Prev Chapter 2 Chronicles 10 Next Chapter
1
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
Sikhem
3hmks
<7927>
karena
4yk
<3588>
seluruh
7lk
<3605>
Israel
8larvy
<3478>
datang
6wab
<935>
ke
 
 
Sikhem
5Mks
<7927>
untuk mengangkatnya
 
 
menjadi raja
9Kylmhl
<4427>
 
10wta
<853>
2
Ketika
1yhyw
<1961>
hal itu
 
 
didengar
2emsk
<8085>
oleh
 
 
Yerobeam
3Mebry
<3379>
anak
4Nb
<1121>
Nebat
5jbn
<5028>
yang
6awhw
<1931>
ada di
 
 
Mesir
7Myrumb
<4714>
karena
8rsa
<834>
melarikan diri
9xrb
<1272>
dari
 
 
hadapan
10ynpm
<6440>
Raja
12Klmh
<4428>
Salomo
11hmls
<8010>
maka dia
 
 
kembali
13bsyw
<7725>
dari
14Mebry
<3379>
Mesir
15Myrumm
<4714>
3
Orang-orang
 
 
menyuruh
1wxlsyw
<7971>
memanggilnya
2warqyw
<7121>
lalu
 
 
Yerobeam
5Mebry
<3379>
 
3wl
<0>
datang
4abyw
<935>
bersama
 
 
semua orang
6lkw
<3605>
Israel
7larvy
<3478>
dan
 
 
berkata
8wrbdyw
<1696>
kepada
9la
<413>
Rehabeam
10Mebxr
<7346>
 
11rmal
<559>
4
Ayahmu
1Kyba
<1>
telah
 
 
memberatkan
2hsqh
<7185>
 
3ta
<853>
tanggungan
4wnle
<5923>
kami
 
 
Sekarang
5htew
<6258>
ringankanlah
6lqh
<7043>
pekerjaan
7tdbem
<5656>
sukar
9hsqh
<7186>
dari
 
 
ayahmu
8Kyba
<1>
dan
 
 
tanggungan
10wlemw
<5923>
berat
11dbkh
<3515>
yang
12rsa
<834>
dia
 
 
pikulkan
13Ntn
<5414>
kepada kami maka kami akan
14wnyle
<5921>
melayani
15Kdbenw
<5647>
engkau
 
 
5
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Kembalilah
6wbwsw
<7725>
kepadaku
7yla
<413>
tiga
4tsls
<7969>
hari
5Mymy
<3117>
lagi
3dwe
<5750>
Lalu
 
 
rakyat
9Meh
<5971>
itu
 
 
pergi
8Klyw
<1980>
 
10o
<0>
6
Raja
2Klmh
<4428>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
meminta
 
 
nasihat
1Uewyw
<3289>
dari
4ta
<854>
para
 
 
tua-tua
5Mynqzh
<2205>
yang
6rsa
<834>
dahulu
7wyh
<1961>
melayani
8Mydme
<5975>
 
9ynpl
<6440>
Salomo
10hmls
<8010>
ayahnya
11wyba
<1>
saat
12wtyhb
<1961>
Salomo masih

hidup
13yx
<2416>
Dia
 
 
bertanya
14rmal
<559>
Apa
15Kya
<349>
 
16Mta
<859>
nasihatmu
17Myuewn
<3289>
untuk
 
 
menjawab
21rbd 18byshl
<1697> <7725>
rakyat
19Mel
<5971>
itu
20hzh
<2088>
7
Mereka
 
 
berkata
1wrbdyw
<1696>
kepadanya
2wyla
<413>
 
3rmal
<559>
Jika
4Ma
<518>
engkau ingin berbuat
5hyht
<1961>
baik
6bwjl
<2896>
terhadap
 
 
rakyat
7Mehl
<5971>
itu
8hzh
<2088>
menyenangkan
9Mtyurw
<7521>
mereka dan
10trbdw
<1696>
menjawab
11Mhla
<413>
mereka dengan
 
 
perkataan
12Myrbd
<1697>
yang
 
 
baik
13Mybwj
<2896>
mereka akan
 
 
menjadi
14wyhw
<1961>
 
15Kl
<0>
hambamu
16Mydbe
<5650>
 
17lk
<3605>
selama-lamanya
18Mymyh
<3117>
8
Namun dia
 
 
mengabaikan
1bzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
nasihat
3tue
<6098>
yang diberikan oleh para
 
 
tua-tua
4Mynqzh
<2205>
itu dan meminta
5rsa
<834>
nasihat
7Uewyw 6whuey
<3289> <3289>
dari
8ta
<854>
orang-orang
 
 
muda
9Mydlyh
<3206>
yang
10rsa
<834>
tumbuh
 
 
besar
11wldg
<1431>
bersamanya
12wta
<854>
dan yang
 
 
berdiri
13Mydmeh
<5975>
di
 
 
hadapannya
14wynpl
<6440>
9
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Apa
3hm
<4100>
 
