Prev Chapter 2 Kings 17 Next Chapter
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
kedua
2Myts
<8147>
belas
3hrve
<6240>
pemerintahan
 
 
Ahas
4zxal
<271>
raja
5Klm
<4428>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
Hosea
8eswh
<1954>
anak
9Nb
<1121>
Ela
10hla
<425>
menjadi raja
7Klm
<4427>
atas
12le
<5921>
Israel
13larvy
<3478>
di
 
 
Samaria
11Nwrmsb
<8111>
selama
 
 
sembilan
14est
<8672>
tahun
15Myns
<8141>
2
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang
 
 
jahat
2erh
<7451>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi
5qr
<7535>
tidak
6al
<3808>
seperti
 
 
raja-raja
7yklmk
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
yang
9rsa
<834>
ada
10wyh
<1961>
sebelumnya
11wynpl
<6440>
3
Lalu
 
 
Salmaneser
3roanmls
<8022>
raja
4Klm
<4428>
Asyur
5rwsa
<804>
maju
2hle
<5927>
menyerangnya
1wyle
<5921>
sehingga
7wl
<0>
Hosea
8eswh
<1954>
menjadi
6yhyw
<1961>
hambanya
9dbe
<5650>
dan
 
 
membayar
10bsyw
<7725>
 
11wl
<0>
upeti
12hxnm
<4503>
kepadanya
 
 
4
Namun
 
 
raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
mendapati
1aumyw
<4672>
persekongkolan
5rsq
<7195>
di pihak
 
 
Hosea
4eswhb
<1954>
karena
6rsa
<834>
dia telah
 
 
mengirim
7xls
<7971>
para utusan
8Mykalm
<4397>
kepada
9la
<413>
So
10awo
<5471>
raja
11Klm
<4428>
Mesir
12Myrum
<4714>
dan
 
 
tidak
13alw
<3808>
lagi
 
 
mempersembahkan
14hleh
<5927>
upeti
15hxnm
<4503>
kepada
 
 
raja
16Klml
<4428>
Asyur
17rwsa
<804>
dari
 
 
tahun
18hnsk
<8141>
ke
 
 
tahun
19hnsb
<8141>
Oleh sebab itu
 
 
raja
21Klm
<4428>
Asyur
22rwsa
<804>
menangkapnya
20whrueyw
<6113>
dan
 
 
membelenggunya
23whroayw
<631>
di
 
 
penjara
25alk 24tyb
<3608> <1004>
5
Lalu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
maju menjelajahi
1leyw
<5927>
seluruh
4lkb
<3605>
negeri
5Urah
<776>
itu Dia
 
 
menyerang
6leyw
<5927>
Samaria
7Nwrms
<8111>
dan
 
 
mengepungnya
8ruyw
<6696>
selama
9hyle
<5921>
tiga
10sls
<7969>
tahun
11Myns
<8141>
6
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
kesembilan
2tyeysth
<8671>
pemerintahan
 
 
Hosea
3eswhl
<1954>
raja
5Klm
<4428>
Asyur
6rwsa
<804>
merebut
4dkl
<3920>
 
7ta
<853>
Samaria
8Nwrms
<8111>
Lalu dia
 
 
mengangkut
9lgyw
<1540> ==>
orang-orang
10ta
<853>
Israel
11larvy
<3478>
ke pembuangan
9lgyw
<== <1540>
ke
 
 
Asyur
12hrwsa
<804>
dan
 
 
menempatkan
13bsyw
<3427>
mereka di
14Mta
<853>
Halah
15xlxb
<2477>
di
 
 
Habor
16rwbxbw
<2249>
yaitu
 
 
sungai
17rhn
<5104>
Gozan
18Nzwg
<1470>
di
 
 
kota-kota
19yrew
<5892>
orang
 
 
Madai
20ydm
<4074>
 
21P
<0>
7
Hal itu
 
 
terjadi
1yhyw
<1961>
karena
2yk
<3588>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
berdosa
3wajx
<2398>
kepada
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Allah
7Mhyhla
<430>
yang telah
 
