Prev Chapter 2 Kings 9 Next Chapter
1
Nabi
2aybnh
<5030>
Elisa
1esylaw
<477>
memanggil
3arq
<7121>
salah
 
 
seorang
4dxal
<259>
dari
 
 
rombongan
5ynbm
<1121>
nabi
6Myaybnh
<5030>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepadanya
8wl
<0>
Ikatlah
9rgx
<2296>
pinggangmu
10Kyntm
<4975>
dan
 
 
bawalah
11xqw
<3947>
buli-buli
12Kp
<6378>
minyak
13Nmsh
<8081>
ini
14hzh
<2088>
di
 
 
tanganmu
15Kdyb
<3027>
dan
 
 
pergilah
16Klw
<1980>
ke
 
 
Ramot-Gilead
18delg 17tmr
<1568> <7433>
2
Sesampainya
1tabw
<935>
di
 
 
sana
2hms
<8033>
carilah di
3harw
<7200>
situ
4Ms
<8033>
Yehu
5awhy
<3058>
anak
6Nb
<1121>
Yosafat
7jpswhy
<3092>
anak
8Nb
<1121>
Nimsi
9ysmn
<5250>
Lalu
 
 
masuk
10tabw
<935>
dan bangunkan dia dari
11wtmqhw
<6965>
tengah
12Kwtm
<8432>
teman-temannya dan
13wyxa
<251>
bawalah
14taybhw
<935>
dia ke
15wta
<853>
kamar
16rdx
<2315>
di ruang
 
 
dalam
17rdxb
<2315>
3
Ambil
1txqlw
<3947>
buli-buli
2Kp
<6378>
berisi
 
 
minyak
3Nmsh
<8081>
itu dan
 
 
tuangkan
4tquyw
<3332>
ke atas
5le
<5921>
kepalanya
6wsar
<7218>
dengan
 
 
berkata
7trmaw
<559>
Inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Aku
 
 
mengurapi
11Kytxsm
<4886>
engkau menjadi
 
 
raja
12Klml
<4428>
atas
13la
<413>
Israel
14larvy
<3478>
Lalu
 
 
bukalah
15txtpw
<6605>
pintu
16tldh
<1817>
dan
 
 
larilah
17htonw
<5127>
jangan
18alw
<3808>
menunggu
19hkxt
<2442>
4
Demikianlah
 
 
nabi
4aybnh
<5030>
yang
 
 
masih muda
3renh 2renh
<5288> <5288>
itu
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
Ramot-Gilead
6delg 5tmr
<1568> <7433>
5
Setelah
 
 
sampai
1abyw
<935>
ternyata
2hnhw
<2009>
para
 
 
panglima
3yrv
<8269>
tentara
4lyxh
<2428>
sedang
 
 
duduk
5Mybsy
<3427>
berkumpul Kemudian dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Ada pesan
7rbd
<1697>
untukmu
8yl
<0>
 
9Kyla
<413>
panglima
10rvh
<8269>
Yehu
12awhy
<3058>
bertanya
11rmayw
<559>
Untuk
13la
<413>
siapakah
14ym
<4310>
dari antara kami
 
 
semua
15wnlkm
<3605>
Jawabnya
16rmayw
<559>
Untukmu
17Kyla
<413>
panglima
18rvh
<8269>
6
Yehu
 
 
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
masuk
2abyw
<935>
ke
 
 
rumah
3htybh
<1004>
Lalu nabi itu
 
 
menuangkan
4quyw
<3332>
minyak
5Nmsh
<8081>
ke
6la
<413>
atas
 
 
kepala
7wsar
<7218>
Yehu sambil
 
 
berkata
8rmayw
<559>
 
9wl
<0>
Inilah
10hk
<3541>
firman
11rma
<559>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allah
13yhla
<430>
Israel
14larvy
<3478>
Aku
 
 
mengurapi
15Kytxsm
<4886>
engkau menjadi
 
 
raja
16Klml
<4428>
atas
17la
<413>
umat
18Me
<5971>
TUHAN
19hwhy
<3068>
yaitu
 
 
atas
20la
<413>
Israel
21larvy
<3478>
7
Binasakanlah
2ta 1htykhw
<853> <5221>
keluarga
3tyb
<1004>
Ahab
4baxa
<256>
Tuanmu
5Kynda
<113>
dan Aku akan
 
