Prev Chapter 1 Chronicles 28 Next Chapter
1
Daud
2dywd
<1732>
mengumpulkan
1lhqyw
<6950>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
pembesar
5yrv
<8269>
Israel
6larvy
<3478>
di
30la
<413>
Yerusalem
31Mlswry
<3389>
yaitu para
 
 
pemimpin
7yrv
<8269>
suku
8Myjbsh
<7626>
para
 
 
pemimpin
9yrvw
<8269>
kelompok
10twqlxmh
<4256>
yang
 
 
melayani
11Mytrsmh
<8334>
 
12ta
<853>
raja
13Klmh
<4428>
para
 
 
pemimpin pasukan
14yrvw
<8269>
seribu
15Myplah
<505>
dan
 
 
pemimpin pasukan
16yrvw
<8269>
seratus
17twamh
<3967>
dan para
 
 
kepala
18yrvw
<8269>
 
19lk
<3605>
harta benda
20swkr
<7399>
dan
 
 
ternak
21hnqmw
<4735>
milik
 
 
raja
22Klml
<4428>
dan
 
 
anak-anaknya
23wynblw
<1121>
Mereka dikumpulkan
 
 
bersama
24Me
<5973>
pegawai-pegawai istana
25Myoyroh
<5631>
para perwira
26Myrwbghw
<1368>
dan
 
 
semua
27lklw
<3605>
pahlawan
28rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
29lyx
<2428>
2
Raja
3Klmh
<4428>
Daud
2dywd
<1732>
berdiri
1Mqyw
<6965>
dan
5wylgr 4le
<7272> <5921>
berkata
6rmayw
<559>
Dengarkan
7ynwems
<8085>
aku
 
 
saudara-saudaraku
8yxa
<251>
dan
 
 
rakyatku
9ymew
<5971>
Aku
10yna
<589>
 
11Me
<5973>
berniat
12ybbl
<3824>
membangun
13twnbl
<1129>
rumah
14tyb
<1004>
perhentian
15hxwnm
<4496>
untuk
 
 
Tabut
16Nwral
<727>
Perjanjian
17tyrb
<1285>
TUHAN
18hwhy
<3068>
dan untuk
 
 
tumpuan
19Mdhlw
<1916>
kaki
20ylgr
<7272>
Allah
21wnyhla
<430>
kita Aku telah membuat
 
 
persiapan
22ytwnykhw
<3559>
untuk
 
 
membangunnya
23twnbl
<1129>
3
Namun
 
 
Allah
1Myhlahw
<430>
berfirman
2rma
<559>
kepadaku Kamu
3yl
<0>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
membangun
5hnbt
<1129>
sebuah
 
 
bait
6tyb
<1004>
bagi
 
 
nama-Ku
7ymsl
<8034>
sebab
8yk
<3588>
kamu
11hta
<859>
seorang
9sya
<376>
prajurit
10twmxlm
<4421>
dan telah
 
 
menumpahkan
13tkps
<8210>
banyak
 
 
darah
12Mymdw
<1818>
4
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
telah
 
 
memilih
1rxbyw
<977>
aku dari antara
5yb
<0>
semua
6lkm
<3605>
kaum
7tyb
<1004>
keluargaku
8yba
<1>
untuk
 
 
menjadi
9twyhl
<1961>
raja
10Klml
<4428>
atas
11le
<5921>
Israel
12larvy
<3478>
selama-lamanya
13Mlwel
<5769>
Dia
 
 
telah
14yk
<3588>
memilih
16rxb
<977>
Yehuda
15hdwhyb
<3063>
untuk menjadi
 
 
pemimpin
17dygnl
<5057>
Dari antara
 
 
keturunan
18tybbw
<1004>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
Dia memilih
 
 
kaum
20tyb
<1004>
keluargaku
21yba
<1>
dan dari antara
 
 
anak-anak
22ynbbw
<1121>
ayahku
23yba
<1>
Dia
24yb
<0>
berkenan
25hur
<7521>
mengangkat aku
 
 
menjadi raja
26Kylmhl
<4427>
atas
27le
<5921>
seluruh
28lk
<3605>
Israel
29larvy
<3478>
5
Dari
 