 
menuntun
8hlemh
<5927>
mereka keluar dari
9Mta
<853>
tanah
10Uram
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
dari
12txtm
<8478>
kekuasaan
13dy
<3027>
Firaun
14herp
<6547>
raja
15Klm
<4428>
Mesir
16Myrum
<4714>
Mereka
 
 
berbakti
17waryyw
<3372>
kepada
 
 
ilah-ilah
18Myhla
<430>
yang
 
 
lain
19Myrxa
<312>
8
Mereka juga
 
 
hidup
1wklyw
<1980>
mengikuti
 
 
adat istiadat
2twqxb
<2708>
dari
 
 
bangsa-bangsa
3Mywgh
<1471>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
dihalau
5syrwh
<3423>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dari
 
 
hadapan
7ynpm
<6440>
orang
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
serta ketetapan

yang
12rsa
<834>
dibuat
13wve
<6213>
oleh
 
 
raja-raja
10yklmw
<4428>
Israel
11larvy
<3478>
9
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
juga
 
 
menjalankan
1wapxyw
<2644>
hal-hal
4Myrbd
<1697>
yang
5rsa
<834>
tidak
6al
<3808>
patut
7Nk
<3651>
terhadap
8le
<5921>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10Mhyhla
<430>
mereka Mereka
 
 
mendirikan
11wnbyw
<1129>
 
12Mhl
<0>
bukit-bukit pengurbanan
13twmb
<1116>
di
 
 
semua
14lkb
<3605>
kota
15Mhyre
<5892>
baik di
 
 
menara-menara
16ldgmm
<4026>
penjagaan
17Myruwn
<5341>
sampai
18de
<5704>
di
 
 
kota-kota
19rye
<5892>
yang
 
 
berbenteng
20rubm
<4013>
10
Mereka
 
 
mendirikan
1wbuyw
<5324>
 
2Mhl
<0>
tugu-tugu berhala
3twbum
<4676>
dan
 
 
tiang-tiang
4Myrsaw
<842>
di atas
5le
<5921>
setiap
6lk
<3605>
bukit
7hebg
<1389>
yang
 
 
tinggi
8hhbg
<1364>
dan
 
 
di bawah
9txtw
<8478>
setiap
10lk
<3605>
pohon
11Ue
<6086>
yang
 
 
rindang
12Nner
<7488>
11
Mereka
 
 
membakar dupa
1wrjqyw
<6999>
di sana
2Ms
<8033>
di
 
 
setiap
3lkb
<3605>
bukit-bukit pengurbanan
4twmb
<1116>
seperti
 
 
bangsa-bangsa
5Mywgk
<1471>
yaitu
 
 
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
dihalau
7hlgh
<1540>
oleh
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
dari
 
 
hadapan
9Mhynpm
<6440>
mereka serta
 
 
melakukan
10wveyw
<6213>
hal-hal
11Myrbd
<1697>
yang
 
 
jahat
12Myer
<7451>
sehingga
 
 
membangkitkan murka
13oyekhl
<3707>
 
14ta
<853>
TUHAN
15hwhy
<3068>
12
Mereka
 
 
beribadah
1wdbeyw
<5647>
kepada
 
 
berhala-berhala
2Myllgh
<1544>
meskipun
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
telah
3rsa
<834>
berfirman
4rma
<559>
 
6Mhl
<0>
Janganlah
7al
<3808>
kamu
 
 
melakukan
8wvet
<6213>
 
9ta
<853>
perkara
10rbdh
<1697>
itu
11hzh
<2088>
13
TUHAN
2hwhy
<3068>
memperingatkan
1deyw
<5749>
orang
 
 
Israel
3larvyb
<3478>
dan orang
 
 
Yehuda
4hdwhybw
<3063>
melalui
5dyb
<3027>
semua
6lk
<3605>
nabi-Nya
7*yaybn {waybn}
<5030>
dan
 