 
membalaskan
6ytmqnw
<5358>
darah
7ymd
<1818>
hamba-hamba-Ku
8ydbe
<5650>
para
 
 
nabi
9Myaybnh
<5030>
dan
 
 
darah
10ymdw
<1818>
semua
11lk
<3605>
hamba
12ydbe
<5650>
TUHAN
13hwhy
<3068>
kepada
14dym
<3027>
Izebel
15lbzya
<348>
8
Sebab
 
 
semua
2lk
<3605>
keluarga
3tyb
<1004>
Ahab
4baxa
<256>
akan
 
 
binasa
1dbaw
<6>
dan akan Aku
 
 
lenyapkan
5ytrkhw
<3772>
dari
 
 
Ahab
6baxal
<256>
setiap orang
 
 
laki-laki
8ryqb 7Nytsm
<7023> <8366>
baik yang
 
 
rendah kedudukannya
9rwuew
<6113>
maupun yang
 
 
tinggi kedudukannya
10bwzew
<5800>
dari
 
 
Israel
11larvyb
<3478>
9
Aku akan
 
 
membuat
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
keluarga
3tyb
<1004>
Ahab
4baxa
<256>
seperti
 
 
keluarga
5tybk
<1004>
Yerobeam
6Mebry
<3379>
anak
7Nb
<1121>
Nebat
8jbn
<5028>
dan seperti
 
 
keluarga
9tybkw
<1004>
Baesa
10aseb
<1201>
anak
11Nb
<1121>
Ahia
12hyxa
<281>
10
 
1taw
<853>
Izebel
2lbzya
<348>
akan
 
 
dimakan
3wlkay
<398>
oleh
 
 
anjing-anjing
4Myblkh
<3611>
di
 
 
kebun
5qlxb
<2506>
Yizreel
6laerzy
<3157>
tanpa
7Nyaw
<369>
ada yang
 
 
menguburkannya
8rbq
<6912>
Lalu nabi itu
 
 
membuka
9xtpyw
<6605>
pintu
10tldh
<1817>
dan
 
 
lari
11onyw
<5127>
11
Saat
 
 
Yehu
1awhyw
<3058>
keluar
2auy
<3318>
mendapatkan
3la
<413>
pegawai-pegawai
4ydbe
<5650>
tuannya
5wynda
<113>
seseorang
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya Apakah semua
7wl
<0>
baik-baik
8Mwlsh
<7965>
saja
 
 
Mengapa
9ewdm
<4069>
orang gila
11egsmh
<7696>
itu
12hzh
<2088>
datang
10ab
<935>
kepadamu
13Kyla
<413>
Jawabnya
14rmayw
<559>
kepadanya
15Mhyla
<413>
Engkau
16Mta
<859>
sendiri
 
 
mengenal
17Mtedy
<3045>
 
18ta
<853>
orang
19syah
<376>
itu dan
20taw
<853>
omongannya
21wxyv
<7879>
12
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Itu
 
 
bohong
2rqs
<8267>
Sekarang
4an
<4994>
beritahukanlah
3dgh
<5046>
kepada kami Lalu
5wnl
<0>
jawabnya
6rmayw
<559>
Begini
7tazk
<2063>
dan
 
 
begitu
8tazkw
<2063>
dikatakannya
9rma
<559>
kepadaku
10yla
<413>
 
11rmal
<559>
Inilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Aku
 
 
mengurapi
15Kytxsm
<4886>
engkau menjadi
 
 
raja
16Klml
<4428>
atas
17la
<413>
Israel
18larvy
<3478>
13
Lalu
 
 
masing-masing
3sya
<376>
dengan
 
 
segera
1wrhmyw
<4116>
mengambil
2wxqyw
<3947>
pakaiannya
4wdgb
<899>
dan
 
 
membentangkannya
5wmyvyw
<7760>
di hadapan
6wytxt
<8478>
kakinya
8Mrg
<1634>
di atas
7la
<413>
tangga
9twlemh
<4609>
lalu mereka
 
 
meniup
10weqtyw
<8628>
trompet
11rpwsb
<7782>
dan
 
 
berseru
12wrmayw
<559>
Yehu
14awhy
<3058>
sang Raja
13Klm
<4427>
14
Yehu
2awhy
<3058>
anak
3Nb
<1121>
Yosafat
4jpswhy
<3092>
anak
5Nb
<1121>
Nimsi
6ysmn
<5250>
mengadakan
1rsqtyw
<7194>
persepakatan untuk
 
 
melawan
7la
<413>
Yoram
8Mrwy
<3141>
Saat itu
 
 
Yoram
9Mrwyw
<3141>
sedang
10hyh
<1961>
berjaga-jaga
11rms
<8104>
di
 
 
Ramot-Gilead
13delg 12tmrb
<1568> <7433>
demikian juga
14awh
<1931>
seluruh
15lkw
<3605>
Israel
16larvy
<3478>
untuk
 
 
menghadapi
17ynpm
<6440>
Hazael
18lazx
<2371>
raja
19Klm
<4428>
Aram
20Mra
<758>
15
Namun
 
