Prev Chapter Job 32 Next Chapter
1
Ketiga
2tsls
<7969>
orang
3Mysnah
<582>
itu
4hlah
<428>
berhenti
1wtbsyw
<7673>
menjawab
5twnem
<6030>
 
6ta
<853>
Ayub
7bwya
<347>
karena
8yk
<3588>
dia
9awh
<1931>
benar
10qydu
<6662>
menurut
 
 
pandangannya
11wynyeb
<5869>
sendiri
12P
<0>
2
Kemudian
2Pa 1rxyw
<639> <2734>
Elihu
3awhyla
<453>
anak
4Nb
<1121>
Barakheel
5lakrb
<1292>
orang
 
 
Bus
6yzwbh
<940>
dari
 
 
keluarga
7txpsmm
<4940>
Ram
8Mr
<7410>
menjadi marah
11wpa 10hrx
<639> <2734>
terhadap
 
 
Ayub
9bwyab
<347>
karena
12le
<5921>
dia
 
 
membenarkan
13wqdu
<6663>
dirinya
14wspn
<5315>
lebih daripada
 
 
Allah
15Myhlam
<430>
3
Dia juga
 
 
marah
4wpa 3hrx
<639> <2734>
terhadap
 
 
ketiga
1tslsbw
<7969>
orang
 
 
sahabat
2wyer
<7453>
Ayub
 
 
karena
5le
<5921>
mereka
6rsa
<834>
tidak
7al
<3808>
dapat
8waum
<4672>
menjawab
9hnem
<4617>
tetapi sudah
 
 
mempersalahkan
10weysryw
<7561>
 
11ta
<853>
Ayub
12bwya
<347>
4
Elihu
1whylaw
<453>
sudah
 
 
menunggu
2hkx
<2442>
untuk
 
 
berbicara
5Myrbdb
<1697>
kepada
3ta
<853>
Ayub
4bwya
<347>
karena
6yk
<3588>
mereka
8hmh
<1992>
berusia
10Mymyl
<3117>
lebih
 
 
tua
7Mynqz
<2205>
darinya
9wnmm
<4480>
5
Akan tetapi ketika
 
 
Elihu
2awhyla
<453>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
dari
 
 
mulut
6ypb
<6310>
ketiga
7tsls
<7969>
orang
8Mysnah
<376>
itu
 
 
tidak ada lagi
4Nya
<369>
jawaban
5hnem
<4617>
dia
 
 
menjadi marah
10wpa 9rxyw
<639> <2734>
 
11P
<0>
6
Kemudian
 
 
Elihu
2awhyla
<453>
anak
3Nb
<1121>
Barakheel
4lakrb
<1292>
orang
 
 
Bus
5yzwbh
<940>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
6rmayw
<559>
Aku
8yna
<589>
masih
 
 
berusia muda
9Mymyl 7ryeu
<3117> <6810>
sedangkan
 
 
kamu
10Mtaw
<859>
berusia lanjut
11Mysysy
<3453>
Karena
12le
<5921>
itu
13Nk
<3651>
aku
 
 
segan
14ytlxz
<2119>
dan
 
 
takut
15aryaw
<3372>
menyampaikan
16twxm
<2331>
pendapatku
17yed
<1843>
kepadamu
18Mkta
<853>
7
Pikirku Biarlah
1ytrma
<559>
hari-hari
2Mymy
<3117>
berbicara
3wrbdy
<1696>
dan
 
 
banyaknya
4brw
<7230>
tahun
5Myns
<8141>
mengajarkan
6weydy
<3045>
hikmat
7hmkx
<2451>
8
Akan
 
 
tetapi
1Nka
<403>
roh
2xwr
<7307>
di dalam
3ayh
<1931>
manusia
4swnab
<582>
dan
 
 
napas
5tmsnw
<5397>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
6yds
<7706>
itulah yang memberinya
 
 
pengertian
7Mnybt
<995>
9
Bukan
1al
<3808>
banyak
2Mybr
<7227>
umur yang
 
 
memberi hikmat
3wmkxy
<2449>
atau bukan yang sudah
 
 
tua
4Mynqzw
<2205>
yang
 
 
mengerti
5wnyby
<995>
keadilan
6jpsm
<4941>
10
Oleh sebab itu
1Nkl
<3651>
aku
 
 
berkata
2ytrma
<559>
Dengarkan
3hems
<8085>
aku
 
 
Aku
8yna
<589>
juga
7Pa
<637>
akan
4yl
<0>
menyampaikan
5hwxa
<2331>
pendapatku
6yed
<1843>
11
Lihat
1Nh
<2005>
aku
 