 
semua
8lk
<3605>
pelihat
9hzx
<2374>
dengan
 
 
berkata
10rmal
<559>
Berbaliklah
11wbs
<7725>
dari
 
 
jalan-jalanmu
12Mkykrdm
<1870>
yang
 
 
jahat
13Myerh
<7451>
dan
 
 
peliharalah
14wrmsw
<8104>
perintah-perintah-Ku
15ytwum
<4687>
dan
 
 
ketetapan-ketetapan-Ku
16ytwqx
<2708>
sesuai dengan
 
 
segala
17lkk
<3605>
hukum
18hrwth
<8451>
yang
19rsa
<834>
telah Aku
 
 
perintahkan
20ytywu
<6680>
kepada
21ta
<853>
nenek moyangmu
22Mkytba
<1>
yang
23rsaw
<834>
telah Aku
 
 
sampaikan
24ytxls
<7971>
kepadamu
25Mkyla
<413>
melalui
26dyb
<3027>
hamba-hamba-Ku
27ydbe
<5650>
yaitu para
 
 
nabi
28Myaybnh
<5030>
14
Namun mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2wems
<8085>
dan
 
 
menegarkan
3wsqyw
<7185>
 
4ta
<853>
tengkuknya
6Prek 5Mpre
<6203> <6203>
seperti
 
 
nenek moyang
7Mtwba
<1>
mereka
 
 
yang
8rsa
<834>
tidak
9al
<3808>
percaya
10wnymah
<539>
kepada
 
 
TUHAN
11hwhyb
<3068>
Allah
12Mhyhla
<430>
mereka
 
 
15
Mereka
 
 
menolak
1woamyw
<3988>
 
2ta
<853>
ketetapan-ketetapan-Nya
3wyqx
<2706>
dan
4taw
<853>
perjanjian-Nya
5wtyrb
<1285>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
diadakan
7trk
<3772>
dengan
8ta
<854>
nenek moyang
9Mtwba
<1>
mereka dan
10taw
<853>
peringatan-peringatan-Nya
11wytwde
<5715>
yang
12rsa
<834>
telah Dia
 
 
peringatkan
13dyeh
<5749>
kepada mereka Mereka
14Mb
<0>
hidup
15wklyw
<1980>
mengikuti
16yrxa
<310>
kesia-siaan
17lbhh
<1892>
serta
18wlbhyw
<1891>
mengikuti
19yrxaw
<310>
bangsa-bangsa
20Mywgh
<1471>
yang
21rsa
<834>
ada di
 
 
sekeliling
22Mtbybo
<5439>
mereka walaupun
 
 
TUHAN
25hwhy
<3068>
telah
23rsa
<834>
memerintahkan
24hwu
<6680>
mereka untuk
26Mta
<853>
tidak
27ytlbl
<1115>
melakukannya
28twve
<6213>
 
29Mhk
<0>
16
Mereka telah
 
 
meninggalkan
1wbzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
perintah
4twum
<4687>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6Mhyhla
<430>
mereka dengan
 
 
membuat
7wveyw
<6213>
dua
10*yns {Myns}
<8147>
 
8Mhl
<0>
patung
9hkom
<4541> ==>
anak sapi
11Mylge
<5695>
tuangan
9hkom
<== <4541>
juga
 
 
membuat
12wveyw
<6213>
patung Asyera
13hrysa
<842>
Mereka sujud
 
 
menyembah
14wwxtsyw
<7812>
segenap
15lkl
<3605>
tentara
16abu
<6635>
langit
17Mymsh
<8064>
dan
 
 
beribadah
18wdbeyw
<5647>
kepada
19ta
<853>
Baal
20lebh
<1168>
17
Mereka juga membuat
2ta
<853>
anak-anaknya laki-laki
3Mhynb
<1121>
dan
4taw
<853>
anak-anaknya perempuan
5Mhytwnb
<1323>
melewati
1wrybeyw
<5674>
api
6sab
<784>
melakukan tenung
8Mymoq 7wmoqyw
<7081> <7080>
dan
 
 
nujum
9wsxnyw
<5172>
serta
 
 
memperbudak
10wrkmtyw
<4376>
diri dengan
 
 
melakukan
11twvel
<6213>
apa yang
 
 
jahat
12erh
<7451>
di
 
 
mata
13ynyeb
<5869>
TUHAN
14hwhy
<3068>
sehingga
 
 
membangkitkan murka-Nya
15woyekhl
<3707>
18
Oleh sebab itu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
sangat
3dam
<3966>
murka
1Pnatyw
<599>
kepada bangsa
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
sehingga
 
 
menjauhkan
5Mroyw
<5493>
mereka
 
 
dari
6lem
<5921>
hadapan-Nya
7wynp
<6440>
tidak
8al
<3808>
ada yang
 
 
tertinggal
9rasn
<7604>
kecuali
10qr
<7535>
suku
11jbs
<7626>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
 