 
Raja
3Klmh
<4428>
Yoram
2Mrwhy
<3088>
pulang
1bsyw
<7725>
ke
 
 
Yizreel
5laerzyb
<3157>
untuk
 
 
mengobati
4aprthl
<7495>
 
6Nm
<4480>
luka-lukanya
7Mykmh
<4347>
yang
8rsa
<834>
ditimbulkan
9whky
<5221>
oleh
 
 
orang Aram
10Mymra
<761>
pada waktu
 
 
berperang
11wmxlhb
<3898>
melawan
12ta
<854>
Hazael
13lazx
<2371>
raja
14Klm
<4428>
Aram
15Mra
<758>
Yehu
17awhy
<3058>
berkata
16rmayw
<559>
Jika
18Ma
<518>
kamu sudah
19sy
<3426>
setuju
20Mkspn
<5315>
jangan
21la
<408>
membiarkan
22auy
<3318>
seorang
23jylp
<6412> ==>
pun
 
 
meloloskan diri
23jylp
<== <6412>
dari
24Nm
<4480>
kota
25ryeh
<5892>
untuk
 
 
pergi
26tkll
<1980>
memberitahukannya
27*dyghl {dygl}
<5046>
di
 
 
Yizreel
28laerzyb
<3157>
16
Kemudian
 
 
Yehu
2awhy
<3058>
naik
1bkryw
<7392>
kereta dan
 
 
pergi
3Klyw
<1980>
ke
 
 
Yizreel
4hlaerzy
<3157>
karena
5yk
<3588>
Yoram
6Mrwy
<3141>
terbaring
7bks
<7901>
di
 
 
sana
8hms
<8033>
Ahazia
9hyzxaw
<274>
raja
10Klm
<4428>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
juga
 
 
datang
12dry
<3381>
untuk
 
 
menjenguk
13twarl
<7200>
 
14ta
<853>
Yoram
15Mrwy
<3141>
17
Saat
 
 
penjaga
1hpuhw
<6822>
yang
 
 
berdiri
2dme
<5975>
di atas
3le
<5921>
menara
4ldgmh
<4026>
Yizreel
5laerzyb
<3157>
melihat
6aryw
<7200>
 
7ta
<853>
pasukan
8teps
<8229>
Yehu
9awhy
<3058>
dia
10wabb
<935>
berseru
11rmayw
<559>
Aku
13yna
<589>
melihat
14har
<7200>
ada
 
 
pasukan
12teps
<8229>
Yoram
16Mrwhy
<3088>
berkata
15rmayw
<559>
Ambillah
17xq
<3947>
penunggang kuda
18bkr
<7395>
dan
 
 
suruhlah
19xlsw
<7971>
dia
 
 
menemui
20Mtarql
<7125>
mereka dan
 
 
bertanya
21rmayw
<559>
Apakah ini
 
 
kabar damai
22Mwlsh
<7965>
18
Penunggang
2bkr
<7392>
kuda
3owoh
<5483>
itu
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
untuk
 
 
menemui
4wtarql
<7125>
mereka dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Beginilah
6hk
<3541>
raja
8Klmh
<4428>
bertanya
7rma
<559>
Apakah ini
 
 
kabar damai
9Mwlsh
<7965>
Yehu
11awhy
<3058>
menjawab
10rmayw
<559>
Apa
12hm
<4100>
urusanmu dengan
13Kl
<0>
damai
14Mwlslw
<7965>
Berpalinglah
15bo
<5437>
kepadaku
16la
<413>
dan
 
 
ikuti
17yrxa
<310>
aku Lalu
 
 
penjaga menara
19hpuh
<6822>
itu
 
 
memberitahukan
18dgyw
<5046>
demikian
20rmal
<559>
Utusan
22Kalmh
<4397>
itu sudah
 
