
 
dibawa
26abwmh
<935>
ke
 
 
Bait
27tyb
<1004>
TUHAN
28hwhy
<3068>
10
Saat
1yhyw
<1961>
mereka
 
 
melihat
2Mtwark
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
sudah
 
 
banyak
4br
<7227>
uang
5Pokh
<3701>
di
 
 
peti
6Nwrab
<727>
itu
 
 
juru tulis
8rpo
<5608>
raja
9Klmh
<4428>
dan
 
 
imam
10Nhkhw
<3548>
besar
11lwdgh
<1419>
datang
7leyw
<5927>
untuk
 
 
membungkus
12wruyw
<6696>
dan
 
 
menghitung
13wnmyw
<4487>
 
14ta
<853>
uang
15Pokh
<3701>
yang
 
 
didapatkan
16aumnh
<4672>
dari
 
 
Bait
17tyb
<1004>
TUHAN
18hwhy
<3068>
11
Lalu mereka akan
 
 
menyerahkan
1wntnw
<5414>
 
2ta
<853>
uang
3Pokh
<3701>
yang
 
 
ditimbang
4Nktmh
<8505>
ke
5le
<5921>
tangan
6*ydy {dy}
<3027>
orang-orang yang
 
 
melakukan
7yve
<6213>
pekerjaan
8hkalmh
<4399>
itu yaitu yang
 
 
mengawasi
9*Mydqpmh {Mydqph}
<6485>
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Kemudian mereka akan
 
 
membayarkannya
12whayuwyw
<3318>
kepada
 
 
tukang-tukang
13ysrxl
<2796>
kayu
14Ueh
<6086>
dan
 
 
tukang-tukang bangunan
15Mynblw
<1129>
yang
 
 
bekerja
16Myveh
<6213>
di
 
 
Bait
17tyb
<1004>
TUHAN
18hwhy
<3068>
12
kepada
 
 
tukang-tukang tembok
1Myrdglw
<1443>
dan para
 
 
pemahat
2ybuxlw
<2672>
batu
3Nbah
<68>
Mereka
 
 
membeli
4twnqlw
<7069>
kayu
5Myue
<6086>
dan
 
 
batu
6ynbaw
<68>
pahat
7buxm
<4274>
untuk
 
 
memperbaiki
8qzxl
<2388>
 
9ta
<853>
kerusakan
10qdb
<919>
di
 
 
Bait
11tyb
<1004>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
semua
13lklw
<3605>
yang
14rsa
<834>
perlu
 
 
dikeluarkan
15auy
<3318>
untuk
16le
<5921>
memperbaiki
18hqzxl
<2394>
Bait
17tybh
<1004>
itu
 
 
13
Namun
1Ka
<389>
untuk
 
 
Bait
4tyb
<1004>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tidak
2al
<3808>
dibuat
3hvey
<6213>
mangkuk-mangkuk
6twpo
<5592>
perak
7Pok
<3701>
pemadam-pemadam pelita
8twrmzm
<4212>
mangkuk-mangkuk penyiraman
9twqrzm
<4219>
nafiri-nafiri
10twruux
<2689>
atau
 
 
segala
11lk
<3605>
perkakas
12ylk
<3627>
emas
13bhz
<2091>
dan
 
 
perkakas
14ylkw
<3627>
perak
15Pok
<3701>
dari
16Nm
<4480>
uang
17Pokh
<3701>
yang
 
 
dibawa
18abwmh
<935>
ke
 
 
Bait
19tyb
<1004>
TUHAN
20hwhy
<3068>
14
karena
1yk
<3588>
mereka menyerahkannya kepada orang-orang yang
 
 
melakukan
2yvel
<6213>
pekerjaan
3hkalmh
<4399>
itu dan dengan itu mereka
4whnty
<5414>
memperbaiki
5wqzxw
<2388>
 
7ta 6wb
<853> <0>
Bait
8tyb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
15
Kemudian mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mengadakan
 
 
perhitungan
2wbsxy
<2803>
dari
3ta
<854>
orang-orang
4Mysnah
<582>
yang
5rsa
<834>
diberi tugas untuk
 
 
menyerahkan
10Mdy 6wnty
<3027> <5414>
 
7ta
<853>
uang
8Pokh
<3701>
untuk
9le
<5921>
kemudian mereka
 
 
memberikannya
11ttl
<5414>
kepada orang-orang yang
 
 
melakukan
12yvel
<6213>
pekerjaan
13hkalmh
<4399>
karena
14yk
<3588>
mereka
16Mh
<1992>
bekerja
17Myve
<6213>
dengan
 