13wdbl
<905>
19
Bahkan
1Mg
<1571>
Yehuda
2hdwhy
<3063>
juga
 
 
tidak
3al
<3808>
berpegang
4rms
<8104>
kepada
5ta
<853>
perintah
6twum
<4687>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allah
8Mhyhla
<430>
mereka dan
 
 
hidup
9wklyw
<1980>
dengan
 
 
kebiasaan
10twqxb
<2708>
yang dilakukan oleh orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
 
13wve 12rsa
<6213> <834>
20
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menolak
1oamyw
<3988>
seluruh
3lkb
<3605>
keturunan
4erz
<2233>
Israel
5larvy
<3478>
Dia
 
 
menindas
6Mneyw
<6031>
dan
 
 
menyerahkan
7Mntyw
<5414>
mereka ke
 
 
tangan
8dyb
<3027>
perampok-perampok
9Myos
<8154>
sampai
10de
<5704>
Dia
11rsa
<834>
membuang
12Mkylsh
<7993>
mereka dari
 
 
hadirat-Nya
13wynpm
<6440>
21
Oleh karena itu
1yk
<3588>
Dia
 
 
mengoyakkan
2erq
<7167>
Israel
3larvy
<3478>
dari
4lem
<5921>
keluarga
5tyb
<1004>
Daud
6dwd
<1732>
sehingga mereka
 
 
mengangkat
7wkylmyw
<4427> ==>
 
8ta
<853>
Yerobeam
9Mebry
<3379>
anak
10Nb
<1121>
Nebat
11jbn
<5028>
menjadi raja
7wkylmyw
<== <4427>
Namun sesudah itu
 
 
Yerobeam
13Mebry
<3379>
menyimpang
12*xdyw {adyw}
<5077>
dari
16yrxam 15larvy 14ta
<310> <3478> <853>
TUHAN
17hwhy
<3068>
dan mengakibatkan mereka

melakukan
18Mayjxhw
<2398>
dosa
19hajx
<2401>
yang
 
 
besar
20hlwdg
<1419>
22
Lalu
 
 
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
hidup
1wklyw
<1980>
sesuai dengan
 
 
segala
4lkb
<3605>
dosa
5twajx
<2403>
yang
7rsa
<834>
dilakukan
8hve
<6213>
oleh
 
 
Yerobeam
6Mebry
<3379>
dan
 
 
tidak
9al
<3808>
menjauh
10wro
<5493>
dari pada
11hnmm
<4480>
itu
 
 
23
sehingga
1de
<5704>
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
2rsa
<834>
menjauhkan
3ryoh
<5493>
 
5ta
<853>
Israel
6larvy
<3478>
dari
7lem
<5921>
hadapan-Nya
8wynp
<6440>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
telah
 
 
difirmankan-Nya
10rbd
<1696>
melalui
11dyb
<3027>
semua
12lk
<3605>
hamba-Nya
13wydbe
<5650>
yaitu para
 
 
nabi
14Myaybnh
<5030>
Kemudian orang
 
 
Israel
16larvy
<3478>
diangkut
15lgyw
<1540> ==>
dari
17lem
<5921>
tanahnya
18wtmda
<127>
ke pembuangan
15lgyw
<== <1540>
di
 
 
Asyur
19hrwsa
<804>
sampai
20de
<5704>
hari
21Mwyh
<3117>
ini
22hzh
<2088>
 
23P
<0>
24
Raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
mengangkut
1abyw
<935>
orang dari
 