 
sampai
21ab
<935>
kepada
23de
<5704>
mereka
24Mh
<1992>
tetapi dia
 
 
tidak
25alw
<3808>
kembali
26bs
<7725>
19
Dia
 
 
mengirim
1xlsyw
<7971>
penunggang
2bkr
<7392>
kuda
3owo
<5483>
kedua
4yns
<8145>
dan
 
 
sesampainya
5abyw
<935>
kepada
6Mhla
<413>
mereka dia
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Beginilah
8hk
<3541>
raja
10Klmh
<4428>
bertanya
9rma
<559>
Apakah ini kabar
 
 
damai
11Mwls
<7965>
Yehu
13awhy
<3058>
menjawab
12rmayw
<559>
Apa
14hm
<4100>
urusanmu dengan
15Kl
<0>
damai
16Mwlslw
<7965>
Berpalinglah
17bo
<5437>
kepadaku
18la
<413>
dan ikuti
 
 
aku
19yrxa
<310>
20
Lalu
 
 
penjaga
2hpuh
<6822>
itu
 
 
memberitahukan
1dgyw
<5046>
dengan
 
 
mengatakan
3rmal
<559>
Dia sudah
 
 
sampai
4ab
<935>
 
5de
<5704>
kepada
6Mhyla
<413>
mereka tetapi dia
 
 
belum
7alw
<3808>
kembali
8bs
<7725>
Dari cara
 
 
memacunya
9ghnmhw
<4491>
seperti
10ghnmk
<4491>
Yehu
11awhy
<3058>
cucu
12Nb
<1121>
Nimsi
13ysmn
<5250>
karena
14yk
<3588>
dia
 
 
memacu
16ghny
<5090>
seperti orang
 
 
gila
15Nwegsb
<7697>
21
Yoram
2Mrwhy
<3088>
berkata
1rmayw
<559>
Pasangkan
3roa
<631>
kereta Lalu mereka

memasang
4roayw
<631>
keretanya
5wbkr
<7393>
Yoram
7Mrwhy
<3088>
raja
8Klm
<4428>
Israel
9larvy
<3478>
serta
 
 
Ahazia
10whyzxaw
<274>
raja
11Klm
<4428>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
keluar
6auyw
<3318>
masing-masing
13sya
<376>
dengan
 
 
keretanya
14wbkrb
<7393>
Mereka
 
 
keluar
15wauyw
<3318>
untuk
 
 
menemui
16tarql
<7125>
Yehu
17awhy
<3058>
dan
 
 
menjumpainya
18whaumyw
<4672>
di
 
 
kebun
19tqlxb
<2513>
Nabot
20twbn
<5022>
orang Yizreel
21ylaerzyh
<3158>
itu
 
 
22
Saat
1yhyw
<1961>
Yoram
3Mrwhy
<3088>
melihat
2twark
<7200>
 
4ta
<853>
Yehu
5awhy
<3058>
dia
 
 
bertanya
6rmayw
<559>
Apakah ini
 
 
kabar damai
7Mwlsh
<7965>
hai Yehu

Yehu
8awhy
<3058>
menjawab
9rmayw
<559>
Apakah
10hm
<4100>
ada
 
 
damai
11Mwlsh
<7965>
selama
12de
<5704>
ada begitu
 
 
banyak
17Mybrh
<7227>
persundalan
13ynwnz
<2183>
dan
 
 
orang sihir
16hypskw
<3785>
dari
 
 
ibumu
15Kma
<517>
Izebel
14lbzya
<348>
23
Yoram
2Mrwhy
<3088>
berputar
3wydy 1Kphyw
<3027> <2015>
dan
 
 
melarikan diri
4onyw
<5127>
sambil
 
 
berseru
5rmayw
<559>
kepada
6la
<413>
Ahazia
7whyzxa
<274>
Ini
 
 
tipu daya
8hmrm
<4820>
Ahazia
9hyzxa
<274>
24
Lalu
 
 
Yehu
1awhyw
<3058>
menarik
3wdy 2alm
<3027> <4390>
busur
4tsqb
<7198>
dengan kekuatannya dan memanah
6ta 5Kyw
<853> <5221>
Yoram
7Mrwhy
<3088>
di
 
 
antara
8Nyb
<996>
bahunya
9wyerz
<2220>
sehingga
10auyw
<3318>
anak panah
11yuxh
<2678>
itu menembus
 
 
jantungnya
12wblm
<3820>
maka dia
 
 
rebah
13erkyw
<3766>
di
 
 
keretanya
14wbkrb
<7393>
25
Yehu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Bidkar
3rqdb
<920>
perwiranya
4*wsls {hsls}
<7991>
Angkat
5av
<5375>
dan
 