 
setia
15hnmab
<530>
16
Namun
 
 
uang
1Pok
<3701>
kurban penebus salah
2Msa
<817>
dan
 
 
uang
3Pokw
<3701>
kurban penghapus
 
 
dosa
4twajx
<2399>
tidak
5al
<3808>
dibawa
6abwy
<935>
ke
 
 
Bait
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
karena itu milik para
 
 
imam
9Mynhkl
<3548>
 
11P 10wyhy
<0> <1961>
17
Pada
 
 
waktu
1za
<227>
itu
 
 
Hazael
3lazx
<2371>
raja
4Klm
<4428>
Aram
5Mra
<758>
maju
2hley
<5927>
berperang
6Mxlyw
<3898>
melawan
7le
<5921>
Gad
8tg
<1661>
serta
 
 
merebutnya
9hdklyw
<3920>
Lalu
 
 
Hazael
11lazx
<2371>
memalingkan
10Mvyw
<7760>
wajahnya
12wynp
<6440>
untuk
14le
<5921>
menyerang
13twlel
<5927>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
18
 
1xqyw
<3947>
Yoas
2sawhy
<3060>
raja
3Klm
<4428>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
mengambil
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
benda yang
 
 
dikuduskan
7Mysdqh
<6944>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dikuduskan
9wsydqh
<6942>
Yosafat
10jpswhy
<3092>
Yoram
11Mrwhyw
<3088>
Ahazia
12whyzxaw
<274>
nenek moyangnya
13wytba
<1>
raja-raja
14yklm
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
serta benda-benda
16taw
<853>
kudusnya
17wysdq
<6944>
sendiri
 
 
yaitu
18taw
<853>
segala
19lk
<3605>
emas
20bhzh
<2091>
yang
 
 
terdapat
21aumnh
<4672>
dalam
 
 
perbendaharaan
22twruab
<214>
Bait
23tyb
<1004>
TUHAN
24hwhy
<3068>
dan
 
 
istana
25tybw
<1004>
raja
26Klmh
<4428>
Lalu
 
 
mengirimnya
27xlsyw
<7971>
kepada
 
 
Hazael
28lazxl
<2371>
raja
29Klm
<4428>
Aram
30Mra
<758>
sehingga dia
 
 
mundur
31leyw
<5927>
dari
32lem
<5921>
Yerusalem
33Mlswry
<3389>
19
Selebihnya
1rtyw
<3499>
dari
 
 
riwayat-riwayat
2yrbd
<1697>
Yoas
3sawy
<3101>
dan
 
 
segala
4lkw
<3605>
yang
5rsa
<834>
dilakukannya
6hve
<6213>
apakah semuanya itu
 
 
tidak
7awlh
<3808>
 
8Mh
<1992>
dituliskan
9Mybwtk
<3789>
dalam
10le
<5921>
kitab
11rpo
<5612>
riwayat-riwayat
12yrbd
<1697>
zaman
13Mymyh
<3117>
raja-raja
14yklml
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
20
Lalu
 
 
pelayan-pelayannya
2wydbe
<5650>
bangkit
1wmqyw
<6965>
untuk
 
 
mengadakan
3wrsqyw
<7194>
persepakatan
4rsq
<7195>
membunuh
5wkyw
<5221>
 
6ta
<853>
Yoas
7sawy
<3101>
di
 
 
istana
8tyb
<1004>
Milo
9alm
<4407>
di
 
 
jalan turunan
10drwyh
<3381>
ke
 
 
Sila
11alo
<5538>
21
Yozakar
1dbzwyw
<3107>
anak
2Nb
<1121>
Simeat
3tems
<8100>
dan
 
 
Yozabad
4dbzwhyw
<3075>
anak
5Nb
<1121>
Somer
6rms
<7763>
yaitu
 
 
pelayan-pelayannya
7wydbe
<5650>
menyerangnya
8whkh
<5221>
sampai
 
 
mati
9tmyw
<4191>
Kemudian mereka
 
 
menguburkannya
10wrbqyw
<6912>
di
11wta
<853>
dekat
12Me
<5973>
nenek moyangnya
13wytba
<1>
di
 
 
Kota
14ryeb
<5892>
Daud
15dwd
<1732>
Lalu
 
 
Amazia
17hyuma
<558>
anaknya
18wnb
<1121>
menjadi raja
16Klmyw
<4427>
sebagai penggantinya
19wytxt
<8478>
 
20P
<0>