 
Babel
4lbbm
<894>
Kuta
5htwkmw
<3575>
Awa
6awemw
<5755>
Hamat
7tmxmw
<2574>
dan
 
 
Sefarwaim
8Mywrpow
<5617>
dan menyuruh mereka
 
 
tinggal
9bsyw
<3427>
di
 
 
kota-kota
10yreb
<5892>
Samaria
11Nwrms
<8111>
untuk
 
 
menggantikan
12txt
<8478>
keturunan
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
Mereka
 
 
menduduki
15wsryw
<3423>
 
16ta
<853>
Samaria
17Nwrms
<8111>
dan
 
 
menetap
18wbsyw
<3427>
di
 
 
kota-kotanya
19hyreb
<5892>
25
Pada
1yhyw
<1961>
awalnya
2tlxtb
<8462>
ketika mereka
 
 
tinggal
3Mtbs
<3427>
di sana
4Ms
<8033>
mereka
 
 
tidak
5al
<3808>
takut
6wary
<3372>
kepada
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Oleh sebab itu
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
melepaskan
9xlsyw
<7971>
 
12ta 11Mhb
<853> <0>
singa-singa
13twyrah
<738>
ke antara mereka untuk
14wyhyw
<1961>
membunuh
15Mygrh
<2026>
beberapa orang dari antara mereka
16Mhb
<0>
26
Lalu mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
 
 
raja
2Klml
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
katanya
4rmal
<559>
Bangsa-bangsa
5Mywgh
<1471>
yang
6rsa
<834>
telah engkau
 
 
angkut ke pembuangan
7tylgh
<1540>
dan yang engkau
 
 
tetapkan
8bswtw
<3427>
di
 
 
kota-kota
9yreb
<5892>
Samaria
10Nwrms
<8111>
tidak
11al
<3808>
mengenal
12wedy
<3045>
 
13ta
<853>
hukum
14jpsm
<4941>
Allah
15yhla
<430>
di
 
 
negeri
16Urah
<776>
itu sehingga Dia
 
 
melepas
17xlsyw
<7971>
 
19ta 18Mb
<853> <0>
singa-singa
20twyrah
<738>
di antara mereka dan
 
 
lihatlah
21Mnhw
<2009>
singa-singa itu telah

membunuh
22Mytymm
<4191>
mereka
23Mtwa
<853>
Sebab
24rsak
<834>
mereka
 
 
tidak
25Mnya
<369>
mengenal
26Myedy
<3045>
 
27ta
<853>
hukum
28jpsm
<4941>
Allah
29yhla
<430>
di
 
 
negeri
30Urah
<776>
itu
 
 
27
Lalu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
memberi perintah
1wuyw
<6680>
dengan
 
 
berkata
4rmal
<559>
Bawalah
5wkylh
<1980>
ke sana
6hms
<8033>
salah seorang
7dxa
<259>
imam
8Mynhkhm
<3548>
yang
9rsa
<834>
kamu
 
 
angkut
10Mtylgh
<1540> ==>
dari sana
11Msm
<8033>
di pembuangan
10Mtylgh
<== <1540>
Biarlah dia
 
 
hidup
12wklyw
<1980>
dan
 
 
menetap
13wbsyw
<3427>
di sana
14Ms
<8033>
untuk
 
 
mengajarkan
15Mryw
<3384>
 
16ta
<853>
hukum
17jpsm
<4941>
Allah
18yhla
<430>
di
 
 
negeri
19Urah
<776>
itu
 
 
28
Lalu salah
 
 
seorang
2dxa
<259>
imam
3Mynhkhm
<3548>
yang
4rsa
<834>
telah mereka
 
 
angkut
5wlgh
<1540>
dari
 
 
Samaria
6Nwrmsm
<8111>
datang
1abyw
<935>
dan
 
 
tinggal
7bsyw
<3427>
di
8tybb
<0>
Betel
9la
<1008>
serta
10yhyw
<1961>
mengajarkan
11hrwm
<3384>
kepada mereka
12Mta
<853>
bagaimana
13Kya
<349>
mereka harus
 
 
takut
14waryy
<3372>
akan
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
29
Adapun
 
 
bangsa-bangsa
4ywg 3ywg
<1471> <1471>
itu telah
1wyhyw
<1961>
membuat
2Myve
<6213>
ilahnya
5wyhla
<430>
sendiri dan
 
 
menempatkannya
6wxynyw
<3240>
di
 
 
kuil
7tybb
<1004>
di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
8twmbh
<1116>
yang
9rsa
<834>
dibuat
10wve
<6213>
oleh
 