 
lemparkan
6whklsh
<7993>
mayatnya
7tqlxb
<2513>
ke
 
 
kebun
8hdv
<7704>
Nabot
9twbn
<5022>
orang Yizreel
10ylaerzyh
<3158>
itu
 
 
karena
11yk
<3588>
ingatlah
12rkz
<2142>
bahwa ketika
 
 
aku
13yna
<589>
dan
 
 
kamu
14htaw
<859>
 
15ta
<853>
menunggang
16Mybkr
<7392>
kuda
17Mydmu
<6776>
berdampingan untuk
 
 
mengikuti
18yrxa
<310>
Ahab
19baxa
<256>
ayahnya
20wyba
<1>
TUHAN
21hwhyw
<3069>
telah
 
 
mengucapkan
22avn
<5375>
 
24ta
<853>
hukuman
25avmh
<4853>
ini
26hzh
<2088>
terhadapnya
23wyle
<5921>
26
Sesungguhnya
2al 1Ma
<3808> <518>
Aku telah
 
 
melihat
9ytyar
<7200>
 
3ta
<853>
darah
4ymd
<1818>
Nabot
5twbn
<5022>
dan
6taw
<853>
darah
7ymd
<1818>
anak-anaknya
8wynb
<1121>
tadi malam
10sma
<570>
firman
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan Aku akan
 
 
mengadakan pembalasan
13ytmlsw
<7999>
terhadapnya di
14Kl
<0>
kebun
15hqlxb
<2513>
ini
16tazh
<2063>
firman
17Man
<5002>
TUHAN
18hwhy
<3068>
Oleh sebab
19htew
<6258>
itu
 
 
angkat
20av
<5375>
dan
 
 
lemparkan
21whklsh
<7993>
dia ke
 
 
kebun
22hqlxb
<2513>
ini sesuai dengan
 
 
firman
23rbdk
<1697>
TUHAN
24hwhy
<3068>
27
Saat
 
 
Ahazia
1hyzxaw
<274>
raja
2Klm
<4428>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
melihatnya
4har
<7200>
dia
 
 
melarikan diri
5onyw
<5127>
ke
 
 
arah
6Krd
<1870>
 
7tyb
<1004>
Bet-Hagan
8Ngh
<1588>
tetapi
 
 
Yehu
11awhy
<3058>
mengejar
9Pdryw
<7291>
di
 
 
belakangnya
10wyrxa
<310>
sambil
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Panahlah dia
 
 
juga
13Mg
<1571>
Mereka menujukan panah
15whkh 14wta
<5221> <853>
ke
16la
<413>
keretanya
17hbkrmh
<4818>
di
 
 
pendakian
18hlemb
<4608>
Gur
19rwg
<1483>
yang
20rsa
<834>
ada di
21ta
<853>
Yibleam
22Melby
<2991>
Dia
 
 
lari
23onyw
<5127>
ke
 
 
Megido
24wdgm
<4023>
dan
 
 
mati
25tmyw
<4191>
di
 
 
sana
26Ms
<8033>
28
Para
2wta 1wbkryw
<853> <7392>
hambanya
3wydbe
<5650>
mengangkut mayatnya ke
 
 
Yerusalem
4hmlswry
<3389>
dan
 
 
menguburkannya
5wrbqyw
<6912>
di dalam
6wta
<853>
kuburnya
7wtrbqb
<6900>
di
 
 
dekat
8Me
<5973>
nenek moyangnya
9wytba
<1>
di
 
 
Kota
10ryeb
<5892>
Daud
11dwd
<1732>
 
12P
<0>
29
Pada
 
 
tahun
1tnsbw
<8141>
yang
2txa
<259>
kesebelas
3hrve
<6240>
masa
 
 
pemerintahan
4hns
<8141>
Yoram
5Mrwyl
<3141>
anak
6Nb
<1121>
Ahab
7baxa
<256>
Ahazia
9hyzxa
<274>
menjadi raja
8Klm
<4427>
atas
10le
<5921>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
30
Sampailah
1awbyw
<935>
Yehu
2awhy
<3058>
di
 