4Mta
<859>
nasihatmu
5Myuewn
<3289>
untuk
 
 
menjawab
6bysnw
<7725>
 
8ta 7rbd
<853> <1697>
rakyat
9Meh
<5971>
itu
10hzh
<2088>
yang
11rsa
<834>
berkata
12wrbd
<1696>
kepadaku
13yla
<413>
 
14rmal
<559>
Ringankanlah
15lqh
<7043>
 
16Nm
<4480>
tanggungan
17leh
<5923>
yang
18rsa
<834>
 
19Ntn
<5414>
ayahmu
20Kyba
<1>
pikulkan kepada
 
 
kami
21wnyle
<5921>
10
 
2wta
<854>
Orang-orang muda
3Mydlyh
<3206>
yang
4rsa
<834>
tumbuh besar
5wldg
<1431>
bersamanya
6wta
<854>
itu
 
 
menjawab
1wrbdyw
<1696>
Katakanlah
7rmal
<559>
ini
8hk
<3541>
kepada
9rmat
<559>
rakyat
10Mel
<5971>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
berkata
12wrbd
<1696>
kepadamu
13Kyla
<413>
 
14rmal
<559>
Ayahmu
15Kyba
<1>
telah
 
 
memberatkan
16dybkh
<3513>
 
17ta
<853>
tanggungan
18wnle
<5923>
kami maka
19htaw
<859>
berikanlah keringanan
20lqh
<7043>
kepada
21wnylem
<5921>
kami
 
 
inilah
22hk
<3541>
yang harus kau
 
 
katakan
23rmat
<559>
kepada
24Mhla
<413>
mereka
 
 
Kelingkingku
25ynjq
<6995>
lebih besar
26hbe
<5666>
daripada
 
 
pinggang
27yntmm
<4975>
ayahku
28yba
<1>
11
Memang
1htew
<6258>
ayahku
2yba
<1>
telah
 
 
membebankan
3oymeh
<6006>
tanggungan
5le
<5923>
yang
 
 
berat
6dbk
<3515>
kepadamu
4Mkyle
<5921>
tetapi
 
 
aku
7ynaw
<589>
akan
 
 
menambah
8Pyoa
<3254>
 
9le
<5921>
tanggunganmu
10Mkle
<5923>
Ayahku
11yba
<1>
menghajarmu
12roy
<3256>
dengan
13Mkta
<853>
cambuk
14Myjwsb
<7752>
tetapi
 
 
aku
15ynaw
<589>
akan menghajar kamu dengan

kalajengking
16Mybrqeb
<6137>
 
17o
<0>
12
Lalu
 
 
Yerobeam
2Mebry
<3379>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
rakyat
4Meh
<5971>
menghadap
5la 1abyw
<413> <935>
Rehabeam
6Mebxr
<7346>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
ketiga
8yslsh
<7992>
sebagaimana
9rsak
<834>
perkataan
10rbd
<1696>
raja
11Klmh
<4428>
 
12rmal
<559>
Kembalilah
13wbws
<7725>
kepadaku
14yla
<413>
tiga
16yslsh
<7992>
hari
15Mwyb
<3117>
lagi
 
 
13
Raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1Mneyw
<6030>
mereka dengan
 
 
kasar
3hsq
<7186>
Dia
 
 
mengabaikan
4bzeyw
<5800>

7ta 6Mebxr 5Klmh
<853> <7346> <4428>
nasihat
8tue
<6098>
para tua-tua
9Mynqzh
<2205>
14
Dia
 
 
berbicara
1rbdyw
<1696>
kepada
2Mhla
<413>
mereka menurut
 
 
nasihat
3tuek
<6098>
orang-orang muda
4Mydlyh
<3206>
Ayahku telah
5rmal
<559>
memberatkan
6dybka
<3513>
 