 
orang-orang Samaria
11Mynrmsh
<8118>
Bangsa-bangsa
13ywg 12ywg
<1471> <1471>
itu melakukannya di

kota-kota
14Mhyreb
<5892>
yang
15rsa
<834>
mereka
16Mh
<1992>
tempati
17Mybsy
<3427>
di sana
18Ms
<8033>
30
Orang-orang
1ysnaw
<376>
Babel
2lbb
<894>
membuat
3wve
<6213>
patung
5twko 4ta
<0> <853>
Sukot-Benot
6twnb
<5524>
orang-orang
7ysnaw
<376>
Kuta
8twk
<3575>
membuat
9wve
<6213>
patung
10ta
<853>
Nergal
11lgrn
<5370>
orang-orang
12ysnaw
<376>
Hamat
13tmx
<2574>
membuat
14wve
<6213>
patung
15ta
<853>
Asima
16amysa
<807>
31
Orang-orang
 
 
Awa
1Mywehw
<5757>
membuat
2wve
<6213>
patung
 
 
Nibhas
3zxbn
<5026>
dan
4taw
<853>
Tartak
5qtrt
<8662>
sedangkan orang-orang
 
 
Sefarwaim
6Mywrpohw
<5616>
membakar
7Myprv
<8313>
 
8ta
<853>
anak-anak
9Mhynb
<1121>
mereka dalam
 
 
api
10sab
<784>
bagi
 
 
Adramelekh
11Klmrdal
<152>
dan
 
 
Anamelekh
12Klmnew
<6048>
yaitu
 
 
ilah
13*yhla {hla}
<433>
Sefarwaim
14*Mywrpo {Myrpo}
<5617>
32
Kemudian
1wyhyw
<1961>
mereka juga
 
 
takut
2Myary
<3372>
akan
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3069>
dengan
 
 
mengangkat
5wveyw
<6213>
imam
8ynhk
<3548>
untuk
 
 
bukit-bukit pengurbanan
9twmb
<1116>
dari
 
 
kalangan
7Mtwuqm
<7098>
mereka
6Mhl
<1992>
sehingga
10wyhyw
<1961>
merekalah
12Mhl
<1992>
yang
 
 
berlaku
11Myve
<6213>
sebagai imam di

kuil-kuil
13tybb
<1004>
di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
14twmbh
<1116>
33
Jadi mereka
3wyh
<1961>
takut
4Myary
<3372>
akan
1ta
<853>
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan tetap
7wyh
<1961>
beribadah
8Mydbe
<5647>
kepada
5taw
<853>
ilah
6Mhyhla
<430>
seperti
 
 
adat
9jpsmk
<4941>
dari
 
 
bangsa-bangsa
10Mywgh
<1471>
yang
11rsa
<834>
diangkut ke pembuangan
12wlgh
<1540>
di antara
13Mta
<853>
mereka
14Msm
<8033>
34
Sampai
1de
<5704>
saat
2Mwyh
<3117>
ini
3hzh
<2088>
mereka
4Mh
<1992>
tetap
 
 
melakukan
5Myve
<6213>
adat
6Myjpsmk
<4941>
yang
 
 
dahulu
7Mynsarh
<7223>
Mereka
 
 
tidak
8Mnya
<369>
takut
9Myary
<3372>
akan
10ta
<853>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Mereka
 
 
tidak
12Mnyaw
<369>
melakukan
13Myve
<6213>
ketetapan-ketetapan
14Mtqxk
<2708>
hukum
16hrwtkw
<8451>
undang-undang
15Mjpsmkw
<4941>
dan
 
 
perintah
17hwumkw
<4687>
yang
18rsa
<834>
disampaikan
19hwu
<6680>
TUHAN
20hwhy
<3068>
kepada
21ta
<853>
keturunan
22ynb
<1121>
Yakub
23bqey
<3290>
yang
24rsa
<834>
Dia
 
 
namai
26wms 25Mv
<8034> <7760>
Israel
27larvy
<3478>
35
 
1trkyw
<3772>
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah mengadakan
3Mta
<854>
perjanjian
4tyrb
<1285>
dengan mereka dan
 