 
semua
1lkmw
<3605>
anakku
2ynb
<1121>
sebab
3yk
<3588>
 
7yl
<0>
TUHAN
8hwhy
<3068>
mengaruniakan
6Ntn
<5414>
banyak
4Mybr
<7227>
anak
5Mynb
<1121>
kepadaku Dia telah
 
 
memilih
9rxbyw
<977>
Salomo
10hmlsb
<8010>
anakku
11ynb
<1121>
untuk
 
 
duduk
12tbsl
<3427>
di
 
 
atas
13le
<5921>
takhta
14aok
<3678>
kerajaan
15twklm
<4438>
TUHAN
16hwhy
<3068>
atas
17le
<5921>
Israel
18larvy
<3478>
6
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yl
<0>
Salomo
3hmls
<8010>
anakmu
4Knb
<1121>
dialah
5awh
<1931>
yang akan
 
 
membangun
6hnby
<1129>
bait-Ku
7ytyb
<1004>
dan
 
 
pelataran-Ku
8ytwruxw
<2691>
Aku
9yk
<3588>
memilih
10ytrxb
<977>
dia sebagai
12yl 11wb
<0> <0>
anakku
13Nbl
<1121>
dan
 
 
Aku
14ynaw
<589>
akan
 
 
menjadi
15hyha
<1961>
 
16wl
<0>
Bapanya
17bal
<1>
7
Aku akan
 
 
mengukuhkan
1ytwnykhw
<3559>
 
2ta
<853>
kerajaannya
3wtwklm
<4438>
sampai
4de
<5704>
selama-lamanya
5Mlwel
<5769>
jika
6Ma
<518>
dia
 
 
teguh
7qzxy
<2388>
melakukan
8twvel
<6213>
perintah
9ytwum
<4687>
dan
 
 
peraturan-Ku
10yjpsmw
<4941>
seperti
 
 
sekarang
11Mwyk
<3117>
ini
12hzh
<2088>
8
Sekarang
1htew
<6258>
di
 
 
hadapan
2ynyel
<5869>
seluruh
3lk
<3605>
Israel
4larvy
<3478>
umat
5lhq
<6951>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan dengan
 
 
didengar
7ynzabw
<241>
oleh
 
 
Allah
8wnyhla
<430>
kita aku berkata kepadamu
 
 
Peliharalah
9wrms
<8104>
dan
 
 
carilah
10wsrdw
<1875>
segala
11lk
<3605>
perintah
12twum
<4687>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allahmu
14Mkyhla
<430>
supaya
15Neml
<4616>
kamu tetap
 
 
memiliki
16wsryt
<3423>
 
17ta
<853>
tanah
18Urah
<776>
yang
 
 
baik
19hbwjh
<2896>
ini dan
 
 
mewariskannya
20Mtlxnhw
<5157>
kepada
 
 
anak-anakmu
21Mkynbl
<1121>
 
22Mkyrxa
<310>
sampai
23de
<5704>
selama-lamanya
24Mlwe
<5769>
 
25P
<0>
9
Dan
 
 
kamu
1htaw
<859>
Salomo
2hmls
<8010>
anakku
3ynb
<1121>
kenalilah
4ed
<3045>
 
5ta
<853>
Allah
6yhla
<430>
Bapamu
7Kyba
<1>
dan
 
 
beribadahlah
8whdbew
<5647>
kepadanya dengan
 
 
sepenuh
10Mls
<8003>
hati
9blb
<3820>
dan dengan
 
 
kerelaan
12hupx
<2655>
jiwa
11spnbw
<5315>
Sebab
13yk
<3588>
TUHAN
17hwhy
<3068>
menyelidiki
16srwd
<1875>
setiap
14lk
<3605>
hati
15twbbl
<3824>
dan
 
 
memahami
21Nybm
<995>
setiap
18lkw
<3605>
rencana
19ruy
<3336>
dan
 
 
pemikiran
20twbsxm
<4284>
Jika
22Ma
<518>
kamu
 
 
mencari-Nya
23wnsrdt
<1875>
Dia akan
 
 
berkenan kautemui
24aumy
<4672>
tetapi
25Kl
<0>
jika
26Maw
<518>
kamu
 
 
meninggalkan-Nya
27wnbzet
<5800>
Dia akan
 
 
menolakmu
28Kxynzy
<2186>
sampai
 
 
selama-lamanya
29del
<5703>
10
Perhatikanlah
1har
<7200>
sekarang
2hte
<6258>
sebab
3yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
telah
 
 
memilihmu
5rxb
<977>
untuk
6Kb
<0>
membangun
7twnbl
<1129>
sebuah
 
 
bait
8tyb
<1004>
sebagai
 
 
tempat kudus-Nya
9sdqml
<4720>
Jadilah
 
 
kuat
10qzx
<2388>
dan
 
 
laksanakanlah
11hvew
<6213>
tugas itu
12P
<0>
11
Daud
2dywd
<1732>
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepada
 