7ta
<853>
tanggunganmu
8Mkle
<5923>
tetapi
 
 
aku
9ynaw
<589>
akan
 
 
menambahnya lagi
10Pyoa
<3254>
 
11wyle
<5921>
Ayahku
12yba
<1>
telah
 
 
menghajarmu
13roy
<3256>
dengan
14Mkta
<853>
cambuk
15Myjwsb
<7752>
tetapi
 
 
aku
16ynaw
<589>
akan menghajarmu dengan

kalajengking
17Mybrqeb
<6137>
15
Raja
3Klmh
<4428>
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2ems
<8085>
permintaan
4la
<413>
rakyat
5Meh
<5971>
sebab
6yk
<3588>
hal itu memang
7htyh
<1961>
ditetapkan
8hbon
<5252>
oleh
9Mem
<5973>
Allah
10Myhlah
<430>
supaya
11Neml
<4616>
TUHAN
13hwhy
<3068>
menepati
12Myqh
<6965>
 
14ta
<853>
firman
15wrbd
<1697>
yang
16rsa
<834>
Dia
 
 
ucapkan
17rbd
<1696>
kepada
21la
<413>
Yerobeam
22Mebry
<3379>
anak
23Nb
<1121>
Nebat
24jbn
<5028>
melalui
18dyb
<3027>
Ahia
19whyxa
<281>
orang
 
 
Silo
20ynwlsh
<7888>
16
Setelah
 
 
seluruh
1lkw
<3605>
Israel
2larvy
<3478>
melihat
 
 
bahwa
3yk
<3588>
raja
6Klmh
<4428>
tidak
4al
<3808>
mendengarkan
5ems
<8085>
permintaan
 
 
mereka
7Mhl
<1992>
maka
 
 
rakyat
9Meh
<5971>
menjawab
8wbysyw
<7725>
 
10ta
<853>
raja
11Klmh
<4428>
 
14wnl
<0>
Bagian
15qlx
<2506>
 
12rmal
<559>
apa
13hm
<4100>
yang kami dapat dari
 
 
Daud
16dywdb
<1732>
Kami
 
 
tidak
17alw
<3808>
mendapat
 
 
warisan
18hlxn
<5159>
dari
 
 
anak
19Nbb
<1121>
Isai
20ysy
<3448>
itu Pulanglah ke

tendamu
22Kylhal
<168>
masing-masing
21sya
<376>
hai
 
 
Israel
23larvy
<3478>
 
24hte
<6258>
Uruslah
25har
<7200>
keluargamu
26Ktyb
<1004>
sendiri hai
 
 
Daud
27dywd
<1732>
Semua
29lk
<3605>
orang
 
 
Israel
30larvy
<3478>
pulang
28Klyw
<1980>
ke
 
 
tendanya
31wylhal
<168>
 
32o
<0>
17
Namun
 
 
Rehabeam
8Mebxr
<7346>
tetap
 
 
menjadi raja
6Klmyw
<4427>
atas
7Mhyle
<5921>
orang-orang
1ynbw
<1121>
Israel
2larvy
<3478>
yang
 
 
tinggal
3Mybsyh
<3427>
di
 
 
kota-kota
4yreb
<5892>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
18
Raja
2Klmh
<4428>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
4ta
<853>
Hadoram
5Mrdh
<1913>
yang
6rsa
<834>
menjadi
7le
<5921>
kepala pekerja paksa
8omh
<4522>
tetapi
10wb
<0>
orang-orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
melemparinya
9wmgryw
<7275>
dengan
 
 
batu
13Nba
<68>
hingga dia
 
 
mati
14tmyw
<4191>
Raja
15Klmhw
<4428>
Rehabeam
16Mebxr
<7346>
segera
17Umath
<553>
menaiki
18twlel
<5927>
keretanya
19hbkrmb
<4818>
untuk
 
 
melarikan diri
20ownl
<5127>
ke
 
 
Yerusalem
21Mlswry
<3389>
 
22o
<0>
19
Demikianlah orang-orang
 
 
Israel
2larvy
<3478>
memberontak
1wespyw
<6586>
terhadap
 
 
keluarga
3tybb
<1004>
Daud
4dywd
<1732>
sampai
5de
<5704>
hari
6Mwyh
<3117>
ini
7hzh
<2088>
 
8o
<0>