 
memerintahkan
5Mwuyw
<6680>
dengan
 
 
berkata
6rmal
<559>
Janganlah
7al
<3808>
berbakti
8waryt
<3372>
kepada
 
 
ilah
9Myhla
<430>
lain
10Myrxa
<312>
janganlah
11alw
<3808>
sujud
 
 
menyembah
12wwxtst
<7812>
kepadanya
13Mhl
<0>
janganlah
14alw
<3808>
beribadah
15Mwdbet
<5647>
kepadanya dan
 
 
janganlah
16alw
<3808>
mempersembahkan
17wxbzt
<2076>
kurban
 
 
kepadanya
18Mhl
<0>
36
Namun
1yk
<3588>
 
2Ma
<518>
kepada
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
menuntun
6hleh
<5927>
kamu dari
7Mkta
<853>
tanah
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
dengan
 
 
kekuatan
10xkb
<3581>
yang
 
 
besar
11lwdg
<1419>
dan dengan
 
 
tangan
12ewrzbw
<2220>
yang
 
 
terulur
13hywjn
<5186>
berbaktilah
14wta
<853>
dan
15waryt
<3372>
sujudlah
16wlw
<0>
menyembah
17wwxtst
<7812>
dengan
18wlw
<0>
mempersembahkan kurban
19wxbzt
<2076>
37
Peliharalah
1taw
<853>
ketetapan-ketetapan
2Myqxh
<2706>
 
3taw
<853>
peraturan-peraturan
4Myjpsmh
<4941>
hukum
5hrwthw
<8451>
dan
 
 
perintah
6hwumhw
<4687>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
ditulis-Nya
8btk
<3789>
dengan senantiasa
10Nwrmst 9Mkl
<8104> <0>
melakukan
11twvel
<6213>
semuanya
12lk
<3605>
 
13Mymyh
<3117>
Janganlah
14alw
<3808>
kamu
 
 
berbakti
15waryt
<3372>
kepada
 
 
ilah-ilah
16Myhla
<430>
lain
17Myrxa
<312>
38
Janganlah
5al
<3808>
melupakan
6wxkst
<7911>
perjanjian
1tyrbhw
<1285>
yang
2rsa
<834>
telah Aku
 
 
adakan
3ytrk
<3772>
dengan
4Mkta
<854>
kamu dan
 
 
janganlah
7alw
<3808>
berbakti
8waryt
<3372>
dengan
 
 
ilah
9Myhla
<430>
lain
10Myrxa
<312>
39
Melainkan
2Ma 1yk
<518> <3588>
dengan sungguh-sungguh berbaktilah
 
 
kepada
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Mkyhla
<430>
maka
6waryt
<3372>
Dia
7awhw
<1931>
akan
 
 
melepaskan
8lyuy
<5337>
kamu dari
9Mkta
<853>
tangan
10dym
<3027>
semua
11lk
<3605>
musuhmu
12Mkybya
<341>
40
Namun mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
2wems
<8085>
tetapi
3yk
<3588>
malahan
 
 
berbuat
8Myve
<6213>
seperti
4Ma
<518>
adat
5Mjpsmk
<4941>
mereka
7Mh
<1992>
yang
 
 
dahulu
6Nwsarh
<7223>
41
Demikianlah
1wyhyw
<1961>
bangsa-bangsa
2Mywgh
<1471>
ini
3hlah
<428>
takut
4Myary
<3372>
kepada
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan tetap
9wyh
<1961>
beribadah
10Mydbe
<5647>
kepada
7taw
<853>
patung-patung
8Mhylyop
<6456>
mereka
 
 
baik
11Mg
<1571>
 
12Mhynb
<1121>
anak-anak
13ynbw
<1121>
mereka maupun cucu-cucu mereka seperti
14Mhynb
<1121>
yang
15rsak
<834>
dilakukan
16wve
<6213>
oleh
 
 
nenek moyang
17Mtba
<1>
mereka
18Mh
<1992>
 
19Myve
<6213>
sampai
20de
<5704>
hari
21Mwyh
<3117>
ini
22hzh
<2088>
 
23P
<0>