 
Yizreel
3hlaerzy
<3157>
Saat
 
 
Izebel
4lbzyaw
<348>
mendengarnya
5hems
<8085>
dia
6Mvtw
<7760>
membubuhkan
 
 
celak
7Kwpb
<6320>
pada
 
 
matanya
8hynye
<5869>
dan menghias
10ta 9bjytw
<853> <3190>
kepalanya
11hsar
<7218>
lalu dia
 
 
menjenguk
12Pqstw
<8259>
dari
13deb
<1157>
jendela
14Nwlxh
<2474>
31
Ketika
 
 
Yehu
1awhyw
<3058>
memasuki
2ab
<935>
pintu gerbang
3resb
<8179>
dia pun
 
 
berseru
4rmatw
<559>
Selamatkah
5Mwlsh
<7965>
Zimri
6yrmz
<2174>
pembunuh
7grh
<2026>
tuannya
8wynda
<113>
itu
 
 
32
Yehu pun
 
 
mengangkat
1avyw
<5375>
kepalanya
 
 
menghadap
2wynp
<6440>
ke
3la
<413>
jendela
4Nwlxh
<2474>
lalu
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Siapakah
6ym
<4310>
yang ada
 
 
di
7yta
<854>
pihakku
 
 
Siapa
8ym
<4310>
 
10wyla
<413>
Dua
11Myns
<8147>
tiga
12hsls
<7969>
orang
 
 
pegawai istana
13Myoyro
<5631>
menjenguk
9wpyqsyw
<8259>
kepadanya
 
 
33
Yehu pun

berseru
1rmayw
<559>
Jatuhkanlah
2*hwjms {whjms}
<8058>
dia Mereka pun
 
 
menjatuhkan
3hwjmsyw
<8058>
Izebel sehingga

darahnya
5hmdm
<1818>
memercik
4zyw
<5137>
ke
6la
<413>
dinding
7ryqh
<7023>
dan
 
 
ke
8law
<413>
kuda
9Myowoh
<5483>
Mayatnya pun

terinjak-injak
10hnomryw
<7429>
34
Masuklah
1abyw
<935>
Yehu lalu
 
 
makan
2lkayw
<398>
dan
 
 
minum
3tsyw
<8354>
Lalu
 
 
katanya
4rmayw
<559>
 
5wdqp
<6485>
Sekarang
6an
<4994>
uruslah mayat orang
7ta
<853>
terkutuk
8hrwrah
<779>
itu
9tazh
<2063>
dan
 
 
kuburkanlah
10hwrbqw
<6912>
sebab
11yk
<3588>
dia memang
 
 
putri
12tb
<1323>
raja
13Klm
<4428>
 
14ayh
<1931>
35
Mereka
 
 
pergi
1wklyw
<1980>
untuk
 
 
menguburkan
2hrbql
<6912>
mayatnya tetapi mereka

tidak
3alw
<3808>
menemukannya
4waum
<4672>
 
5hb
<0>
melainkan
6yk
<3588>
hanya
7Ma
<518>
kepala
8tlglgh
<1538>
kedua
 
 
kaki
9Mylgrhw
<7272>
dan
 
 
telapak
10twpkw
<3709>
tangannya
11Mydyh
<3027>
36
Mereka
 
 
kembali
1wbsyw
<7725>
untuk
 
 
memberitahukan
2wdygyw
<5046>
Yehu lalu
3wl
<0>
katanya
4rmayw
<559>
Firman
5rbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
itu
7awh
<1931>
telah
8rsa
<834>
dikatakan-Nya
9rbd
<1696>
melalui
10dyb
<3027>
lidah
 
 
hamba-Nya
11wdbe
<5650>
Elia
12whyla
<452>
orang Tisbe
13ybsth
<8664>
itu
 
 
demikian
14rmal
<559>
 
19ta
<853>
Daging
20rvb
<1320>
Izebel
21lbzya
<348>
akan
 
 
dimakan
17wlkay
<398>
oleh
 
 
anjing
18Myblkh
<3611>
di
 
 
kebun
15qlxb
<2506>
di luar
 
 
Yizreel
16laerzy
<3157>
37
 
1*htyhw {tyhw}
<1961>
Mayat
2tlbn
<5038>
Izebel
3lbzya
<348>
akan menjadi
 
 
pupuk
4Nmdk
<1828>
pada
5le
<5921>
permukaan
6ynp
<6440>
tanah
7hdvh
<7704>
di
 
 
kebun
8qlxb
<2506>
di luar
 
 
Yizreel
9laerzy
<3157>
sehingga
10rsa
<834>
tidak
11al
<3808>
ada yang dapat
 
 
berkata
12wrmay
<559>
Inilah
13taz
<2063>
Izebel
14lbzya
<348>
 
15P
<0>