 
menunggu
2ytlxwh
<3176>
kata-katamu
3Mkyrbdl
<1697>
aku
 
 
mendengarkan
4Nyza
<238>
 
5de
<5704>
pemikiran-pemikiranmu
6Mkytnwbt
<8394>
selagi
7de
<5704>
kamu
 
 
mencari
8Nwrqxt
<2713>
kata-kata
9Nylm
<4405>
12
Aku
 
 
bahkan
1Mkydew
<5704>
memberikan
2Nnwbta
<995>
perhatian kepadamu tetapi
 
 
lihat
3hnhw
<2009>
tidak
4Nya
<369>
ada yang
 
 
menegur
6xykwm
<3198>
Ayub
5bwyal
<347>
atau
 
 
dari
9Mkm
<4480>
antara kamu
 
 
menjawab
7hnwe
<6030>
perkataannya
8wyrma
<561>
13
Jangan
1Np
<6435>
katakan
2wrmat
<559>
Kami sudah
 
 
mendapatkan
3wnaum
<4672>
hikmat
4hmkx
<2451>
Biarlah
 
 
Allah
5la
<410>
yang akan
 
 
menyalahkan
6wnpdy
<5086>
dia
 
 
bukan
7al
<3808>
manusia
8sya
<376>
14
Ayub
 
 
tidak
1alw
<3808>
mengarahkan
2Kre
<6186>
kata-katanya
4Nylm
<4405>
terhadap
3yla
<413>
aku maka aku
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
menjawab
7wnbysa
<7725>
dia dengan
 
 
perkataanmu
5Mkyrmabw
<561>
15
Mereka
 
 
bingung
1wtx
<2865>
dan
 
 
tidak
2al
<3808>
dapat
 
 
menjawab
3wne
<6030>
lagi
4dwe
<5750>
setiap
 
 
perkataan
7Mylm
<4405>
mereka
6Mhm
<1992>
sudah
 
 
lenyap
5wqyteh
<6275>
16
Haruskah aku
 
 
menunggu
1ytlxwhw
<3176>
karena
2yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
3al
<3808>
berbicara
4wrbdy
<1696>
karena
5yk
<3588>
mereka
 
 
berhenti
6wdme
<5975>
dan
 
 
tidak
7al
<3808>
menjawab
8wne
<6030>
lagi
9dwe
<5750>
17
Aku
3yna
<589>
akan
 
 
menjawab
1hnea
<6030>
bagianku
4yqlx
<2506>
bahkan
2Pa
<637>
aku
8yna
<589>
juga
7Pa
<637>
akan
 
 
mengungkapkan
5hwxa
<2331>
apa yang
 
 
kuketahui
6yed
<1843>
18
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
penuh
2ytlm
<4390>
dengan
 
 
kata-kata
3Mylm
<4405>
dan
 
 
semangat
5xwr
<7307>
di dalam diriku
6ynjb
<990>
mendesakku
4yntqyuh
<6693>
19
Lihat
1hnh
<2009>
perutku
2ynjb
<990>
seperti
 
 
anggur
3Nyyk
<3196>
yang
 
 
belum
4al
<3808>
dibuka
5xtpy
<6605>
seperti
 
 
kirbat anggur
6twbak
<178>
baru
7Mysdx
<2319>
yang
 
 
siap pecah
8eqby
<1234>
20
Aku harus
 
 
berbicara
1hrbda
<1696>
supaya aku
 
 
merasa
2xwryw
<7304>
lega aku akan
3yl
<0>
membuka
4xtpa
<6605>
mulutku
5ytpv
<8193>
dan
 
 
menjawab
6hneaw
<6030>
21
Aku
 
 
tidak
1la
<408>
akan
2an
<4994>
memihak
4ynp 3ava
<6440> <5375>
kepada
 
 
siapa pun
5sya
<376>
atau
8al
<3808>
menyanjung
9hnka
<3655>
 
6law
<413>
seorang
7Mda
<120>
pun
 
 
22
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
tidak
2al
<3808>
tahu
3ytedy
<3045>
cara untuk
 
 
menyanjung
4hnka
<3655>
Jika aku melakukannya
 
 
Penciptaku
7ynve
<6213>
akan
 
 
segera
5jemk
<4592>
mengambilku
6ynavy
<5375>