 
Salomo
3hmlsl
<8010>
anaknya
4wnb
<1121>
 
5ta
<853>
rancangan pembangunan
6tynbt
<8403>
serambi
7Mlwah
<197>
muka dan
8taw
<853>
ruang-ruang bait
9wytb
<1004>
itu
 
 
perbendaharaannya
10wykzngw
<1597>
kamar-kamar atasnya
11wytylew
<5944>
kamar-kamar
12wyrdxw
<2315>
dalamnya
13Mymynph
<6442>
dan
 
 
ruangan
14tybw
<1004>
untuk
 
 
tutup pendamaian
15trpkh
<3727>
12
semua
2lk
<3605>
rancangan pembangunan
1tynbtw
<8403>
yang
3rsa
<834>
dia
4hyh
<1961>
pikirkan
5xwrb
<7307>
mengenai
6wme
<5973>
pelataran
7twruxl
<2691>
bait
8tyb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan
 
 
semua
10lklw
<3605>
kamar
11twkslh
<3957>
di sekelilingnya
12bybo
<5439>
perbendaharaan
13twrual
<214>
 
14tyb
<1004>
Allah
15Myhlah
<430>
dan
 
 
perbendaharaan
16twrualw
<214>
barang-barang kudus
17Mysdqh
<6944>
13
mengenai
 
 
kelompok
1twqlxmlw
<4256>
para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
3Mywlhw
<3881>
segala
4lklw
<3605>
pekerjaan
5tkalm
<4399>
pelayanan
6tdwbe
<5656>
bait
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
serta
 
 
semua
9lklw
<3605>
perlengkapan
10ylk
<3627>
untuk
 
 
pelayanan
11tdwbe
<5656>
di
 
 
bait
12tyb
<1004>
TUHAN
13hwhy
<3068>
14
mengenai
 
 
berat
2lqsmb
<4948>
emas
1bhzl
<2091>
untuk
 
 
semua
4lkl
<3605>
perlengkapan
5ylk
<3627>
emas
3bhzl
<2091>
pada
 
 
tiap-tiap ibadah
7hdwbew 6hdwbe
<5656> <5656>
dan
 
 
berat
11lqsmb
<4948>
 
9ylk 8lkl
<3627> <3605>
perak
10Pokh
<3701>
untuk
 
 
semua
12lkl
<3605>
perlengkapan perak
13ylk
<3627>
pada
 
 
tiap-tiap ibadah
15hdwbew 14hdwbe
<5656> <5656>
15
mengenai
 
 
berat
1lqsmw
<4948>
emas yang diperlukan untuk

kaki dian
2twrnml
<4501>
emas
3bhzh
<2091>
dan
 
 
lampu-lampunya
4Mhytrnw
<5216>
yang terbuat dari
 
 
emas
5bhz
<2091>
untuk
6lqsmb
<4948>
tiap-tiap kaki dian
8hrwnmw 7hrwnm
<4501> <4501>
emas dan

lampu-lampu
9hytrnw
<5216>
emasnya dan

berat
12lqsmb
<4948>
perak
11Pokh
<3701>
yang diperlukan untuk tiap-tiap
 
 
kaki dian
10twrnmlw
<4501>
perak untuk tiap

kaki dian
13hrwnml
<4501>
perak dan

lampu-lampunya
14hytrnw
<5216>
sesuai dengan
 
 
pemakaian
15tdwbek
<5656> ==>
tiap-tiap kaki dian
17hrwnmw 16hrwnm
<4501> <4501>
dalam
 
 
ibadah
15tdwbek
<== <5656>
16
mengenai
 
 
berat
3lqsm
<4948>
 
1taw
<853>
emas
2bhzh
<2091>
yang diperlukan untuk masing-masing
 
 
meja
7Nxlsw 6Nxlsl 4twnxlsl
<7979> <7979> <7979>
roti sajian
5tkremh
<4635>
dan
 
 
perak
8Pokw
<3701>
untuk
 
 
meja-meja
9twnxlsl
<7979>
perak
10Pokh
<3701>
17
mengenai
 
 
berat
3twvqhw
<7184>
emas
4bhz
<2091>
murni
5rwhj
<2889>
untuk
 
 
garpu-garpu
1twglzmhw
<4207>
mangkuk-mangkuk
2twqrzmhw
<4219>
penyiraman kendi-kendi dan
 
 
tiap-tiap
9rwpkl 6yrwpklw
<3713> <3713>
piala
11yrwpklw 10rwpkw
<3713> <3713>
emas
7bhzh
<2091>
dan
 
 
berat
13lqsmb 8lqsmb
<4948> <4948>
perak
12Pokh
<3701>
yang diperlukan untuk
 
 
tiap-tiap
14rwpkl
<3713>
piala
15rwpkw
<3713>
18
mengenai berat
 
 
emas
3bhz
<2091>
murni
4qqzm
<2212>
untuk
 
 
mazbah
1xbzmlw
<4196>
pembakaran dupa
2trjqh
<7004>
seberat
5lqsmb
<4948>
yang diperlukan dan
 
 
emas
9bhz
<2091>
untuk
 
 
rancangan
6tynbtlw
<8403>
kereta
7hbkrmh
<4818>
yang menjadi tumpangan kedua

kerub
8Mybrkh
<3742>
yang
 
 
merentangkan
10Myvrpl
<6566>
sayapnya dan

menutupi
11Mykkow
<5526>
 
12le
<5921>
Tabut
13Nwra
<727>
Perjanjian
14tyrb
<1285>
TUHAN
15hwhy
<3068>
19
Daud berkata
 
 
Semua
1lkh
<3605>
ini terdapat dalam
 
 
tulisan
2btkb
<3791>
tangan
3dym
<3027>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepadaku
5yle
<5921>
Dia
 
 
membuatku mengerti
6lykvh
<7919>
semua
7lk
<3605>
pekerjaan yang harus dilakukan
8twkalm
<4399>
menurut
 
 
rancangan
9tynbth
<8403>
itu
10P
<0>
20
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Salomo
3hmlsl
<8010>
anaknya
4wnb
<1121>
Jadilah kuat
5qzx
<2388>
dan
 
 
berani
6Umaw
<553>
dan
 
 
lakukanlah pekerjaan
7hvew
<6213>
itu
 
 
Jangan
8la
<408>
takut
9aryt
<3372>
dan
 
 
jangan
10law
<408>
cemas
11txt
<2865>
sebab
12yk
<3588>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allah
14Myhla
<430>
Allahku
15yhla
<430>
menyertai
16Kme
<5973>
kamu Dia
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
membiarkan
18Kpry
<7503>
dan
19alw
<3808>
meninggalkanmu
20Kbzey
<5800>
sampai
21de
<5704>
seluruh
23lk
<3605>
pekerjaan
24tkalm
<4399>
pelayanan
25tdwbe
<5656>
di
 
 
bait
26tyb
<1004>
Allah
27hwhy
<3068>
selesai
22twlkl
<3615>
21
Lihatlah
1hnhw
<2009>
kelompok
2twqlxm
<4256>
para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang Lewi
4Mywlhw
<3881>
akan melaksanakan
 
 
seluruh
5lkl
<3605>
ibadah
6tdwbe
<5656>
di
 
 
bait
7tyb
<1004>
Allah
8Myhlah
<430>
Dalam
 
 
semua
10lkb
<3605>
pekerjaan
11hkalm
<4399>
itu
 
 
semua
12lkl
<3605>
relawan
13bydn
<5081>
yang
 
 
ahli
14hmkxb
<2451>
untuk
 
 
setiap
15lkl
<3605>
pekerjaan
16hdwbe
<5656>
akan ada
 
 
bersamamu
9Kmew
<5973>
Para
 
 
pemimpin
17Myrvhw
<8269>
dan
 
 
seluruh
18lkw
<3605>
rakyat
19Meh
<5971>
akan menuruti
 
 
semua
20lkl
<3605>
perintahmu
21Kyrbd
<1697>
 
22P
<0>